Wet langdurige zorg

De Wet langdurige zorg (Wlz) is er voor mensen die 24 uur per dag zorg dichtbij of iemand in de buurt nodig hebben. Zoals ouderen, mensen met een handicap en mensen met langdurige psychische problemen.

Wanneer heeft u langdurige zorg nodig?

Als u door een ziekte of aandoening voor langere tijd blijvend:

 • 24 uur per dag zorg dichtbij of iemand in de buurt nodig heeft
 • Niet meer zelfstandig kunt blijven wonen. De hulp vanuit de omgeving of ondersteuning vanuit de gemeente of wijkverpleging is niet langer voldoende

Welke zorg regelt de Wlz?

Alles wat u op het gebied van langdurige zorg nodig heeft, wordt vanuit de Wlz geregeld, zoals:

 • Verblijf in een instelling (thuis blijven wonen kan ook)
 • Begeleiding, verpleging, persoonlijke verzorging, huishoudelijke ondersteuning, dagbesteding en het vervoer daarheen
 • Geneeskundige zorg en behandeling die te maken heeft met de aandoening
 • Bepaalde hulpmiddelen als u in een instelling woont

Hoe zit dat met zorgverzekering, Wmo en Wlz?

In Nederland is zorg goed geregeld. Dat begint standaard met zorg die u vergoed krijgt vanuit uw zorgverzekering. Is dat niet voldoende? Dan kunt u extra hulp van de gemeente krijgen uit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Nog meer hulp nodig? Dan kunt u in zorg krijgen uit de Wet langdurige zorg (Wlz). 

Zorgverzekeringswet
(Zvw)

Goede basiszorg
Iedereen die in Nederland woont of werkt, is wettelijk verplicht een basisverzekering te hebben. Deze basisverzekering dekt de standaardzorg van bijvoorbeeld huisarts, ziekenhuis of apotheek en ook de wijkverpleging.

Daarnaast kan iedereen zich (vrijwillig) aanvullend verzekeren voor kosten die het basispakket niet vergoedt.

 

Bij wie moet u zijn?
Uw zorgverzekeraar.

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Extra ondersteuning
Meer zorg nodig maar toch zo lang mogelijk thuis blijven wonen? Dan kan de gemeente extra ondersteuning bieden uit de Wet maatschappelijke ondersteuning. Elke gemeente bepaalt zelf wat en hoe.

 • Begeleiding en dagbesteding
 • Huishoudelijke hulp en aanpassing aan de woning
 • Mantelzorgondersteuning

Bij wie moet u zijn?
Uw gemeente.

Wet langdurige zorg
(Wlz)

Langdurig 24-uurszorg
Zijn de Zvw en de Wmo niet meer genoeg? Heeft u blijvend 24 uur per dag diverse soorten zorg dichtbij of iemand in de buurt nodig? Dan krijgt u zorg vergoed uit de Wlz.

 • Ernstige dementie
 • Een ernstige verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking
 • Ernstige psychische stoornis

Bij wie moet u zijn?
Het zorgkantoor in uw regio.

Wie is verantwoordelijk?
De overheid.

Veelgestelde vragen Wet langdurige zorg

 • In een zorgplan of ondersteuningsplan staan de afspraken die u maakt met uw zorginstelling. Zo krijgt u maximale regie. Er staat precies in welke begeleiding, verzorging of verpleging u krijgt. In het zorgplan staat bijvoorbeeld:

  • Welke doelen de zorg of ondersteuning heeft
  • Waar u hulp bij wilt
  • Hoe u die hulp krijgt (bijvoorbeeld hoe laat en hoe vaak)
  • Hoe de zorgverlener uw privacy kan respecteren
  • Wat u zelf wilt doen
  • Welke hulp uw familie of anderen kunnen geven
 • Een zorgprofiel is onderdeel van de Wlz procedure voor langdurige zorg in een zorginstelling. Het zorgprofiel ontvangt u samen met de indicatie van het CIZ. Het beschrijft de zorgbehoefte. Welk zorgprofiel past het beste bij uw situatie? Dat hangt af van uw soort aandoening of beperking. In het zorgprofiel staat niet welke zorg en ondersteuning u krijgt. Of hoeveel uren. Afspraken hierover staan in het zorgplan. Of in een zorgovereenkomst als u een persoonsgebonden budget (pgb) heeft.
 • Met een persoonsgebonden budget (pgb) kiest u zelf bij wie u de zorg inkoopt. U vult voor alle zorgverleners een zorgovereenkomst in. Daarnaast beschrijft de zorg die zij leveren in een zorgbeschrijving. U stuurt de overeenkomsten en beschrijvingen naar het zorgkantoor op. Het zorgkantoor controleert of u uw pgb mag besteden aan de zorg die u wilt inkopen.
 • De overheid heeft een digitale wegwijzer voor wie zorg of ondersteuning zoekt. U brengt stap voor stap uw situatie in kaart. En u geeft aan wat voor soort zorg u nodig heeft. Daarna krijgt u te zien welke mogelijke oplossingen het beste bij u passen.