Palliatief terminale zorg

Bent u ernstig ziek en is genezing niet meer mogelijk? Dat is een heftige periode waarin u extra gespecialiseerde zorg nodig heeft. Hetzij thuis of in een hospice. U kunt deze palliatief terminale zorg zelf inkopen met een persoonsgebonden budget (pgb) verpleging en verzorging. Wij vertellen u graag hoe.

Heb ik recht op een pgb voor palliatief terminale zorg?

  • Heeft u een levensverwachting van minder dan 3 maanden?
  • En wilt u thuis zorg ontvangen of in een hospice?
  • Valt u bovendien niet onder de Wet toelating zorginstellingen (Wtzi) voor verblijf?
  • En heeft u geen Wet langdurige zorg (Wlz)-indicatie?

Dan kunt u een pgb verpleging en verzorging aanvragen.

Hoe kan ik een pgb voor palliatieve zorg aanvragen?

Stap 1: Vraag een schriftelijke verklaring aan de huisarts

U heeft van uw behandelende arts of huisarts een schriftelijke verklaring nodig dat uw levensverwachting minder dan 3 maanden is.

Stap 2: Vraag een indicatie aan bij het CIZ

In het Reglement pgb verpleging en verzorging 2018 leest u welke administratieve stappen hiervoor nodig zijn.

Stap 3: Kies een zorgverlener

U kiest de instelling of persoon die u uw laatste zorg toevertrouwt. 

Veelgestelde vragen

  • Ik heb al een indicatie vanuit Wlz voor langdurige zorg. Wat nu?

    Heeft u een bestaande indicatie vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz)? Dan moet u een aanvraag voor pgb voor palliatief terminale zorg indienen bij het CIZ.

  • Ik kom niet in aanmerking voor een pgb. Wat nu?

    Heeft u een indicatie voor palliatief terminale zorg, maar voldoet u niet aan de voorwaarden voor een pgb? Dan kunt u een vergoeding voor verpleging en verzorging vanuit uw basisverzekering krijgen.

Vragen over pgb voor palliatief terminale zorg?

Bel ons op 088 - 131 16 71. Wij zijn bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur.
X
Wij gebruiken cookies om uw website-ervaring te verbeteren. Als u op akkoord klikt, dan gebruiken wij cookies voor de werking van de website, statistieken, social media en online marketing.
Weigeren
Akkoord