Kindzorg

Heeft u een kind dat extra zorg nodig heeft? Hieronder leest u de mogelijkheden en hoe u deze zorg kunt aanvragen. Op de website van de overheid vindt u meer informatie.

Kindzorg regelen?

 • A: Langdurige kindzorg Wlz

  Heeft uw kind:
  • een verstandelijke, zintuiglijke of meervoudige beperking
  • blijvend verpleging en verzorging nodig, de hele dag
  • permanent toezicht nodig

  B: Kindzorg via de zorgverzekeraar

  • Heeft uw kind complexe lichamelijke problemen of lichamelijke beperkingen zonder een verstandelijke handicap?
  • Komt hij of zij niet in aanmerking voor langdurige kindzorg (Wlz)

  C: Kindzorg via de gemeente

  Heeft uw kind:
  • verzorging nodig om zelfredzamer te worden
  • een ontwikkelingsachterstand of een verstandelijke of meervoudige beperking
  • gedragsproblemen

  Vraag dan begeleidende verzorging aan bij uw gemeente.

  D: Palliatieve kindzorg

  Heeft uw kind een levensverwachting van minder dan 3 maanden?
 • A: Langdurige kindzorg (Wlz) regelen via het zorgkantoor

  Voor langdurige kindzorg heeft u eerst een indicatie nodig. Dit regelt u bij het Centrum indicatiestelling Zorg (CIZ). Daarna kijkt u samen met het zorgkantoor welke zorg past uw kind; zorg thuis of ergens anders. En of u de zorg wilt laten regelen (zorg in natura) of zelf wilt regelen (persoonsgebonden budget).

  B: Geneeskundige verzorging en verpleging (thuiszorg) regelen bij UMC

  Thuiszorg regelt u via een wijkverpleegkundige. Het gaat dan om geneeskundige verzorging voor een medische aandoening, bijvoorbeeld wondverzorging, monitorbewaking, infuustherapie, epilepsiezorg, nierdialyse of stomazorg. Of om gezinsbegeleiding om zelf de medische zorg te verlenen.

  U heeft voor kinderthuiszorg een indicatie nodig via het Medisch Kindzorgsysteem (MK). Een HBO-kinderverpleegkundige stelt de indicatie. Samen maken jullie ook een zorgplan. U vindt een kinderverpleegkundige makkelijk en snel op Vergelijk en Kies. Zoek op ‘intensieve kindzorg.’

  C: Begeleidende verzorging aanvragen bij uw gemeente

  Begeleidende verzorging valt onder de Jeugdwet. Deze zorg vraagt u daarom ook aan bij uw gemeente. Ook hier kunt u kiezen.

  • Zorg in natura; een zorgverlener regelt alle zorg voor u
  • Een persoonsgebonden budget; u koopt zelf de zorg voor uw kind in en regelt zelf de betaling bij de zorgverlener.

  Elke gemeente regelt de jeugdhulp anders. Kijk op de website van uw gemeente hoe u begeleidende zorg regelt.

Vragen over pgb voor kindzorg?

Bel ons gerust op 088 - 131 16 76. We zijn bereikbaar op werkdagen van 09.00 tot 13.00 uur.