Steunzolen

Bekijk de vergoedingen voor:

Basisverzekering

Volledige vergoeding voor behandelingen zonder opname

U krijgt een vergoeding voor behandelingen zonder opname.

U krijgt vergoeding als u:

  • Gedeeltelijk of helemaal blind bent
  • Gedeeltelijk of helemaal doof bent
  • Een taalontwikkelingsstoornis heeft door uw gehoorbeperking
  • Een combinatie heeft van de situaties hierboven

Doel: zelfstandig zijn

Het doel van zintuigelijk gehandicaptenzorg is dat u zo zelfstandig mogelijk kunt leven.

Behandelingen met opname vergoed uit Wlz

Wordt u tijdens uw behandeling opgenomen? Dan krijgt u dit vergoed vanuit de Wlz (Wet langdurige zorg). Hiervoor kunt u terecht bij uw zorgkantoor.

Verwijsbrief

U heeft een verwijsbrief nodig van uw medisch specialist of uw huisarts.

Heeft u zorg nodig in verband met een auditieve of communicatieve beperking? Dan kunt u ook een verwijzing krijgen van een klinisch fysicus-audioloog van een audiologisch centrum.

Eigen risico Zorgverlener met contract Zorgverlener zonder contract

Ja, als u 18 jaar of ouder bent

100% vergoed

100% vergoed, tenzij veel te hoge rekening

0% vergoed als zorgverlener niet voldoet aan kwaliteitseisen

Aanvullende verzekering

Kies uw aanvullende verzekering:

Geen vergoeding voor zintuiglijk gehandicaptenzorg

Geen vergoeding voor zintuiglijk gehandicaptenzorg

Geen vergoeding voor zintuiglijk gehandicaptenzorg

Geen vergoeding voor zintuiglijk gehandicaptenzorg

Basisverzekering

Volledige vergoeding voor behandelingen zonder opname

U krijgt een vergoeding voor behandelingen zonder opname.

U krijgt vergoeding als u:

  • Gedeeltelijk of helemaal blind bent
  • Gedeeltelijk of helemaal doof bent
  • Een taalontwikkelingsstoornis heeft door uw gehoorbeperking
  • Een combinatie heeft van de situaties hierboven

Doel: zelfstandig zijn

Het doel van zintuigelijk gehandicaptenzorg is dat u zo zelfstandig mogelijk kunt leven.

Behandelingen met opname vergoed uit Wlz

Wordt u tijdens uw behandeling opgenomen? Dan krijgt u dit vergoed vanuit de Wlz (Wet langdurige zorg). Hiervoor kunt u terecht bij uw zorgkantoor.

Verwijsbrief

U heeft een verwijsbrief nodig van uw medisch specialist of uw huisarts.

Heeft u zorg nodig in verband met een auditieve of communicatieve beperking? Dan kunt u ook een verwijzing krijgen van een klinisch fysicus-audioloog van een audiologisch centrum.

Eigen risico Zorgverlener met contract Zorgverlener zonder contract

Ja, als u 18 jaar of ouder bent

100% vergoed

100% vergoed, tenzij veel te hoge rekening

0% vergoed als zorgverlener niet voldoet aan kwaliteitseisen

Aanvullende verzekering

Kies uw aanvullende verzekering:

Geen vergoeding voor zintuiglijk gehandicaptenzorg

Geen vergoeding voor zintuiglijk gehandicaptenzorg

Geen vergoeding voor zintuiglijk gehandicaptenzorg

Geen vergoeding voor zintuiglijk gehandicaptenzorg

X
Wij gebruiken cookies om uw website-ervaring te verbeteren. Als u op akkoord klikt, dan gebruiken wij cookies voor de werking van de website, statistieken, social media en online marketing.
Weigeren
Akkoord