Wachtlijstbemiddeling aanvragen

Staat u op een lange wachtlijst? Wij snappen dat dat vervelend is. In de meeste gevallen vinden wij gelukkig een sneller alternatief.

Gemiddeld 75% kortere wachttijd

Onze zorgadviseurs verkorten de wachttijd met gemiddeld 75%. Wij zoeken een zorgverlener waar u sneller terechtkunt. Én waar u kunt rekenen op dezelfde kwaliteit. Wachtlijstbemiddeling kunt u aanvragen voor:
 • Een consult (afspraak) bij een medisch specialist
 • Diagnostiek (onderzoeken)
 • Opname in een ziekenhuis of zelfstandig behandelcentrum
 • Dagbehandeling
 • Behandeling geestelijke gezondheidszorg (GGZ)

Omzetplafond

Heeft uw zorgverlener het omzetplafond bereikt en wilt u wachtlijstbemiddeling aanvragen? Wij willen u er graag op attenderen dat de kans klein is dat wij een zorgverlener vinden bij wie u nog dit jaar terecht kunt. De reden hiervoor is de naderende eindejaarsperiode. Heeft u met spoed een behandeling nodig? Neem in dit geval contact op met uw verwijzer, bijvoorbeeld uw huisarts of specialist.

Zo werkt onze wachtlijstbemiddeling

 • Stap 1: Check of uw wachttijd inderdaad te lang is

  Met zorgverleners hebben wij afgesproken dat zij binnen de wachttijden van de Treeknorm zorg verlenen. Als u niet binnen deze norm hulp krijgt, spreken we van een te lange wachttijd. Bij spoedeisende zorg moet de noodzakelijke hulp zo spoedig mogelijk (binnen enkele uren) worden verleend.

  Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden volgens de Treeknorm.
  • Geneesmiddelen
   Binnen 1 werkdag kunt u uw geneesmiddelen ophalen bij uw apotheek.
  • Huisarts
   U kunt in 80% van de gevallen binnen 2 werkdagen terecht bij uw huisarts. De maximale wachttijd is 3 werkdagen. Voor spoedeisende hulp kunt u direct terecht.
  • Paramedisch hulpverlener
   Binnen 1 week kunt u terecht bij uw paramedisch hulpverlener (bijvoorbeeld uw fysiotherapeut of logopedist).
  • Eerste gesprek ziekenhuis
   U kunt in 80% van de gevallen binnen 3 weken terecht in het ziekenhuis voor een eerste gesprek. De maximale wachttijd is 4 weken. Voor spoedeisende hulp kunt u direct terecht.
  • Diagnose of indicatie
   In 80% van de gevallen heeft u binnen 3 weken toegang tot zorgverlening om tot een indicatie of diagnose te komen. Denk bijvoorbeeld aan het starten van een medisch onderzoek. De maximale wachttijd is 4 weken.
  • Mondzorg
   Binnen 3 weken kunt u terecht voor een eerste gesprek bij bijvoorbeeld uw tandarts of orthodontist. Binnen 3 weken kunt u terecht voor een behandeling. Bij spoedeisende mondzorg wordt u binnen één uur geholpen.
  • Polikliniek
   In 80% van de gevallen kunt u binnen 4 weken terecht in het ziekenhuis voor een behandeling op de polikliniek waarvoor geen opname in het ziekenhuis nodig is. De maximale wachttijd is 6 weken.
  • Opname ziekenhuis
   In 80% van de gevallen kunt u binnen 5 weken terecht in het ziekenhuis voor een behandeling waarvoor een opname in het ziekenhuis nodig is. De maximale wachttijd is 7 weken.
  • Geestelijke gezondheidszorg (GGZ)
   Maximale wachttijd bij aanmelding: 4 weken.
   Maximale wachttijd tussen aanmelding en beoordeling: 4 weken.
   Maximale wachttijd tussen beoordeling en ambulante behandeling: 6 weken.
   Maximale wachttijd tussen beoordeling en intramurale behandeling: 7 weken.
 • Stap 2: Vraag onze zorgadviseurs om bemiddeling

  Onze zorgadviseurs zoeken voor u een zorgverlener die dezelfde behandeling uitvoert. Eerst zoeken we in uw eigen regio, daarna in heel Nederland en vervolgens in België of Duitsland. Uiteraard zoeken we een goed alternatief voor u. Belt u dan met de afdeling Zorgadvies en Bemiddeling: 088 – 131 16 16 (lokaal tarief). Op werkdagen zijn wij er voor u van 8:30 tot 17:00 uur.

 • Stap 3: Ga naar het andere ziekenhuis of behandelcentrum

  Gaat het om een (dag)opname in een ziekenhuis of zelfstandig behandelcentrum? Dan krijgt u altijd eerst een afspraak met uw nieuwe arts of specialist. Deze neemt niet automatisch het behandeladvies over van uw huidige ziekenhuis. Bovendien kan het zijn dat het alternatieve ziekenhuis bepaalde behandelingen niet op dezelfde manier kan uitvoeren. Wordt u behandeld in het alternatieve ziekenhuis? Dan vinden daar ook alle onderzoeken, behandelingen en de nazorg plaats.
 • Stap 4: Sneller geholpen? Haal uzelf van de wachtlijst

  Bent u via wachtlijstbemiddeling geholpen in een ander ziekenhuis? Dan kunt u voor dezelfde aandoening vaak niet meer terecht in het ziekenhuis waar u voorheen onder behandeling was. Vraagt u uw medisch dossier op bij het ziekenhuis waar u op de wachtlijst stond? Laat dan ook weten dat u daar van de wachtlijst af kunt. Zo voorkomt u dat u onterecht op een wachtlijst staat. Andere patiënten op de wachtlijst worden dan sneller behandeld.
Wachtlijstbemiddeling UMC Zorgverzekering
X
Wij gebruiken cookies om uw website-ervaring te verbeteren. Als u op akkoord klikt, dan gebruiken wij cookies voor de werking van de website, statistieken, social media en online marketing.
Weigeren
Akkoord