Pakketten vergelijken

Met de Pakketvergelijker heeft u alle zorgverzekeringen en vergoedingen in één overzicht. Vergelijk de zorgverzekeringen van UMC Zorgverzekering met elkaar en u ziet welke vergoedingen u krijgt.

Aanvullende zorgpakketten

UMC Zorgverzekering biedt 4 verschillende aanvullende zorgpakketten. In de tabel kunt u deze zorgpakketten met elkaar vergelijken.

Zorgsoorten

UMC Zorgverzekering

UMC Extra Zorg 1

UMC Extra Zorg 2

UMC Extra Zorg 3

UMC Extra Zorg 4

Alternatieve zorg

Geen vergoeding

€300 per jaar

€300 per jaar

€500 per jaar

€750 per jaar

Brillen, lenzen, ooglaseren, lensimplantaten

Alleen bij bepaalde aandoeningen volgens Reglement hulpmiddelen

Geen vergoeding

€100 per drie jaar

€200 per drie jaar

€250 per drie jaar

Beweegzorg (zoals fysiotherapie)

Bekkenfysiotherapie in verband met urine-incontinentie vanaf 18 jaar: eenmalig de eerste 9 behandelingen vergoed

Looptraining bij etalagebenen, stadium 2 Fontaine: vergoeding voor maximaal 37 behandelingen gedurende 12 maanden.

Oefentherapie bij artrose heup- en kniegewricht: vergoeding voor maximaal 12 behandelingen gedurende 12 maanden.

Oefentherapie bij COPD vanaf Gold klasse II en hoger. Aantal behandelingen is afhankelijk van de indeling in de GOLD groep A, B, C, D en verschilt voor de eerste 12 maanden en volgende perioden van 12 maanden.

Tot 18 jaar:
- maximaal 18 zittingen per aandoening per jaar
- vergoeding vanaf de eerste behandeling bij bepaalde chronische aandoeningen

€250 per jaar

Dit bedrag is een budget voor beweegzorg. Dit budget kunt u gebruiken voor fysiotherapie, maar ook voor bijvoorbeeld oefentherapie. Maakt u gebruik van manuele fysiotherapie? Dan krijgt u hiervoor maximaal 9 behandelingen per indicatie per kalenderjaar vergoed.

€500 per jaar

Dit bedrag is een budget voor beweegzorg. Dit budget kunt u gebruiken voor fysiotherapie, maar ook voor bijvoorbeeld oefentherapie. Maakt u gebruik van manuele fysiotherapie? Dan krijgt u hiervoor maximaal 9 behandelingen per indicatie per kalenderjaar vergoed.

€1.000 per jaar

Dit bedrag is een budget voor beweegzorg. Dit budget kunt u gebruiken voor fysiotherapie, maar ook voor bijvoorbeeld oefentherapie. Maakt u gebruik van manuele fysiotherapie? Dan krijgt u hiervoor maximaal 9 behandelingen per indicatie per kalenderjaar vergoed.

€1.200 per jaar

Dit bedrag is een budget voor beweegzorg. Dit budget kunt u gebruiken voor fysiotherapie, maar ook voor bijvoorbeeld oefentherapie. Maakt u gebruik van manuele fysiotherapie? Dan krijgt u hiervoor maximaal 9 behandelingen per indicatie per kalenderjaar vergoed.

Geneesmiddelen

Vergoeding voor de vastgestelde geneesmiddelen

Dieetpreparaten: vergoeding

Uw eigen bijdrage voor geneesmiddelen is in 2019 maximaal €250 per jaar.Voor welke geneesmiddelen u een eigen bijdrage betaalt, vindt u op medicijnenkosten.nlIn een aantal gevallen heeft u vooraf toestemming nodig van UMC Zorgverzekering

Geen vergoeding

Vitamines bij behandeling van ernstig vitaminetekort: vergoeding

Geen vergoeding

Vitamines bij behandeling van ernstig vitaminetekort: vergoeding

€250 per jaar vergoeding van de eigen bijdrage

Vitamines bij behandeling van ernstig vitaminetekort: vergoeding

€250 per jaar vergoeding van de eigen bijdrage

Vitamines bij behandeling van ernstig vitaminetekort: vergoeding

Kraamzorg

Thuis door kraamcentrum of door een (door ons gecontracteerd) geboortecentrum: maximaal 10 dagen

