Declaratie indienen

Heeft u een factuur die u bij ons wilt declareren? Dat kan eenvoudig en veilig online in Mijn UMC Zorgverzekering of de UMC Zorg app. Binnen 4 werkdagen staat het bedrag dat wij vergoeden op uw rekening.

Waar moet mijn declaratie aan voldoen?

Wij kunnen uw declaratie alleen verwerken als deze informatie op de factuur staat:

  • Factuurnummer en factuurdatum
  • naam, adres en geboortedatum van verzekerde
  • soort behandeling (inclusief prestatiecode)
  • het bedrag per behandeling
  • de datum van de behandeling
  • naam en adres van de zorgverlener en praktijk

Vervoerskosten declareren

Wilt u uw reiskosten voor zittend ziekenvervoer declareren? Dan heeft u vooraf toestemming van ons nodig.
Stuur onderstaand formulier altijd mee bij je declaratie.
Declaratieformulier vervoerskosten en logeerkosten

Buitenland declareren

Wilt u een buitenlandse factuur declareren? Dat kan! Check van tevoren even of u alle informatie hebt voor de declaratie. U krijgt binnen 10 werkdagen reactie.

Per post declareren

Lukt digitaal versturen niet? Dan kunt u natuurlijk ook per post declareren. Het duurt dan alleen 10 werkdagen voordat het bedrag op uw rekening staat.  Stuur de originele nota naar onderstaand adres:

Zorgverzekeraar VGZ
Postbus 25030
5600 RS Eindhoven

Speciale situaties

Declareren voor iemand die niet op de polis staat

Helpt u een verzekerde die niet op uw polis staat met declareren? U kunt de factuur per post declareren.

Persoonsgebonden budget (pgb) declareren

Heeft u een pgb voor verpleging en/of verzorging? Dan kunt u de gemaakte kosten achteraf declareren.