Vergoeding zorg door de huisarts

Gaat u naar de huisarts? Dan betaalt u meestal niets voor dit bezoek. Toch zijn er een paar uitzonderingen.

Naar de huisarts

Huisartsenzorg valt onder de basisverzekering. Voor uw bezoek aan de huisarts, doktersassistent of praktijkondersteuner betaalt u geen eigen risico. In een paar gevallen betaalt u wel eigen risico.

Het eigen risico geldt wél voor:

  • Laboratoriumonderzoek of bloedonderzoek via de huisarts.
  • Laboratoriumonderzoek voor soa-testen via de huisarts.
  • Medicijnen die uw huisarts voorschrijft, behalve als het voorkeursmedicijnen zijn (bij UMC Zorgverzekering betaalt u hiervoor geen eigen risico).
  • De kosten van een spiraaltje zelf. Voor het plaatsen en verwijderen van een spiraaltje betaalt u géén eigen risico (als de huisarts dit doet).
  • Ziekenhuis behandelingen waarvoor u bent doorverwezen via uw huisarts.

Naar de huisartsenpost

Is uw huisarts gesloten, en heeft u een spoedvraag? Dan kunt u bellen met de huisartsenpost. Voor de zorg van de huisartsenpost geldt hetzelfde als voor de huisarts. U betaalt meestal niets, behalve voor de uitzonderingen die hierboven staan.

Naar de spoedeisende hulp

Heeft u een levensbedreigende situatie? Of verwijst de huisartsenpost u door naar de spoedeisende hulp? Dat valt onder ziekenhuiszorg. Hiervoor betaalt u dus wél eigen risico.

Uw huisarts rekent een inschrijftarief

Voor iedere verzekerde ontvangt de huisarts een inschrijftarief van ons. Dit zijn een soort abonnementskosten. Per kwartaal betalen wij de huisarts een bedrag voor zijn beschikbaarheid, óók als u niet bij de huisarts bent geweest. Wij vergoeden deze kosten volledig en u betaalt hierover geen eigen risico.

Meer weten?