Machtiging aanvragen

Voor sommige behandelingen, geneesmiddelen of hulpmiddelen heeft u vooraf een machtiging (toestemming) van ons nodig. Alleen dan krijgt u de kosten vergoed. 

U heeft voor deze zorg een machtiging nodig:

Zo werkt het met de machtigingen 

Nummer 1

Machtiging aanvragen

Om een vergoeding te krijgen voor sommige zorg heeft u een machtiging nodig.

Nummer 2

Wij beoordelen uw aanvraag

Vraagt u zelf een machtiging aan? Dan ontvangt u de uitkomst binnen 10 werkdagen per brief. Hierin staat ook wat u vergoed krijgt.

Nummer 3

Machtiging gekregen.
En nu?

Dan kunt u een afspraak maken met uw zorgverlener voor uw zorg of hulpmiddel.

Nummer 4

Afwijzing gekregen.
En nu?

Dit betekent dat u geen vergoeding krijgt. Bent u het hier niet mee eens? Dan kunt u een heroverweging aanvragen.

Veelgestelde vragen 

  • Ga naar de vergoedingenpagina van uw behandeling of hulpmiddel. Daar staat duidelijk of u een machtiging nodig heeft voor deze zorg. Als hier niets over vermeld staat, hoeft u geen machtiging aan te vragen.
  • U kunt het beste vooraf een machtiging aanvragen. Dan weet u nog vóórdat u kosten maakt of u die kosten vergoed krijgt.
  • U kunt altijd een verzoek om heroverweging aanvragen. Dan bekijken we uw aanvraag opnieuw. Het liefst ontvangen we dan van u of uw zorgverlener extra informatie die aangeeft waarom u wel een vergoeding zou moeten krijgen. Anders bekijken we uw aanvraag met dezelfde informatie die we al hadden. En zal de uitkomst waarschijnlijk hetzelfde zijn.
  • Dat kan, maar de kans is erg groot dat u inderdaad geen machtiging krijgt. Uw zorgverlener weet wanneer u een behandeling vergoed krijgt. Hiervoor zijn landelijke richtlijnen opgesteld.
  • Dit verschilt per zorgsoort en per zorgverlener. Overleg met uw zorgverlener wie de machtiging aanvraagt.

    Heeft u plastische chirurgie of revalidatiezorg nodig? Dan vraagt uw zorgverlener uw machtiging altijd aan.

  • U kunt nu een afspraak inplannen bij uw zorgverlener om uw behandeling te starten. Heeft u een aanvraag ingediend voor geneesmiddelen of hulpmiddelen? Dan kunt u direct met uw toestemmingsbrief naar uw leverancier.
  • Dit is een ander soort machtiging. Dat regelt u met het machtigingsformulier naastenverstrekking.