Stap 5: Wlz-aanvraag indienen bij het CIZ

Heeft u alle documenten en informatie compleet? Dan bent u er klaar voor om de indicatie-aanvraag voor langdurige zorg in te dienen bij het Centrum indicatiestelling zorg, het CIZ. Dit heet een Wlz-aanvraag. Wij vertellen u graag hoe het werkt en wat u kunt verwachten.

Hoe werkt de Wlz-aanvraag?

 • Een Wlz-aanvraag doet u digitaal via of per post

  Zoals ook te zien in de checklist bij de vorige stap, heeft het CIZ voor een Wlz-aanvraag het volgende van u nodig: 

  • Volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier 
  • (Medische) gegevens over u en uw situatie, zoals een diagnose 
  • Uw zorgplan

  Machtigingsformulier nodig?

  Vult u de aanvraag voor iemand anders in? Stuur dan een ondertekende machtiging mee. U vindt het machtigingsformulier op de website van het CIZ.

 • Heeft u de aanvraag verstuurd? Dan ontvangt u een bevestiging van het CIZ. Was uw aanvraag volledig? Dan ontvangt u binnen zes weken een besluit van het CIZ. In sommige gevallen kan het CIZ extra informatie opvragen.

 • Heeft het CIZ extra informatie nodig? Dan vragen zij dit schriftelijk of telefonisch bij u op. Of u ontvangt een uitnodiging voor een gesprek. Dat kan bij u thuis zijn of op kantoor tijdens een CIZ-spreekuur. Iemand uit uw directe omgeving is welkom bij dit gesprek.

  Tips voor gesprek met het CIZ

  • Zorg dat u het gesprek voert samen met iemand uit uw omgeving die goed bekend is met uw situatie. Of vraag een onafhankelijk cliëntondersteuner
  • Bereid het gesprek goed voor. Geef duidelijk aan welke hulp u nodig heeft en waarom
  • Houd alle belangrijke zaken bij de hand tijdens het gesprek
  • Vraag goed door als onderwerpen niet duidelijk zijn
 • Binnen 6 weken na uw aanvraag neemt het CIZ een indicatiebesluit. Het CIZ bepaalt dan of u recht heeft op langdurige zorg of niet. Het CIZ belt u en licht het besluit mondeling toe. Binnen 6 weken ontvangt u het besluit ook per brief

  • Heeft u inderdaad recht op de Wlz? 
   Dan ontvangt het zorgkantoor in uw regio ontvangt een bericht van het CIZ.
  • Is uw aanvraag afgewezen?
   En bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u binnen zes weken bezwaar indienen bij het CIZ. U stuurt een brief waarin u schrijft waar u bezwaar tegen maakt en waarom u dat doet. U kunt de brief per mail of schriftelijk sturen naar het CIZ.
 • Heeft uw regionale zorgkantoor een bevestiging van het CIZ ontvangen? Dan neemt een medewerker van zorgkantoor contact met u op om een afspraak te maken. Het zorgkantoor kan voor u aan de slag en regelt de zorg waar u recht op heeft.