Eigen risico

Bent u 18 jaar of ouder? Dan betaalt u de eerste € 385 voor zorg in de basisverzekering zelf. De overheid heeft bepaald dat het eigen risico in 2024 € 385 is. Verwacht u weinig zorgkosten? Dan kunt u kiezen voor een hoger eigen risico en een lagere premie.

Wat is eigen risico? 

Eigen risico betekent dat u de eerste € 385 voor zorg uit de basisverzekering zelf betaalt. Pas daarna krijgt u een vergoeding voor uw zorgkosten. Dit geldt voor iedereen vanaf 18 jaar. Wij brengen het eigen risico in rekening van het jaar dat de behandeling is (gestart). Het eigen risico loopt per kalenderjaar.

Wanneer betaalt u eigen risico?

U betaalt eigen risico voor bijna alle zorg in uw basisverzekering. Zoals uw bezoek aan het ziekenhuis, bloedonderzoek of spoedeisende hulp.

U betaalt géén eigen risico voor:
 • Zorg vanuit uw aanvullende verzekering of tandartsverzekering
 • Huisartsenzorg
 • Gecombineerde leefstijlinterventie (GLI)
 • Verloskundige zorg door een huisarts, verloskundige of gynaecoloog
 • Kraamzorg
 • Voorkeursgeneesmiddelen (u betaalt wel de terhandstellingskosten van de apotheek)
 • Het plaatsen van een spiraal door huisarts of verloskundige (de kosten van de spiraal zelf vallen hier niet onder)
 • Verpleging en verzorging
 • Voorkeursdrinkvoeding (voorkeursproducten)
 • Het stoppen-met-rokenprogramma
 • Hulpmiddelen in bruikleen
 • Multidisciplinaire zorg (ketenzorg)
 • Vervoer van een donor
 • Nacontroles en zorg voor orgaandonoren.

Hoger eigen risico, lagere premie

U heeft in 2024 een verplicht eigen risico van € 385. Dit kunt u verhogen met een vrijwillig eigen risico, tot maximaal € 885 per jaar. Hoe hoger uw totale eigen risico, hoe minder premie u betaalt voor de basisverzekering. Zorgt u er wel voor dat u altijd het bedrag beschikbaar hebt om betalingsproblemen te voorkomen.

Dit is het verplichte eigen risico. U krijgt geen korting.
U krijgt € 2,50 korting per maand.
U krijgt € 5,- korting per maand.
U krijgt € 7,50 korting per maand.
U krijgt € 10,- korting per maand.
U krijgt € 12,50 korting per maand.

Verwacht u dat u (veel) zorg nodig heeft? Bijvoorbeeld omdat u een behandeling in het ziekenhuis krijgt. Of heeft u financieel weinig ruimte om onverwachte zorgkosten te betalen? Kies dan niet voor een vrijwillig eigen risico.

U kunt uw vrijwillig eigen risico elk jaar aanpassen van half november tot en met uiterlijk 31 januari.


Uw eigen risico betalen

 • Declareert u zelf zorgkosten? Dan trekken wij het eigen risico van uw vergoeding af. U ontvangt hierover binnen 10 werkdagen een zorgkostenfactuur.
 • Declareert uw zorgverlener zorgkosten voor u? Dan betalen wij uw zorgverlener. Het bedrag dat onder uw eigen risico valt, brengen wij bij u in rekening. U ontvangt hierover een zorgkostenfactuur. Dit kan maximaal 90 dagen duren.

Uw eigen risico gespreid betalen

Het is mogelijk uw verplicht eigen risico in termijnen te betalen.


Verschil met eigen bijdrage

Eigen risico is iets anders dan de eigen bijdrage. Het kan voorkomen dat u een eigen bijdrage én eigen risico betaalt. In dat geval verrekenen wij eerst de eigen bijdrage en daarna het eigen risico. Blijven er dan nog kosten over? Dan vergoeden wij deze.

Eigen risico
 • Vast bedrag per jaar
 • Vrijwillig op te hogen
 • Voor iedereen vanaf 18 jaar
 • Geldt voor de meeste zorg uit de basisverzekering
Eigen bijdrage
 • Bedrag hangt af van het soort zorg
 • Soms vergoed via een aanvullende verzekering
 • Voor alle leeftijden
 • Geldt voor specifieke zorg uit de basisverzekering en aanvullende verzekering

Veelgestelde vragen

 • Voor de meeste zorg geldt het eigen risico van het jaar waarin uw behandeling plaatsvindt. U betaalt per behandeling. Als u in 2024 een behandeling heeft, betaalt u het eigen risico van 2024.

  Voor ziekenhuiszorg werkt dat anders. Ziekenhuizen rekenen nooit losse behandelingen af. Zij verzamelen meerdere behandelingen in een pakketje. Zo’n pakketje heet een Diagnose Behandel Combinatie (DBC). Een DBC eindigt als uw behandeling klaar is of na bepaald aantal dagen. Dat heeft de Nederlandse Zorgautoriteit bepaald. Voor de meeste ziekenhuiszorg is dit 120 dagen, voor operaties 42 dagen en voor geestelijke gezondheidszorg 365 dagen. Gaat uw behandeling na deze periode nog verder? Dan start er een vervolg-DBC. U kunt bij uw zorgverlener navragen wanneer een vervolg-DBC wordt gestart.

  Voorbeeld 1

  In november 2023 bezocht u een medisch specialist. Op dat moment start de DBC. In januari 2024 wordt u geopereerd. U betaalt alleen over 2023 eigen risico, omdat de DBC nog doorloopt in 2024.

  Voorbeeld 2

  In november 2023 onderging u een operatie. De DBC mag na de operatie nog maximaal 42 dagen doorlopen en sluit dus in januari 2024. In maart moet u terug naar het ziekenhuis voor een nacontrole. Uw specialist start een nieuwe DBC. U betaalt eigen risico voor uw operatie in 2023. Voor de nacontrole betaalt u uw eigen risico over 2024.

 • Dit is afhankelijk van 3 dingen:

  • Hoeveel vrijwillig eigen risico u heeft
  • Hoeveel eigen risico u dit jaar al gebruikt heeft
  • De kosten van uw behandeling

  Onze zorgadviseurs kunnen voor u zien hoe duur een bepaalde behandeling is. Wilt u weten wat de stand van uw eigen risico is? Kijk dan in de UMC Zorg app of in Mijn UMC Zorgverzekering.