Pgb wijziging

Wijzigt er iets in uw situatie en heeft dit te maken met uw pgb? Of uw pgb stopzetten? Dan horen wij dat graag zo snel mogelijk van u.  

Wat wijzigt in uw situatie?

 • Vul dan deel 2 van het Aanvraagformulier pgb verpleging en verzorging volledig in.

  Stuur het ingevulde formulier naar:

  Coƶperatie VGZ UA*
  Postbus 25150
  5600 RS Eindhoven


 • Verblijf in Nederland 

  • Heeft u al een pgb en gaat uw zorgverlener met u mee? Dan hoeft u niets te doen. U mag de zorg op dezelfde manier inzetten en declareren zoals u gewend bent.
  • Heeft u al een pgb en gaat uw zorgverlener niet met u mee? Hier is geen apart pgb voor. Bel een thuiszorgorganisatie in de buurt van uw verblijf. In de Zorgzoeker vindt u gemakkelijk en snel een thuiszorgorganisatie met contract. Zoek op ‘verpleging en verzorging’. De thuiszorgorganisatie declareert rechtstreeks bij ons. In deze periode kunt u geen gebruik maken van uw pgb.

  Verblijf in het buitenland

  • Heeft u al een pgb en gaat uw zorgverlener met u mee? Dan hoeft u niets te doen. U mag de zorg op dezelfde manier inzetten en declareren zoals u gewend bent.
  • Heeft u al een pgb en gaat uw zorgverlener niet met u mee? En heeft u in het buitenland zorg nodig? Zoek dan zelf een zorgverlener uit, bijvoorbeeld een thuiszorgorganisatie in de buurt van uw verblijfplaats. Vul dan het aanvraagformulier verpleging en verzorging buitenland in en stuur dit naar ons op zoals op het formulier staat aangegeven. Let op: u krijgt in het buitenland alleen zorg vergoed van een formele zorgverlener.

  Tip: Vraag deze zorg altijd minstens 2 maanden voordat u op vakantie gaat aan. Zo voorkomt u financiële verrassingen achteraf.

 • Vul het wijzigingsformulier in en stuur het volledig ingevulde en ondertekende formulier naar:

  Coöperatie VGZ UA*
  Postbus 25150
  5600 RS Eindhoven

  Stuur het formulier binnen 4 weken in nadat u gestopt bent met uw pgb. Wij kunnen u het snelste helpen als het formulier volledig is ingevuld en ondertekend.

 • Wilt u een andere wijziging doorgeven?

  Gebruik hiervoor het wijzigingsformulier. Stuur het volledig ingevulde en ondertekende formulier naar:

  Coƶperatie VGZ UA*
  Postbus 25150
  5600 RS Eindhoven

  Voorbeelden van andere wijzigingen

  • Wijzigingen in de contactgegevens van uw wettelijk vertegenwoordiger.
  • Als uw wettelijk vertegenwoordiger voor uw pgb wijzigt.
  • Als u geen pgb meer nodig heeft. Bijvoorbeeld omdat u liever verpleging en verzorging vanuit uw basisverzekering wilt of u overstapt naar de Wlz.
  • Als u een pgb heeft en langer dan 2 maanden wordt opgenomen in een instelling of ziekenhuis.

  U heeft maximaal 4 weken de tijd om de wijziging (vanaf het moment dat deze ingaat) aan ons door te geven.

  Let op: wijzigt er iets in uw zorgvraag? Dien dan een volledig nieuwe aanvraag bij ons in via pgb aanvragen.