Pgb wijziging

Wijzigt er iets in uw situatie en heeft dit te maken met uw pgb? Of uw pgb stopzetten? Dan horen wij dat graag zo snel mogelijk van u.  

Wat wijzigt in uw situatie?

 • Wijzigt u (tijdelijk) van zorgverlener?
  Vul dan deel 2 van het Aanvraagformulier pgb verpleging en verzorging volledig in.

  Stuur het ingevulde formulier naar onderstaand adres:

  UMC Zorgverzekering
  Postbus 25150
  5600 RS Eindhoven

 • Gaat u tijdelijk naar het buitenland?

  1: Ontvangt u in het buitenland zorg van een lokale formele zorgverlener? Vul dan het aanvraagformulier verpleging en verzorging buitenland in. Stuur het volledig ingevulde formulier naar verplegingverzorgingbuitenland@vgz.nl. Of naar

  UMC Zorgverzekering
  Afdeling Machtigingen
  T.a.v. team Buitenland
  Postbus 25150
  5600 RS Eindhoven
  (postzegel nodig)

  2: Ontvangt u in het buitenland zorg van dezelfde formele of informele zorgverlener? Dan hoeft u niks te doen.

 • Wilt u een andere wijziging doorgeven of uw pgb stopzetten?

  Wilt u een andere wijziging doorgeven?

  Gebruik hiervoor het wijzigingsformulier. Stuur het volledig ingevulde en ondertekende formulier naar:

  UMC Zorgverzekering
  Postbus 25150
  5600 RS Eindhoven

  Voorbeelden van andere wijzigingen 

  • Wijzigingen in de contactgegevens van uw wettelijk vertegenwoordiger.
  • Als uw wettelijk vertegenwoordiger voor uw pgb wijzigt.
  • Als u geen pgb meer nodig heeft. Bijvoorbeeld omdat u liever verpleging en verzorging vanuit uw basisverzekering wilt of u overstapt naar de Wlz.
  • Als u een pgb heeft en langer dan 2 maanden wordt opgenomen in een instelling of ziekenhuis. 

  U heeft maximaal 4 weken de tijd om de wijziging (vanaf het moment dat deze ingaat) aan ons door te geven.

  LET OP! Wijzigt er iets in uw zorgvraag? Dien dan een volledig nieuwe aanvraag bij ons in. Dit kunt u doen via pgb aanvragen. 

X
Wij gebruiken cookies om uw website-ervaring te verbeteren. Als u op akkoord klikt, dan gebruiken wij cookies voor de werking van de website, statistieken, social media en online marketing.
Weigeren
Akkoord