Hulpmiddelen

Heeft u een hulpmiddel nodig? Bijvoorbeeld een bril, gehoorapparaat, steunzolen of incontinentiemateriaal? Dan vertellen we u graag meer over uw vergoeding.

Zelf kosten declareren bij een zorgverlener zonder contract

Hebben wij geen contract met uw leverancier voor hulpmiddelen? Dan betaalt u voortaan de nota (rekening) zelf aan de zorgverlener. Declareer daarna de nota bij ons. Binnen 4 werkdagen staat het bedrag dat wij vergoeden op uw rekening.

Machtiging aanvragen

Voor sommige hulpmiddelen heeft u vooraf toestemming van ons nodig.