Cookie melding
X
Als u op “Akkoord” klikt, dan gebruiken wij cookies en soortgelijke technieken om inzicht te krijgen in uw surfgedrag op onze website en interactie met onze kanalen. Op basis hiervan kunnen wij u een persoonlijke ervaring bieden en de gebruikservaring verbeteren. Hier vindt u meer info over onze cookies, doeleinden, het delen van gegevens met derde partijen en bewaartermijnen.
Akkoord
Weigeren

Maximale pgb-vergoedingen in 2021

Voor de declaratie van pgb verzorging en verpleging zijn maximumtarieven afgesproken. Wilt u meer betalen dan deze vastgestelde bedragen? Dan is het extra bedrag voor uw eigen rekening.

Wat krijg ik vergoed?

Formele zorgverlener

Een formele zorgverlener (bijv. thuiszorg) heeft een registratie als officiële zorgverlener en er staat een AGB-code op de rekening.

Informele zorgverlener

Een informele zorgverlener (bijv. familielid of kennis) heeft geen registratie als officiële zorgverlener.

Persoonlijke verzorging

€ 39,63 per uur

€ 24,12 per uur

Verpleging

€ 59,08 per uur

€ 24,12 per uur

Bovenstaande tarieven zijn all-in tarieven. Dit betekent dat reiskosten, vakantiegeld, vakantiedagen en andere werkgeverslasten al in het tarief zijn meegenomen. 

Extra informatie

  • De zorgverlener geeft zelf de inkomsten vanuit het pgb door aan de belastingdienst vanwege de loonbelasting. Dit geldt niet voor declareren via de De Sociale Verzekeringsbank (SVB).
  • U krijgt aan het einde van het jaar geen jaaroverzicht met de gedeclareerde kosten. Dit kunt u zelf in uw eigen administratie bijhouden.
  • Het niet gedeclareerde deel van uw budget wordt na afloop van de toekenningsperiode niet meegenomen naar een volgende periode en/of aan het einde van het kalenderjaar uitgekeerd.
  • Te veel ingekochte zorg (waardoor het maximum van het budget verpleging en verzorging wordt overschreden) wordt niet vergoed.