Zorgadvies en bemiddeling

Wilt u weten met welke vragen u terecht kan bij de afdeling Zorgadvies en bemiddeling? Op deze pagina leest u wat deze afdeling voor u kan betekenen. 

Algemeen

 • Heeft u zorg nodig? Dan wilt u snel en goed geholpen worden. Wij helpen u graag verder met uw zorgvragen. Wilt u bijvoorbeeld weten welke arts gespecialiseerd is in bepaalde zorg of welk ziekenhuis bepaalde operaties vaak uitvoert? Dan vertellen wij u graag. Krijgt u te maken met een wachtlijst? Dan zoeken wij graag een sneller alternatief voor u.

Wachttijden

 • Met zorgverleners hebben wij afgesproken dat zij binnen de wachttijden van de Treeknorm zorg verlenen. Als u niet binnen deze norm wordt geholpen, spreken we van een te lange wachttijd. Bij spoedeisende zorg moet de noodzakelijke hulp zo spoedig mogelijk (binnen enkele uren) worden verleend.

  Is de wachttijd volgens u te lang, maakt u dan gebruik van wachtlijstbemiddeling. Als u dat wilt, kunnen wij voor u een afspraak maken met de specialist in het alternatieve ziekenhuis of zelfstandig behandelcentrum.

  Hieronder vindt u de maximaal aanvaardbare wachttijden volgens de Treeknorm:

  • Geneesmiddelen
   Binnen 1 werkdag kunt u uw geneesmiddelen ophalen bij uw apotheek
  • Huisarts
   U kunt in 80% van de gevallen binnen 2 werkdagen terecht bij uw huisarts. De maximale wachttijd is 3 werkdagen. Voor spoedeisende hulp kunt je direct terecht.
  • Paramedisch hulpverlener
   Binnen 1 week kunt u terecht bij uw paramedisch hulpverlener (bijvoorbeeld jouw fysiotherapeut of logopedist).
  • Eerste gesprek ziekenhuis
   U kunt in 80% van de gevallen binnen 3 weken terecht in het ziekenhuis voor een eerste gesprek. De maximale wachttijd is 4 weken. Voor spoedeisende hulp kunt u direct terecht.
  • Diagnose of indicatie
   In 80% van de gevallen heeft u binnen 3 weken toegang tot zorgverlening om tot een indicatie of diagnose te komen. Denk bijvoorbeeld aan het starten van een medisch onderzoek. De maximale wachttijd is 4 weken.
  • Mondzorg
   Binnen 3 weken kunt u terecht voor een eerste gesprek bij bijvoorbeeld uw tandarts of orthodontist. Binnen 3 weken kunt u terecht voor een behandeling. Bij spoedeisende mondzorg wordt u binnen één uur geholpen.
  • Polikliniek
   In 80% van de gevallen kunt u binnen 4 weken terecht in het ziekenhuis voor een behandeling op de polikliniek waarvoor geen opname in het ziekenhuis nodig is. De maximale wachttijd is 6 weken.
  • Opname ziekenhuis
   In 80% van de gevallen kunt u binnen 5 weken terecht in het ziekenhuis voor een behandeling waarvoor een opname in het ziekenhuis nodig is. De maximale wachttijd is 7 weken.
  • Geestelijke gezondheidszorg (GGZ)
   Maximale wachttijd bij aanmelding: 4 weken.
   Maximale wachttijd tussen aanmelding en beoordeling: 4 weken.
   Maximale wachttijd tussen beoordeling en ambulante behandeling: 6 weken.
   Maximale wachttijd tussen beoordeling en intramurale behandeling: 7 weken.
  • Thuiszorg
   De maximale wachttijd voor thuiszorg is 6 weken.
  • Wijkverpleging
   Heeft u een indicatie voor wijkverpleegkundige zorg? Dan kunt u hier 7 dagen per week, 24 uur per dag een beroep op doen. Deze indicatie wordt afgegeven door een wijkverpleegkundige bij u in de buurt. Samen met de wijkverpleegkundige bespreekt u welke zorg u wanneer nodig heeft. Deze afspraken worden vastgelegd in uw zorgplan. De wijkverpleegkundige zorgt ervoor dat u op de afgesproken tijden zorg ontvangt. De wijkverpleegkundige is 24 uur per dag bereikbaar in het geval u onverwacht extra zorg nodig heeft.
 • Bij het opstellen van een advies worden snelheid, bereikbaarheid en kwaliteit meegewogen. U kunt uiteraard ook aangeven wat u zelf het belangrijkst vindt.

Waar

 • Wij kunnen u niet vooruitschuiven op een bestaande wachtlijst, maar wel informeren of er inmiddels nieuwe mogelijkheden zijn ontstaan in uw ziekenhuis. Is het niet mogelijk om de wachttijd te verkorten, dan bemiddelen we bij andere ziekenhuizen of Zelfstandige Behandelcentra. Eerst in uw eigen regio, daarna in heel Nederland en daarna in België of Duitsland. Uiteraard zoeken we een alternatief dat minstens dezelfde kwaliteit van zorg levert.
 • Wij zoeken eerst naar alternatieven in een regulier ziekenhuis bij u in de buurt, daarna kijken we verder naar de rest van Nederland en Zelfstandige Behandelcentra (ZBC). Mocht dit niet het gewenste resultaat opleveren, dan wordt er zeker gekeken naar de mogelijkheden in België of Duitsland.
 • Wij bemiddelen alleen naar instellingen waarvan wij weten dat u de kosten ook geheel of gedeeltelijk vergoed krijgt.
 • Ja, wij kunnen ook bemiddelen voor een second opinion.
 • Wij hebben zorgverleners op redelijke afstand van uw woonplaats gecontracteerd. In de Zorgzoeker vindt u de zorgaanbieders waarmee wij een contract hebben. Hierin kunt u zoeken op postcode.

Kosten

 • Nee, deze service is geheel gratis.
 • De vergoeding voor reiskosten is niet afhankelijk van het feit of wij hebben bemiddeld. De regels omtrent reiskosten zijn voor iedereen gelijk. Hierover leest u meer in de verzekeringsvoorwaarden.

Praktische zaken

 • Als u dat op prijs stelt, maken wij ook de afspraak.
 • In verband met de wet op de privacy moet u er zelf voor zorgen dat uw medisch dossier in het nieuwe ziekenhuis terechtkomt. Wij kunnen u hierbij wel helpen.
 • Ja, ook met dit soort vragen kunt u bij ons terecht. Niet alle ziekenhuizen verstrekken informatie over de specialisatie van ingrepen. Wanneer wij wel beschikken over deze informatie, zullen wij u hierin zeker begeleiden.