Pgb verpleging en verzorging declareren

Heeft u een persoonsgebonden budget (pgb) voor verpleging en/of verzorging? Dan kunt u de gemaakte kosten achteraf declareren. 

Declareren met een pgb

Hieronder leest u hoe u gemaakte kosten kunt declareren bij UMC Zorgverzekeringen. Het is ook mogelijk om te declareren via de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Klik op onderstaande linkjes om direct antwoord te krijgen op uw vragen.

1. Wat kan ik declareren?

U kunt alleen de uren zorg declareren die uw zorgverlener ook daadwerkelijk aan u heeft geleverd. En u kunt alleen de zorg declareren die na behandeling van de pgb-aanvraag aan u is toegekend.

2. Hoe declareer ik?

Kies hieronder het juiste formulier, declaratieformulier formele zorgverlener of declaratieformulier informele zorgverlener, en vul dit volledig in. U kunt de zorg wekelijks of maandelijks declareren. Dien de declaratie binnen 3 maanden in nadat u de zorg heeft ontvangen.

Formele zorgverlener

 • Een formele zorgverlener (bijvoorbeeld de thuiszorg) heeft een registratie als officiële zorgverlener en is geen familielid van u.
 • U ontvangt een rekening van uw zorgverlener met daarop de geleverde zorg. Deze gegevens heeft u nodig om onderstaand declaratieformulier in te vullen. 

Let op: Download dit formulier en bewaar het op uw computer. Vervolgens opent u dit formulier met de Acrobat Reader en vult u het in. Als u het formulier opent in de browser worden uw gegevens niet goed opgeslagen!

Check voor een juiste verwerking van uw declaratie of de AGB-code is ingevuld op het formulier.

U hoeft de originele rekening van uw formele zorgverlener niet mee te sturen naar UMC Zorgverzekeringen. Bewaar deze wel voor uw eigen administratie.

Informele zorgverlener

 • Een informele zorgverlener (familielid of kennis) heeft geen registratie als officiële zorgverlener. Een familielid is altijd een informele zorgverlener, ook wanneer deze wel een registratie als zorgverlener heeft. U ontvangt geen rekening.
 • U declareert door onderstaand declaratieformulier in te vullen. 

Let op: Download dit formulier en bewaar het op uw computer. Vervolgens opent u dit formulier met de Acrobat Reader en vult u het in. Als u het formulier opent in de browser worden uw gegevens niet goed opgeslagen!

3. Hoe dien ik de declaratie in?

Online declareren

 • Ga naar Mijn UMC Zorgverzekering en log in met uw DigiD
 • In Mijn UMC Zorgverzekering ziet u na enkele dagen of wij uw declaratie goed hebben ontvangen en wat u vergoed krijgt
 • U ontvangt het bedrag binnen 4 werkdagen op uw rekening

Declaratie per post opsturen

 • U stuurt de declaratie naar:
  UMC Zorgverzekering
  Postbus 25030
  5600 RS Eindhoven

 • U ontvangt het bedrag binnen 10 werkdagen op uw rekening

Heeft u vragen over pgb verpleging en verzorging?

Bekijk de veelgestelde vragen over pgb of neem contact op via 088 - 131 1676.