Ziekenhuizen met en zonder contract

U bepaalt zelf naar welk ziekenhuis of welke kliniek u gaat. Wel is het goed om van tevoren te kijken in onze Zorgzoeker of de zorgverlener een afspraak (contract) met ons heeft. Dat kan namelijk schelen in de kosten. Hieronder leest u meer over ziekenhuizen met en zonder contract.

Waarom maken we afspraken?

De afspraken die we maken met zorgverleners doen we om de zorg goed en betaalbaar voor u te houden. Nu en in de toekomst. We streven ernaar om met alle ziekenhuizen een contract af te sluiten. 

Voorbeeld: afspraken over prijs

Wij zien dat dezelfde behandeling soms in het ene ziekenhuis veel duurder is dan in het andere ziekenhuis. Daardoor zou u te maken kunnen krijgen met hogere rekeningen. Want veel behandelingen vallen onder het eigen risico. Wij maken daarom afspraken met ziekenhuizen over de prijzen die zij rekenen. Zo houden we de zorg betaalbaar.

Voorbeeld: afspraken over de zorg

Het kan zijn dat een ziekenhuis niet voldoet aan de normen van de beroepsgroep of van patiëntenorganisaties. Bijvoorbeeld omdat het ziekenhuis te weinig ervaring heeft met een bepaalde behandeling. Wij sluiten voor deze behandeling dan geen contract af met het ziekenhuis.

Voordelen van gecontracteerde zorg

Kiezen voor een ziekenhuis of kliniek waar wij afspraken mee hebben, heeft een aantal voordelen: 

  • U krijgt namelijk 100% van de kosten vergoed. Bij een ziekenhuis of kliniek zonder contract moet u vaak een deel zelf betalen.
  • Als we een contract afsluiten, maken we niet alleen afspraken over de prijs. Maar ook over de kwaliteit van de zorg en de maximale wachttijd voor een behandeling. Bij zorgverleners zonder contract hebben we hier geen afspraken over. 
  • Gaat u naar een zorgverlener waar wij een afspraak mee hebben? Dan hoeft u de kosten niet voor te schieten. Bij een zorgverlener zonder contract schiet u het bedrag wel zelf voor. En kunt u de rekening achteraf bij ons declareren.

Uw keuze bepaalt uw vergoeding

Uw keuze voor een ziekenhuis met of zonder contract bepaalt hoeveel u vergoed krijgt. Op uw polis ziet u welke basisverzekering u heeft. In de tabel hieronder ziet u hoeveel u vergoed krijgt als u naar een ziekenhuis met of zonder contract gaat.  

Basisverzekering  Ziekenhuis met contract   Ziekenhuis zonder contract
 Ruime Keuze 100% vergoeding 75% vergoeding van het gemiddeld gecontracteerd tarief
 Eigen Keuze* 100% vergoeding van marktconform tarief 100% vergoeding van marktconform tarief 

*90% vergoeding van het gemiddeld gecontracteerd tarief voor GGZ en Verpleging en Verzorging bij een zorgverlener zonder contract. 

Voorkom een onverwachte rekening achteraf

U kunt altijd uw ziekenhuis zelf kiezen. Maar bij een ziekenhuis zonder contract betaalt u dan een deel zelf. Controleer zelf in onze Zorgzoeker of uw ziekenhuis of kliniek een contract heeft voor de zorg die u nodig heeft. Zo voorkomt u een onverwachte rekening achteraf. Ook het bereiken van het omzetplafond kan gevolgen hebben.

Waarom duurt het zo lang voordat de afspraken voor komend jaar bekend zijn?

Het maken van afspraken kan soms best ingewikkeld zijn. En neemt hierdoor veel tijd in beslag. We doen er alles aan om voor het einde van het jaar de afspraken met de ziekenhuizen rond te hebben. In onze Zorgzoeker vindt u de meest actuele informatie hierover.

Weet mijn huisarts met welk ziekenhuis UMC Zorgverzekering een contract heeft?

Dat hangt af van het verwijssysteem waarmee uw huisarts werkt. Verwijst uw huisarts u via het verwijsplatform ZorgDomein? Dan kan hij of zij zien met welke ziekenhuizen wij afspraken hebben. Maakt uw huisarts gebruik van een ander systeem? Dan weet hij of zij dat vaak niet. Kijk altijd zelf in onze Zorgzoeker om te zien of het ziekenhuis waar u heen wilt een contract met ons heeft.