Nota declareren

Heeft u in het buitenland een nota voor zorg zelf betaald? Dan kunt u deze na uw bezoek aan het buitenland bij ons declareren.

Stuur gegevens over uw behandeling naar ons op 

In het buitenland hanteren zorgverleners een andere systematiek dan zorgverleners in Nederland. Hierdoor hebben wij wat extra gegevens over uw behandeling nodig, zodat we uw declaratie kunnen verwerken.

Hoe declareert u uw buitenlandse nota?

Uw buitenlandse nota declareert u gemakkelijk via Mijn UMC Zorgverzekering of de UMC Zorg app. Declareert u liever via de post? Gebruik dan het declaratieformulier onderaan deze pagina. U ontvangt binnen 10 werkdagen reactie. 

Stuur de volgende informatie met uw nota mee: 

Bij spoedeisende zorg in het buitenland:

Een verslag van uw specialist in het buitenland met de volgende informatie:

  • Anamnese: extra informatie over de voorgeschiedenis en omstandigheden
  • Een diagnose (wat is er aan de hand?)
  • Omschrijving van de uitgevoerde behandeling/operatie

Bij niet-spoedeisende zorg in het buitenland:

  • Een verwijzing van uw Nederlandse huisarts of medisch specialist
  • Een behandelverslag van uw specialist in het buitenland
  • Een diagnose (wat is er aan de hand?)
  • Een overzicht van eerdere behandelingen (als dit van toepassing is)

Medicijnen

Wilt u een nota declareren van een medicijn die u in het buitenland heeft betaald? Dan heeft u de volgende documenten nodig:
  • Het recept of voorschrift van het medicijn
  • De nota van het medicijn

Zorg dat het aantal mg/ml duidelijk op het recept en de nota staat. En dat de hoeveelheid hetzelfde is op beide documenten.

Soms extra informatie nodig

Het kan zijn dat wij nog extra informatie nodig hebben. Dit hangt af van uw behandeling. Als dit nodig is, dan vragen wij deze informatie bij u op. 

Stuur uw nota en behandelverslag in de juiste taal 

Wij kunnen alleen behandelverslagen accepteren die geschreven zijn in een van de volgende talen: Nederlands, Engels, Duits, Frans of Spaans. Is het geschreven in een andere taal? Dan kunnen wij u vragen om de nota of het verslag te laten vertalen door een beëdigd vertaler. De vertaalkosten vergoeden wij niet.

Stuurt u de originele factuur? (geen kopie, duplicaat, betalingsherinnering of voorschotnota). Anders kunnen wij de declaratie niet beoordelen.

Declareer uw zorgkosten met ons declaratieformulier

Stuur het ingevulde declaratieformulier en de bijlagen naar ons op. Het adres staat op het declaratieformulier.