Declaratie indienen

Heeft u een factuur die u bij ons wilt declareren? Dat kan eenvoudig en veilig online in Mijn UMC Zorgverzekering of de UMC Zorg app. Binnen 4 werkdagen staat het bedrag dat wij vergoeden op uw rekening.

Log in en declareer uw factuur

Volg de status van uw declaratie

Bekijk uw ingediende declaratie 

Ingediende en verwerkte declaraties vindt u in:

  • Mijn UMC Zorgverzekering (bij Mijn zorgverbruik)
  • UMC Zorg app (bij het Declaratieoverzicht)

Declareren voor iemand die niet op de polis staat

Helpt u een verzekerde die niet op uw polis staat met declareren? U kunt de factuur per post declareren.

Persoonsgebonden budget (pgb) declareren

Heeft u een pgb voor verpleging en/of verzorging? Dan kunt u de gemaakte kosten achteraf declareren.

Waar moet mijn declaratie aan voldoen?

Wij kunnen uw declaratie alleen verwerken als deze informatie op de factuur staat:

  • naam, adres en geboortedatum van verzekerde
  • soort behandeling (inclusief prestatiecode)
  • het bedrag per behandeling
  • de datum van de behandeling
  • naam en adres van de zorgverlener en praktijk
  • factuurnummer
  • factuurdatum

Per post declareren

Declareert u liever via de post? U ontvangt het bedrag dat wij vergoeden binnen 10 werkdagen op uw rekening. Het postadres is:

UMC Zorgverzekering
Postbus 25030
5600 RS Eindhoven

Bij facturen van Nederlandse zorgverleners hoeft u geen declaratieformulier mee te sturen. De originele factuur is voldoende. Controleer wel of alle noodzakelijke informatie op de factuur zelf staat (zie het informatieblok hierboven).

Wilt u vervoerskosten of zorgkosten in het buitenland declareren? Vul dan wel het declaratieformulier in en voeg uw originele factuur toe.

Declaratieformulieren vervoer en buitenland

Veelgestelde vragen

Heeft u toch nog een vraag over het indienen van een declaratie?

Bekijk ook

Machtiging vervoer

Voor een vergoeding van zittend ziekenvervoer heeft u vooraf toestemming van ons nodig.

Buitenlandse factuur

Wilt u in het buitenland gemaakte zorgkosten declareren? Vaak hebben we dan extra informatie nodig. U ontvangt binnen 10 werkdagen reactie.