Tarieven bij zorgverleners zonder contract

Tarieven bij zorgverleners zonder contract
Zorgverlener zonder contract?
duidelijkheid over uw vergoeding

U bent altijd vrij om zelf uw zorgverlener te kiezen. Alleen kan uw keuze gevolgen hebben voor de vergoeding. Op deze pagina leggen we uit hoe het werkt.

Vergoeding bij UMC Ruime Keuze

Hieronder ziet u de vergoeding van UMC Ruime Keuze. Bij een zorgverlener met en zonder contract.

Het kan zijn dat u nog eigen risico of een eigen bijdrage betaalt.

U gaat naar een zorgverlener met contract

100% vergoeding bij zorgverleners met contract

U gaat naar een zorgverlener zonder contract

 vergoeding van het gemiddeld gecontracteerd tarief

Vergoeding bij UMC Eigen Keuze 

UMC Eigen Keuze is een combinatiepolis. De vergoeding bij zorgverleners zonder contract is anders dan bij een naturapolis. U krijgt bij bijna alle soorten zorg 100% vergoeding van het marktconform tarief. We hebben het hieronder op een rijtje gezet.

Het kan zijn dat u nog eigen risico of een eigen bijdrage betaalt.

U gaat naar een zorgverlener met contract

100% vergoeding bij zorgverleners met contract

U gaat naar een zorgverlener zonder contract

100%  vergoeding van het marktconforme tarief

Uitzondering: GGZ en Verpleging en verzorging:

  vergoeding van het gemiddeld gecontracteerd tarief

Vergoedingen

Acute zorg vergoeden wij altijd volledig

Acute zorg vergoeden wij altijd volledig. Bijvoorbeeld als u met spoed naar het ziekenhuis moet.

Maximale vergoedingen

In de lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders staat wat we precies vergoeden bij zorgverleners zonder contract. De lijst kunt u hier vinden.

Vergoedingen aanvullende verzekeringen

Misschien bent u nu benieuwd naar hoe dit werkt bij de aanvullende verzekeringen? En of daar ook sprake is van zorgverleners met een contract? Ook bij de aanvullende verzekeringen maken wij meestal afspraken over de zorg. Welke afspraken dat zijn en met welke zorgverleners dat is, kunt u vinden bij de vergoedingen.

Wat betekenen de tarieven?

 • Wij maken met zorgverleners afspraken over het tarief voor bepaalde zorg. Bijvoorbeeld voor een behandeling in het ziekenhuis. Het gemiddelde van alle afgesproken tarieven voor deze zorg, noemen we het gemiddeld gecontracteerd tarief.
 • Soms bepaalt de overheid het tarief voor een soort zorg. Dat is het wettelijk tarief of Wmg-tarief.

  Wij gebruiken dit als wij geen tarieven hebben afgesproken met zorgverleners voor de zorg die u nodig heeft. En er Wmg-tarieven zijn voor deze soort zorg. Bij een zorgverlener zonder contract vergoeden wij een percentage van dit Wmg-tarief.

  Welk percentage wij vergoeden hangt af van uw basisverzekering. Bij de UMC Ruime Keuze 75%. Bij de UMC Eigen Keuze 100% met uitzondering van GGZ en verpleging en verzorging. De maximale vergoeding voor GGZ en verpleging en verzorging vindt u in de 'lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders'. Die kunt u hier vinden.
 • Het marktconform tarief is een bedrag dat in Nederland redelijk is voor een bepaalde behandeling. We kijken daarvoor naar wat zorgverleners in Nederland rekenen voor een bepaalde behandeling. Met die informatie berekenen wij het marktconform tarief.

  Is de rekening van uw zorgverlener onredelijk hoog, dan betaalt u het verschil zelf. Wij melden dat via Mijn UMC.

  Bent u het niet eens met het marktconform tarief? Neem dan contact met ons op.

Veelgestelde vragen

 • Uw behandeling loopt door
  U mag een behandeling voor een aandoening die doorloopt in het nieuwe jaar afmaken bij uw zorgverlener. U betaalt voor deze doorlopende behandeling geen eigen bijdrage omdat uw zorgverlener geen contract meer met ons heeft.

  We vergoeden een doorlopende behandeling nog maximaal één kalenderjaar. Voor sommige aandoeningen is een maximum aantal behandelingen of een maximum behandelduur (bijvoorbeeld fysiotherapie).

  Heeft u het eigen risico van 2023 niet gebruikt? Dan betaalt u mogelijk wel eigen risico.

  U start een nieuwe behandeling
  Heeft u een behandeling nodig voor een nieuwe of andere aandoening? Dan heeft u natuurlijk de vrijheid om bij uw zorgverlener te blijven. Houd er wel rekening mee dat u dan een deel van de kosten zelf moet betalen. Hoeveel dit is, hangt af van uw basisverzekering. Bovendien moet u de nota eerst zelf voorschieten voordat u van ons een vergoeding krijgt.

  Wilt u dit niet? Kijk dan in de Zorgzoeker voor een zorgverlener met een contract bij u in de buurt.
 • Heeft u de basisverzekering UMC Ruime Keuze en loopt uw behandeling volgend jaar door? Of heeft u de UMC Eigen Keuze en heeft jouw zorgverlener voor GGZ of verpleging en verzorging geen contract meer?Dan mag u uw lopende behandeling afmaken. U betaalt voor deze doorlopende behandeling geen eigen bijdrage omdat uw zorgverlener geen contract meer met ons heeft. We vergoeden dit nog maximaal één kalenderjaar. Dit geldt bijvoorbeeld voor ziekenhuiszorg, geestelijke gezondheidszorg (GGZ) en paramedische zorg (let op een maximaal aantal behandelingen). Voor deze zorg betaalt u eigen risico.

  Houd er rekening mee dat u bij een zorgverlener zonder contract de nota eerst zelf moet voorschieten. Wij vergoeden u dan achteraf. U vindt in onze Zorgzoeker of wij een contract hebben met uw zorgverlener.