Stap 4: Bereid uw aanvraag goed voor

Heeft u uw wensen bepaald en duidelijke informatie gekregen van het zorgkantoor? Dan is het belangrijk dat u deze info en de onderstaande documenten en gegevens gaat verzamelen. Het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) behandelt uw aanvraag voor langdurige zorg namelijk alleen als deze helemaal compleet is.

Wat wil het CIZ weten?

Het CIZ wil weten wat uw omstandigheden en zorgwensen zijn. Zoals besproken met het zorgkantoor in de vorige stap.
 • Of u zorg thuis, in een instelling of een behandeling wilt
 • Of u de zorg thuis wilt laten regelen door het zorgkantoor met de zorgverlener waarmee zij afspraken hebben? Of dat u de zorg zelf regelt met een persoonsgebonden budget (indien van toepassing)
 • Van welke instelling of zorgverlener u zorg wilt ontvangen
 • Welke ziekte, aandoening of beperking die u heeft
 • De problemen die u hierdoor heeft

Welke documenten wil het CIZ erbij ontvangen?

 • Documenten (kopie) met de diagnose van een arts of behandelaar en op welke datum deze is gesteld
 • Een kopie document van de arts of behandelaar over het verloop van de ziekte of aandoening, de behandelingen en de bijkomende problemen
 • Een kopie beschrijving van uw (lichamelijke en geestelijke) functioneren
 • Een kopie zorg- of behandelplan (als u dat heeft)
 • Een machtigingsformulier als u iemand machtigt om de aanvraag voor u te doen (indien van toepassing)
 • Het bewijs dat u wettelijk vertegenwoordiger bent (indien van toepassing)

Hulp nodig? Vraag een onafhankelijk cliëntondersteuner

Vindt u deze stap in de procedure lastig? Dan kunt u kosteloos een onafhankelijk cliëntondersteuner inschakelen. Een cliëntondersteuner kan u helpen bij het aanvragen van een indicatie voor u of uw kind. En bij het regelen en krijgen van de zorg. Neem contact op met het zorgkantoor of uw gemeente. Zij verwijzen u naar een ondersteuner bij u in de buurt.

De volgende stap: uw aanvraag indienen

Heeft u alle gevraagde informatie, documenten en gegevens compleet? Dan bent u nu klaar om uw aanvraag voor langdurige zorg (Wlz-aanvraag) in te dienen bij het CIZ.

Ga naar stap 5