Vergoeding overige hoorhulpmiddelen

Bijvoorbeeld:  BAHA met softband, signaalhond en tinnitusmaskeerder.