Kraamzorg niet door kraamcentrum, ziekenhuis of particuliere verpleegkundige: geen vergoeding

Kraamzorg in ziekenhuis bij een bevalling (met medische noodzaak): vergoeding

Kraamzorg niet door kraamcentrum, ziekenhuis of particuliere verpleegkundige: maximaal €296 per bevalling

Verlengde kraamzorg/nazorg pasgeborene: maximaal 12 uur verdeeld over maximaal 4 dagen

Kraamzorg niet door kraamcentrum, ziekenhuis of particuliere verpleegkundige: maximaal €296 per bevalling

Verlengde kraamzorg/nazorg pasgeborene: maximaal 12 uur verdeeld over maximaal 4 dagen

Kraamzorg thuis door kraamcentrum of door een (door ons gecontracteerd) geboortecentrum: vergoeding van de eigen bijdrage

Kraamzorg niet door kraamcentrum, ziekenhuis of particuliere verpleegkundige: Maximaal €296 per bevalling.

Verlengde kraamzorg/nazorg pasgeborene: maximaal 12 uur verdeeld over maximaal 4 dagen

Huur of aanschaf elektrische borstkolf: eenmalig tot maximaal €80

Kraamzorg thuis door kraamcentrum of door een (door ons gecontracteerd) geboortecentrum: vergoeding van de eigen bijdrage

Kraamzorg niet door kraamcentrum, ziekenhuis of particuliere verpleegkundige: Maximaal €296 per bevalling.

Verlengde kraamzorg/nazorg pasgeborene: maximaal 12 uur verdeeld over maximaal 4 dagen

Huur of aanschaf elektrische borstkolf: eenmalig tot maximaal €80

Orthodontie tot 18 jaar

Alleen vergoeding bij zeer ernstige ontwikkelings- of groeistoornis van de mond, gebit of kaak

80% vergoeding bij twee specifieke indicaties.

Reguliere orthodontie: 80% tot €1.250

80% vergoeding bij twee specifieke indicaties.

Reguliere orthodontie: 80% tot €2.500

80% vergoeding bij twee specifieke indicaties.

Vergoeding

Orthodontie vanaf 18 jaar

Alleen vergoeding bij zeer ernstige ontwikkelings- of groeistoornis van de mond, gebit of kaak

80% vergoeding bij twee specifieke indicaties.

80% vergoeding bij twee specifieke indicaties.

80% vergoeding bij twee specifieke indicaties.

100% vergoeding bij twee specifieke indicaties.

Reguliere orthodontie: tot €300

Reisvaccinaties

Geen vergoeding

Geen vergoeding

80% tot maximaal €125 per jaar

80% tot maximaal €175 per jaar

Vergoeding

Anticonceptie

Tot 21 jaar: vergoeding

U betaalt voor bepaalde middelen een eigen bijdrage tot maximaal €250

Vanaf 21 jaar: vergoeding

U betaalt voor bepaalde middelen een eigen bijdrage

Vanaf 21 jaar: vergoeding

U betaalt voor bepaalde middelen een eigen bijdrage

Vanaf 21 jaar: vergoeding

U betaalt voor bepaalde middelen een eigen bijdrage

Vanaf 21 jaar: vergoeding

U betaalt voor bepaalde middelen een eigen bijdrage

Besnijdenis

Vergoeding bij medische noodzaak

Geen vergoeding

Geen vergoeding

Geen vergoeding

Geen vergoeding

Bevalling

In ziekenhuis zonder medische noodzaak: €215 per dag voor moeder en kind samen

Bevalling thuis of met medische noodzaak in ziekenhuis: volledige vergoeding

Geen vergoeding

Geen vergoeding

Geen vergoeding
Geboortetens: maximaal €80 voor de gehele looptijd van de verzekering

Geen vergoeding
Geboortetens: maximaal €150 voor de gehele looptijd van de verzekering

Buikwandcorrectie

Vergoeding bij bepaalde voorwaarden

Voor deze vergoeding heeft u vooraf toestemming nodig van UMC Zorgverzekering.

