Grensarbeid en uw zorgverzekering

Woont u in België of Duitsland én werkt u in Nederland? Dan staat u te boek als grensarbeider. En bent u in Nederland verzekeringsplichtig. Hieronder vindt u de informatie hoe dat werkt. 

Medische zorg & zorgverzekering 

 • Hoe moet ik mij als grensarbeider verzekeren?

  Woont u in België of Duitsland en werkt u in Nederland? Dan bent u verzekerd voor de Wet langdurige zorg (Wlz). U bent daarom ook volgens de Zorgverzekeringswet (Zvw) in Nederland verzekeringsplichtig. Deze wet verplicht u binnen 4 maanden nadat de verzekeringsplicht is ingegaan, in Nederland een zorgverzekering af te sluiten. Natuurlijk kunt u dat doen bij UMC Zorgverzekering.

  Bereken uw premie

 • Ik ben grensarbeider. Moet ik mij ook in mijn woonland voor ziektekosten verzekeren?

  Naast de medisch zorg waarop u in Nederland recht heeft, kunt u ook medische zorg in uw woonland krijgen. Met een zogenoemd E 106-formulier kunt u zich inschrijven bij een verzekeraar in uw woonland. Het E 106-formulier ontvang u automatisch wanneer u zich bij UMC Zorgverzekering heeft aangemeld voor de zorgverzekering. 

  Woont u in België? 

  Dan meldt u zich met het formulier bij de Mutualiteit – u betaalt administratiekosten. 

  Woont u in Duitsland? 

  Dan meldt u zich met het formulier aan bij de Krankenkasse. Bij de Krankenkasse betaalt u administratiekosten.

 • Op welke medische zorg heb ik als grensarbeider recht?

  Bent u bij UMC Zorgverzekering verzekerd? Dan heeft u zowel in Nederland als in uw woonland recht op medische zorg. De zorg waarvan u in uw woonland (België of Duitsland) gebruikmaakt, vergoeden wij op basis van de voorwaarden van de Nederlandse Zorgverzekeringswet en volgens marktconforme tarieven. Wanneer u zich met het E 106-formulier ook in uw woonland heeft geregistreerd, heeft u ook recht op zorg volgens het daar geldende wettelijke verzekerings(woonland)pakket. Informeert u wel wat er wordt vergoed, want in België bijvoorbeeld krijgt u niet alles vergoed. U kunt daar eventueel wel een zogenaamde Hospitalisatieverzekering afsluiten. Meer informatie hierover kunt u inwinnen bij de Mutualiteit.
 • Heb ik als grensarbeider recht op Wlz?

  Bent u als grensarbeider in Nederland werkzaam? Dan bent u verzekerd volgens de Wet langdurige zorg (Wlz). U heeft recht op de zorg die in deze wet is geregeld. In uw woonland (België of Duitsland) heeft u recht op de Bijzondere vergoedingsregeling.
 • Kan ik mij als grensarbeider in Nederland ook aanvullend verzekeren?

  Wanneer u in Nederland werkt, moet u zich in Nederland volgens de Zorgverzekeringswet (Zvw) verzekeren voor de basiszorg zoals de huisarts, ziekenhuisopname, specialistische zorg en medicijnen. Het staat u verder vrij om u bij te verzekeren. UMC Zorgverzekering heeft naast de basisverzekering ook aanvullende pakketten. De vergoedingen uit deze aanvullende pakketten van UMC Zorgverzekering gelden ook op zorg die u krijgt in uw woonland (België of Duitsland). Dit geldt bijvoorbeeld voor de tandarts of fysiotherapeut.

  Bekijk en vergelijk aanvullende pakketten

 • Hoe en aan wie betaal ik als grensarbeider premie?

  Omdat u in Nederland werkt, moet u zich volgens de Zorgverzekeringswet (Zvw) bij een Nederlandse zorgverzekeraar verzekeren. Dat kan bijvoorbeeld bij UMC Zorgverzekering. U betaalt hiervoor aan UMC Zorgverzekering een nominale premie. Wij bepalen elk jaar wat deze premie is. Uw werkgever houdt deze premie en eventueel de premies voor de aanvullende verzekeringen in op uw salaris en draagt die vervolgens af aan UMC Zorgverzekering. 
   

  Inkomensafhankelijk deel en zorgtoeslag 

  Verder betaalt u via uw salaris ook nog een inkomensafhankelijk wettelijk deel. De Nederlandse overheid stelt de hoogte hiervan jaarlijks vast. Wilt u weten wat dit inkomensafhankelijke deel is? En of u mogelijk recht heeft op zorgtoeslag als tegemoetkoming in de kosten van de nominale premie? Neemt u dan contact op met de Belastingdienst.  

 • Klopt het dat ik als grensarbeider assurantiebelasting moet betalen?

  Als Belgische grensarbeider bent u zogenoemde Belgische Taksen verschuldigd. Deze betaalt u over de aanvullende verzekeringen die u bij UMC Zorgverzekering afsluit. De Belgische Taksen worden, net als de premie voor uw basisverzekering en de aanvullende verzekeringen, door uw werkgever op uw salaris ingehouden.
   

Eigen risico 

 • Heb ik als grensarbeider ook te maken met een eigen risico?

  Als u in Nederland verzekerd bent, heeft u te maken met een verplicht eigen risico. Dit risico wordt jaarlijks door de Nederlandse overheid vastgesteld. In 2020 bedraagt dit verplicht eigen risico € 385 per jaar (net als in 2019). U kunt daarnaast kiezen voor een vrijwillig eigen risico, dat de Nederlandse zorgverzekeraar vaststelt. Het verplicht en vrijwillig eigen risico verrekenen we met de zorg uit de basisverzekering. Dit geldt dus niet voor vergoedingen uit de aanvullende verzekeringen. Alleen wanneer medische kosten in uw woonland worden vergoed (via het E 106-formulier), worden deze niet verrekend met het Nederlands verplichte eigen risico. Als u de kosten rechtstreeks bij UMC Zorgverzekering declareert, verrekenen wij deze kosten wel met het eigen risico. Dit geldt ook voor medische kosten van de zorg die u in Nederland krijgt.
   

Gezinsleden 

 • Kan ik als grensarbeider mijn gezinsleden bij UMC Zorgverzekering verzekeren?

  Als uw gezinsleden niet in Nederland werken, zijn zij niet verzekerd voor de Wet langdurige zorg (Wlz). Ze zijn daarom niet verzekeringsplichtig in Nederland. Zijn uw gezinsleden volgens de regels die gelden in België of Duitsland met u meeverzekerd? Dat beoordeelt de Mutualiteit of Krankenkasse. U moet daar dan wel ingeschreven zijn met het E 106-formulier. Gezinsleden kunnen bij UMC Zorgverzekering wel een aanvullend pakket afsluiten.
   
 • Moeten gezinsleden premie betalen?

  Heeft u gezinsleden die 18 jaar of ouder zijn? Dan moet u voor hen een Zorgverzekeringswet-bijdrage betalen aan het CAK. Het CAK informeert u daarover. Gezinsleden kunnen mogelijk ook in aanmerking komen voor de zorgtoeslag. Hierover kunt u contact opnemen met de Belastingdienst
   

Meer informatie over de Zorgverzekeringswet 

Voor meer informatie over de Zorgverzekeringswet (Zvw) kunt u terecht bij het CAK.