Tarieven bij zorgverleners zonder contract

Gaat u naar een zorgverlener zonder contract? Dan krijgt u te maken met verschillende tarieven die wij maximaal vergoeden.

1. Wmg-tarief van de overheid

De overheid stelt voor bepaalde zorg tarieven vast. Dat gebeurt op grond van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg). Heeft de overheid voor uw type zorg een Wmg-tarief vastgesteld? Dan vergoeden wij dat bedrag. U vindt deze maximale vergoedingen op de website van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

2. Marktconform tarief

Is er geen wettelijk tarief? Dan vergoeden wij maximaal het marktconforme tarief. Dat is het tarief dat in Nederlandse marktomstandigheden redelijk is voor een bepaalde behandeling (Besluit zorgverzekering artikel 2.2.). Wij bepalen het marktconforme tarief door te kijken naar welke bedragen zorgverleners in rekening brengen voor dezelfde behandeling. Gaat u naar een zorgverlener die meer rekent voor uw behandeling dan het marktconforme bedrag? Dan betaalt u het verschil hiertussen zelf.  

Meer weten over marktconform tarief?

Wilt u weten wat het marktconforme tarief is voor de behandeling die u nodig heeft? Neemt u dan contact op met onze afdeling Zorgadvies en Bemiddeling.

Bent u het niet eens met het marktconforme tarief?

Het marktconforme tarief is zorgvuldig vastgesteld. Dit tarief is een richtprijs. Bent u het niet eens met de hoogte van het marktconforme tarief? Dan kunt u een verzoek om herbeoordeling indienen bij onze afdeling Klachtenmanagement. Vul hiervoor het online klachtenformulier in. Of stuur uw verzoek per post naar:
UMC Zorgverzekering
Afdeling Klachtenmanagement 
Postbus 1256 
5602 BG Eindhoven

X
Wij gebruiken cookies om uw website-ervaring te verbeteren. Als u op akkoord klikt, dan gebruiken wij cookies voor de werking van de website, statistieken, social media en online marketing.
Weigeren
Akkoord