Zorg in de laatste levensfase

Bent u ernstig ziek en is genezing niet meer mogelijk? Dat is een heftige periode waarin u extra gespecialiseerde zorg nodig heeft. Hetzij thuis of in een hospice. U kunt deze zorg in de laatste levensfase (palliatief terminale zorg) zelf inkopen met een persoonsgebonden budget (pgb) verpleging en verzorging. Wij vertellen u graag hoe.

Wanneer kan ik een pgb voor palliatief terminale zorg aanvragen?

We willen u onnodige rompslomp besparen. Vandaar deze checklijst. U kunt een pgb aanvragen als u:

  • een levensverwachting van minder dan 3 maanden heeft
  • thuiszorg of in een hospice wilt ontvangen
  • niet onder de Wet toelating zorginstellingen (Wtzi) voor verblijf valt
  • geen Wet langdurige zorg (Wlz)-indicatie heeft

Hoe kan ik een pgb voor palliatieve zorg aanvragen?

Stap 1: Vraag een schriftelijke verklaring aan de huisarts

U heeft van uw behandelende arts of huisarts een schriftelijke verklaring nodig dat uw levensverwachting minder dan 3 maanden is.

Stap 2: Vraag een indicatie aan bij het CIZ

In het Reglement pgb verpleging en verzorging 2020 leest u welke administratieve stappen hiervoor nodig zijn. Voor 2021 kunt u dit reglement bekijken. 

Stap 3: Kies een zorgverlener

U kiest de instelling of persoon die u uw laatste zorg toevertrouwt. 

Veelgestelde vragen

  • Ik heb al een indicatie vanuit Wlz voor langdurige zorg. Wat nu?

    Heeft u een bestaande indicatie vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz)? Dan moet u een aanvraag voor pgb voor palliatief terminale zorg indienen bij het CIZ.

  • Ik kom niet in aanmerking voor een pgb. Wat nu?

    Heeft u een indicatie voor palliatief terminale zorg, maar voldoet u niet aan de voorwaarden voor een pgb? Dan kunt u een vergoeding voor verpleging en verzorging vanuit uw basisverzekering krijgen.

Vragen over pgb voor palliatief terminale zorg?

Bel ons op 088 - 131 16 71. Wij zijn bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur.
X
Wij gebruiken cookies om uw website-ervaring te verbeteren. Als u op akkoord klikt, dan gebruiken wij cookies voor de werking van de website, statistieken, social media en online marketing.
Weigeren
Akkoord