Geen vergoeding

Vergoeding bij specifieke medische indicaties

Voor deze vergoeding heeft u vooraf toestemming nodig van UMC Zorgverzekering.

Vergoeding bij specifieke medische indicaties

Voor deze vergoeding heeft u vooraf toestemming nodig van UMC Zorgverzekering.

Vergoeding bij specifieke medische indicaties

Voor deze vergoeding heeft u vooraf toestemming nodig van UMC Zorgverzekering.

Buitenland

Niet-spoedeisende zorg: vergoeding tot het Nederlandse tarief*

Spoedeisende zorg tijdens vakantie of tijdelijk verblijf in het buitenland: vergoeding tot het Nederlandse tarief

Niet-spoedeisende zorg: 100% op basis Nederlands tarief*

Spoedeisende zorg tijdens vakantie of tijdelijk verblijf in het buitenland: vergoeding bij spoedhulp via UMC Alarmcentrale

Repatriëring naar Nederland: vergoeding

Niet-spoedeisende zorg: 100% op basis Nederlands tarief*

Spoedeisende zorg tijdens vakantie of tijdelijk verblijf in het buitenland: vergoeding bij spoedhulp via UMC Alarmcentrale

Repatriëring naar Nederland: vergoeding

Niet-spoedeisende zorg: 100% op basis Nederlands tarief*

Spoedeisende zorg tijdens vakantie of tijdelijk verblijf in het buitenland: vergoeding bij spoedhulp via UMC Alarmcentrale

Repatriëring naar Nederland: vergoeding

Niet-spoedeisende zorg: 100% op basis Nederlands tarief*

Spoedeisende zorg tijdens vakantie of tijdelijk verblijf in het buitenland: vergoeding bij spoedhulp via UMC Alarmcentrale

Repatriëring naar Nederland: vergoeding

Dieetadvies

3 uur per jaar

4 uur per jaar

4 uur per jaar

4 uur per jaar

4 uur per jaar

Ergotherapie

10 uur per jaar

€250 per jaar

€500 per jaar

€1.000 per jaar

€1.200 per jaar

Huidbehandelingen

Geen vergoeding

Acne: €26 per behandeling, maximaal 15 per jaar.

Camouflage: €165 per 3 jaar.

Ontharing: €445 per jaar.

Acne: €26 per behandeling, maximaal 15 per jaar.

Camouflage: €165 per 3 jaar.

Ontharing: €445 per jaar.

Acne: €26 per behandeling, maximaal 15 per jaar.

Camouflage: €165 per 3 jaar.

Ontharing: €445 per jaar.

Acne: €26 per behandeling, maximaal 15 per jaar.

Camouflage: €165 per 3 jaar.

Ontharing: €445 per jaar.

Huisartsenzorg

Vergoeding

Geen vergoeding

Geen vergoeding

Geen vergoeding

Geen vergoeding

Hulpmiddelen

Vergoeding voor de (door de overheid) aangewezen hulpmiddelen

Voor sommige hulpmiddelen geldt een eigen bijdrage en/of een maximale vergoeding

Geen vergoeding

€250 per jaar

Dit is een budget voor de eigen bijdrage of aanschafkosten van steunzolen en therapiezolen, steun-/compressiekousen, plaswekker, krukken, hoortoestellen, audiologische hulpmiddelen, mammaprothese, pruiken, steunpessarium en hand- en vingerspalk.

€350 per jaar

Dit is een budget voor de eigen bijdrage of aanschafkosten van steunzolen en therapiezolen, steun-/compressiekousen, plaswekker, krukken, hoortoestellen, audiologische hulpmiddelen, mammaprothese, pruiken, steunpessarium en hand- en vingerspalk.

€750 per jaar

Dit is een budget voor de eigen bijdrage of aanschafkosten van steunzolen en therapiezolen, steun-/compressiekousen, plaswekker, krukken, hoortoestellen, audiologische hulpmiddelen, mammaprothese, pruiken, steunpessarium en hand- en vingerspalk.

