Betalen

Wilt u weten wat u zelf moet betalen? Of hoe u kunt betalen in termijnen? Bekijk dan hier alle informatie over betalen. 

Nota & premie

 • Dient u een nota in? Dan kan het zijn dat u een deel hiervan zelf moet betalen. Bijvoorbeeld omdat u kiest voor een zorgverlener zonder contract. Of omdat er een eigen bijdrage of eigen risico geldt voor uw zorg. We volgen bij het vergoeden van uw nota de volgende stappen:

  1. We kijken eerst of de zorg op uw nota volledig verzekerd is. Het eventuele niet verzekerde deel trekken we van uw nota af.
  2. Voor sommige zorg geldt een vooraf vastgestelde eigen bijdrage. Dat bekijken we in deze stap.
  3. Vervolgens bekijken we of u nog een deel van uw verplicht eigen risico open heeft staan.
  4. Tot slot kijken we naar uw vrijwillig eigen risico.

  U krijgt het bedrag vergoed dat na deze eigen betalingen overblijft.

 • U kunt uw premie bij UMC Zorgverzekering per maand of per jaar betalen. Dat kan met automatische incasso. De betaling gaat dan vanzelf. De meeste mensen kiezen hiervoor. U kunt ook kiezen voor betaling via iDeal of met een betaalverzoek via de post. Let op: Voor post op papier betaalt u € 1,25 per maand extra.

  Meer over betalen

 • U kunt betalen met automatische incasso instellen via de UMC Zorg app of in Mijn UMC Zorgverzekering.

  Belangrijk: heeft u uw betaalwijze gewijzigd, maar krijgt u toch nog een factuur? Betaal deze dan nog één keer op de 'oude' manier. De volgende factuur betaalt u wel met automatisch incasso.

  Meer over automatische incasso

 • U kunt automatische incasso van uw premie stopzetten via de UMC Zorg app of in Mijn UMC Zorgverzekering. U kunt dan kiezen voor een betaalverzoek via iDEAL of een betaalverzoek via de post. Let op: Voor post op papier betaalt u € 1,25 per maand extra.

  Meer over automatische incasso

 • Betaalt u niet via uw salaris, maar via automatische incasso? Dan schrijven wij het bedrag rond de 27e van de maand af. U betaalt dan de premie voor de daarop volgende maand. Betaalt u via het betaalverzoek per post? Dan ontvangt u deze uiterlijk op de 30e van de maand. De uiterste betaaldatum is de 10e van de eerstvolgende maand.

  Meer over betalingsmogelijkheden

 • Rond 27 december schrijven we de jaarpremie van de zorgverzekering af. U betaalt dan uw zorgverzekering vooraf. Daarom ontvangt u 1,5% korting op uw premie.

  Staat bij u een kind op de polis dat het komende jaar 18 jaar wordt? U betaalt dan met de jaarpremie ook de premie van het kind.

  Meer over premie betalen

Betalingsregeling 

 • U kunt een betalingsregeling aanvragen voor de facturen die u op dat moment heeft openstaan. Is het een premiefactuur? Dan moet de uiterste betaaldatum verstreken zijn voordat u een betalingsregeling kunt afsluiten. Wilt u meer weten over de voorwaarden voor een betalingsregeling? Kijk dan op de pagina betalingsregeling.

Herinnering 

 • Het kan zijn dat de betaling en de herinnering elkaar gekruist hebben. U kunt de herinnering als niet verzonden beschouwen.
 • De herinnering kan zijn voor:

  • Achterstallige premiebetaling
  • Een nog niet betaalde factuur voor de eigen bijdrage of het eigen risico

  Gaat het om een herinnering voor een eigen bijdrage of eigen risico? Dan staat op de herinnering de term ‘verrekening betreffende declaratie’. U vindt een uitgebreide specificatie van deze verrekening op de zorgkostenfactuur die u eerder van ons heeft ontvangen. De zorgkostenfactuur is de originele factuur, waarvan de betalingstermijn inmiddels is verstreken.

Te laat

 • Betaalt u een termijn van de betalingsregeling niet op tijd? Dan sturen wij hiervoor een herinnering. Betaalt u deze herinnering niet voor de uiterste betaaldatum? Dan vervalt de betalingsregeling. U kunt de openstaande facturen niet meer in termijnen betalen.
 • Sinds 1 juli 2012 geldt de Wet Incassokosten (WIK). Wij moeten ons aan deze wet houden. Dit houdt in dat iemand die niet betaalt, 4 maanden lang, elke maand een brief van ons krijgt. De eerste brief is de zogenaamde betalingsherinnering. Hieraan zijn nog geen kosten verbonden. Iedereen kan wel eens vergeten een rekening te betalen. Maar als u na het ontvangen van deze brief nog niet heeft betaald, ontvangt u van ons een aanmaning. We brengen dan € 15 incassokosten in rekening. Bij de 2e aanmaning komen er € 25 incassokosten bij. Bij de laatste aanmaning komen er geen extra incassokosten bij. 

  Inschakelen incassobureau 

  Volgt na de laatste aanmaning nog geen betaling? Dan dragen wij de vordering van het totaal openstaande bedrag over aan een incassobureau. Dit bureau brengt dan de maximaal toegestane incassokosten, btw en rente in rekening.

  Betalingsregeling afsluiten 

  Lees meer over de voorwaarden voor het afsluiten van een betalingsregeling bij UMC Zorgverzekering.