Herstel na corona

De vergoeding voor paramedische herstelzorg na corona verandert. Deze zorg werd tijdelijk vergoed uit de basisverzekering. Het Zorginstituut Nederland heeft besloten om deze zorg vanaf 1 juli 2024 niet meer te vergoeden. We vertellen je waarom deze beslissing is genomen en wat dit voor jou betekent.

Onderzoek naar herstelzorg

Het Zorginstituut heeft onderzocht of deze zorg echt werkt bij het herstel na corona. Uit dit onderzoek blijkt dat verzekerden met ernstige klachten/beperkingen die deze zorg hebben ontvangen verbeteringen ervaarden. Verzekerden die deze zorg niet kregen (natuurlijk beloop), ervaarden dezelfde verbeteringen. Het zorginstituut is daarom tot de conclusie gekomen dat deze zorg niet in het basispakket hoort.

Op de website van het Zorginstituut Nederland lees je meer over het onderzoek en het besluit.

Afbeelding van arts

Overgangsregeling voor lopende behandelingen

Ben je voor 1 juli 2024 gestart met paramedische herstelzorg? Dan mag je de behandeling tot en met 31 december 2024 nog afronden. Je hebt recht op maximaal:

  • Fysiotherapie of oefentherapie: 50 behandelingen fysiotherapie of oefentherapie in een periode van maximaal 6 maanden na de eerste behandeling
  • Ergotherapie: tot maximaal 10 uur ergotherapie in een periode van maximaal 6 maanden na de eerste behandeling
  • Diëtist: tot maximaal 7 uur diëtetiek in een periode van maximaal 6 maanden na de eerste behandeling
  • Logopedie: tot maximaal 6 maanden logopedie na de eerste behandeling

Je hebt geen recht op een 2e behandelperiode.