Tarieven bij zorgverleners zonder contract

Tarieven bij zorgverleners zonder contract
Zorgverlener zonder contract?
duidelijkheid over uw vergoeding

U bent altijd vrij om zelf uw zorgverlener te kiezen. Alleen kan uw keuze gevolgen hebben voor de vergoeding. Op deze pagina leggen wij uit hoe dat werkt voor zorg uit de basisverzekering.

Vergoeding bij UMC Ruime Keuze

Wij vergoeden uw zorg volledig bij zorgverleners met een contract. U hoeft niets voor te schieten.

Bij zorgverleners zonder contract vergoeden wij maximaal 75% van het gemiddeld gecontacteerd tarief.*

*Houdt ook nog rekening met eigen risico of een eigen bijdrage.


Acute zorg vergoeden wij altijd volledig

Acute zorg vergoeden wij altijd volledig. Bijvoorbeeld als u met spoed naar het ziekenhuis moet.

 • Wij maken met zorgverleners afspraken over het tarief voor bepaalde zorg. Bijvoorbeeld voor een behandeling in het ziekenhuis. Het gemiddelde van alle afgesproken tarieven voor deze zorg, noemen we het gemiddeld gecontracteerd tarief.
 • Soms bepaalt de overheid het tarief voor een soort zorg. Dat is het wettelijk tarief of Wmg-tarief.

  Wij gebruiken dit als wij geen tarieven hebben afgesproken met zorgverleners voor de zorg die u nodig heeft. En er Wmg-tarieven zijn voor deze soort zorg. Bij een zorgverlener zonder contract vergoeden wij een percentage van dit Wmg-tarief.

  Welk percentage wij vergoeden hangt af van uw basisverzekering. Bij de UMC Ruime Keuze 75%. Bij de UMC Eigen Keuze 100% met uitzondering van GGZ en verpleging en verzorging. De maximale vergoeding voor GGZ en verpleging en verzorging vindt u in de Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders. Die kunt u hier vinden.
 • Wat wij maximaal vergoeden bij zorgverleners zonder contract ziet u in de lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders. Die kunt u hier vinden.

Vergoeding bij UMC Eigen Keuze

Bij deze basisverzekering vergoeden wij uw zorg volledig bij zorgverleners met een contract. Bij zorgverleners zonder contract vergoeden wij 100% van het marktconform tarief*. Behalve voor GGZ en verpleging en verzorging. Bij zorgverleners zonder contract is uw vergoeding voor deze zorg maximaal 90% van het gemiddeld gecontracteerd tarief*.

*Het kan dat u nog eigen risico of een eigen bijdrage betaalt 

Acute zorg vergoeden wij altijd volledig

Acute zorg vergoeden wij altijd volledig. Bijvoorbeeld als u met spoed naar het ziekenhuis moet.

 • Het marktconform tarief is een bedrag dat in Nederland redelijk is voor een bepaalde behandeling. We kijken daarvoor naar wat zorgverleners in Nederland rekenen voor een bepaalde behandeling. Met die informatie berekenen wij het marktconform tarief.

  Is de rekening van uw zorgverlener onredelijk hoog, dan betaalt u het verschil zelf. Wij melden dat via Mijn UMC.
 • Bent u het niet eens met het marktconform tarief? Neem dan contact met ons op.

Vergoedingen aanvullende zorgverzekeringen

Misschien vraagt u zich nu af: hoe is dit geregeld bij de aanvullende verzekeringen? Is daar ook sprake van contractering?

Ook bij de aanvullende verzekeringen maken wij meestal afspraken over de zorg. Welke afspraken dat zijn en met welke zorgverleners dat is, vindt u bij de vergoedingen.

Veelgestelde vragen

Dit zijn vragen die wij van onze verzekerden krijgen over zorgverleners en contracten.

 • Uw behandeling loopt door
  U mag een behandeling voor een aandoening die doorloopt in het nieuwe jaar afmaken bij uw zorgverlener. U betaalt voor deze doorlopende behandeling geen eigen bijdrage omdat uw zorgverlener geen contract meer met ons heeft.

  We vergoeden een doorlopende behandeling nog maximaal één kalenderjaar. Voor sommige aandoeningen is een maximum aantal behandelingen of een maximum behandelduur (bijvoorbeeld fysiotherapie).

  Heeft u het eigen risico van 2023 niet gebruikt? Dan betaalt u mogelijk wel eigen risico.

  U start een nieuwe behandeling
  Heeft u een behandeling nodig voor een nieuwe of andere aandoening? Dan heeft u natuurlijk de vrijheid om bij uw zorgverlener te blijven. Houd er wel rekening mee dat u dan een deel van de kosten zelf moet betalen. Hoeveel dit is, hangt af van uw basisverzekering. Bovendien moet u de nota eerst zelf voorschieten voordat u van ons een vergoeding krijgt.

  Wilt u dit niet? Kijk dan in de Zorgzoeker voor een zorgverlener met een contract bij u in de buurt.
 • Heeft u de basisverzekering UMC Ruime Keuze en loopt uw behandeling volgend jaar door? Dan mag u uw lopende behandeling afmaken. U betaalt voor deze doorlopende behandeling geen eigen bijdrage omdat uw zorgverlener geen contract meer met ons heeft. We vergoeden dit nog maximaal één kalenderjaar. Dit geldt bijvoorbeeld voor ziekenhuiszorg, geestelijke gezondheidszorg (GGZ) en paramedische zorg (let op een maximaal aantal behandelingen). Voor deze zorg betaalt u eigen risico.

  Heeft u in 2022 de UMC Eigen Keuze en was u in behandeling bij een gecontracteerde zorgaanbieder die in 2023 niet meer door ons is gecontracteerd? Dan mag u de doorlopende behandeling nog afmaken. Heeft u het eigen risico van 2023 niet gebruikt? Dan betaalt u mogelijk wel eigen risico.

  Gaat het om een behandeling voor een andere of nieuwe aandoening? En hebben we geen contract meer met de zorgverlener? Dan krijgt u de zorg voor deze nieuwe aandoening vergoed volgens de voorwaarden voor niet-gecontracteerde zorg. Het kan zijn dat u een deel van de kosten zelf moet betalen. Dit hangt af van uw basisverzekering.

  Wilt u deze extra kosten niet? Kijk dan in de Zorgzoeker voor een zorgverlener met een contract bij u in de buurt.

  Houd er rekening mee dat u bij een zorgverlener zonder contract de nota eerst zelf moet voorschieten. Wij vergoeden u dan achteraf.