Mantelzorg

Geen vergoeding

Vervangende mantelzorg: geen

Mantelzorgmakelaar: maximaal €500 per kalenderjaar

Vervangende mantelzorg: geen

Mantelzorgmakelaar: maximaal €500 per kalenderjaar

Vervangende mantelzorg: maximaal €100 per kalenderjaar

Mantelzorgmakelaar: maximaal €500 per kalenderjaar

Vervangende mantelzorg: maximaal €150 per kalenderjaar

Mantelzorgmakelaar: maximaal €500 per kalenderjaar

Ooglaseren / lensimplantatie

Geen vergoeding

Geen vergoeding

€100 per drie jaar

€200 per drie jaar

€250 per drie jaar

Ooglidcorrectie

Vergoeding bij specifieke medische indicaties

Voor deze vergoeding heeft u toestemming nodig van UMC Zorgverzekering

Geen vergoeding

Vergoeding bij specifieke medische indicaties

Voor deze vergoeding heef u vooraf toestemming nodig van UMC Zorgverzekering.

Vergoeding bij specifieke medische indicaties

Voor deze vergoeding heeft u vooraf toestemming nodig van UMC Zorgverzekering.

Vergoeding bij specifieke medische indicaties

Voor deze vergoeding heeft u vooraf toestemming nodig van UMC Zorgverzekering.

Oorcorrectie

Geen vergoeding

Geen vergoeding

Vergoeding voor kinderen tot 18 jaar bij specifieke medische indicaties

Vergoeding voor kinderen tot 18 jaar bij specifieke medische indicaties

Vergoeding voor kinderen tot 18 jaar bij specifieke medische indicaties

Psychologische zorg

Vergoeding voor Basis GGZ en Gespecialiseerde GGZ

Mindfulness bij burn-out: €350 per jaar

Mindfulness bij burn-out: €350 per jaar

Seksuologische zorg: €60 per zitting, maximaal 4 zittingen per jaar

Mindfulness bij burn-out: €350 per jaar

Seksuologische zorg: €60 per zitting, maximaal 4 zittingen per jaar

Neurofeedback (bij ADHD en ADD) voor verzekerden tot 18 jaar: maximaal €1.000 per jaar

Cogmed voor verzekerden tot 18 jaar met ontwikkelings- en leerstoornissen: maximaal €400 per jaar

Mindfulness bij burn-out: €350 per jaar

Seksuologische zorg: €60 per zitting, maximaal 4 zittingen per jaar

Neurofeedback (bij ADHD en ADD) voor verzekerden tot 18 jaar: maximaal €1.000 per jaar

Cogmed voor verzekerden tot 18 jaar met ontwikkelings- en leerstoornissen: maximaal €400 per jaar

Sterilisatie

Geen vergoeding

Geen vergoeding

Vergoeding

Vergoeding

Vergoeding

Voetbehandelingen

Vergoeding bij diabetes met zorgprofiel 2 of 3

Geen vergoeding

€115 per jaar

€115 per jaar

€115 per jaar

Ziekenhuiszorg

Vergoeding

Voor een aantal behandelingen heeft u voorafgaand toestemming van UMC Zorgverzekering nodig

Geen vergoeding

Geen vergoeding

Geen vergoeding

Geen vergoeding

Zorghotels

Geen vergoeding

50%, maximaal 6 weken

50%, maximaal 6 weken

50%, maximaal 6 weken

50%, maximaal 6 weken

Aanvullende tandzorgpakketten

UMC Zorgverzekering biedt 3 verschillende aanvullende tandzorgpakketten. In de tabel kunt u deze tandzorgpakketten met elkaar vergelijken.

Zorgsoort

UMC Zorgverzekering

UMC Extra Tand 1

UMC Extra Tand 2

UMC Extra Tand 3

Tandheelkundige zorg tot 18 jaar

Vergoeding

Geen vergoeding

Geen vergoeding

Geen vergoeding

Tandheelkundige zorg vanaf 18 jaar

Dit wordt alleen vergoed vanuit de tandpakketten.

€ 250 per jaar

€ 750 per jaar

€ 1,250 per jaar

X
Wij gebruiken cookies om uw website-ervaring te verbeteren. Als u op akkoord klikt, dan gebruiken wij cookies voor de werking van de website, statistieken, social media en online marketing.
Weigeren
Akkoord