Eigen risico

Bent u 18 jaar of ouder? Dan heeft u een verplicht eigen risico van € 385. Maar wat is eigen risico eigenlijk? En wat is het verschil tussen verplicht en vrijwillig eigen risico? De antwoorden vindt u op deze pagina. 

Eigen risico

 • Op uw vergoeding wordt uw eigen risico in mindering gebracht. Heeft u een verplicht én een vrijwillig eigen risico? Dan worden de kosten van zorg eerst in mindering gebracht op het verplicht eigen risico en daarna op het vrijwillig eigen risico.

  Praktijkvoorbeeld eigen risico

  Sjoerd koos voor een vrijwillig eigen risico van € 400. Hij breekt in 2024 zijn knie en wordt in het ziekenhuis behandeld: kosten € 850. Sjoerd betaalt eerst het verplicht eigen risico van € 385. Daarbovenop betaalt hij nog eens € 400 vrijwillig eigen risico. Sjoerd betaalt in totaal dus € 785. Het restant van € 65 wordt vergoed uit zijn basisverzekering.
 • Maakt u zorgkosten die vallen onder het eigen risico? Dan betaalt u deze kosten zelf. Wij berekenen deze kosten aan u door, zodra uw zorgverlener de declaratie bij ons indient. Soms kan dit een aantal maanden duren, waardoor ook u de rekening later ontvangt.
   
 • Voor de meeste zorg geldt het eigen risico van het jaar waarin uw behandeling plaatsvindt. Dus als u in december 2023 een behandeling heeft gehad, betaalt u het eigen risico van 2023. Dit geldt bijvoorbeeld voor fysiotherapie, logopedie, ergotherapie en diëtetiek.

  Ziekenhuizen bundelen behandelingen 

  Voor ziekenhuiszorg werkt dat anders. Ziekenhuizen rekenen nooit losse behandelingen af. Zij verzamelen meerdere behandelingen in een pakketje. Zo’n pakketje heet een Diagnose Behandel Combinatie (DBC). Een DBC eindigt als uw behandeling klaar is of na maximaal 120 dagen. Gaat uw behandeling na deze periode nog verder? Dan start er een vervolg-DBC. U kunt bij uw zorgverlener navragen wanneer een vervolg-DBC wordt gestart.

  Voorbeeld 1

  In november 2023 bezoekt u een medisch specialist. Op dat moment start de DBC. In januari 2024 wordt u geopereerd. U betaalt alleen over 2023 eigen risico, omdat de DBC nog doorloopt in 2024. 

  Voorbeeld 2

  In november 2023 onderging u een operatie. In juli 2024 moet u terug naar het ziekenhuis voor een nacontrole. Uw specialist start een nieuwe DBC. U betaalt eigen risico voor uw operatie in 2023. Voor de nacontrole betaalt u uw eigen risico over 2024.

 • Het verplicht eigen risico bedraagt € 385. Daarnaast kunt u kiezen voor een vrijwillig eigen risico van € 0, € 100, € 200, € 300, € 400 of € 500.
 • Het eigen risico geldt alleen voor vergoedingen uit de basisverzekering en geldt vanaf 18 jaar. Het geldt niet voor vergoedingen uit de aanvullende verzekeringen. Kijk hier voor meer informatie over het eigen risico.

  Of u wel of geen eigen risico betaalt leest u in onze verzekeringsvoorwaarden.

Verplicht eigen risico 

 • Het verplicht eigen risico is een bedrag dat u betaalt als u medische kosten maakt die worden betaald uit de basisverzekering. In 2024 is dat € 385 (net als in 2023). UMC Zorgverzekering vergoedt dit bedrag dus niet. Een aantal behandelingen is vrijgesteld van het eigen risico. Medische kosten die worden betaald uit uw UMC Aanvullende verzekering vallen niet onder het verplicht en vrijwillig eigen risico.

 • Als uw medische kosten maakt, tellen de kosten eerst mee voor het verplicht eigen risico, daarna voor het eventuele vrijwillig eigen risico. Kosten die niet meetellen voor het verplicht eigen risico, zoals het consult van de huisarts, tellen ook niet mee voor het eventuele vrijwillig eigen risico.
   
 • Nee. Kinderen tot 18 jaar betalen geen premie en hebben dus ook geen eigen risico.
 • Bij een zorgvorm met een eigen bijdrage moet u eerst de eigen bijdrage betalen. De resterende kosten tellen vervolgens mee voor het verplicht eigen risico.

  Praktijkvoorbeeld eigen bijdrage en verplicht eigen risico 

  U maakt gebruik van zittend ziekenvervoer. De kosten zijn € 200. In 2024 is de eigen bijdrage hiervoor € 113. U betaalt eerst deze eigen bijdrage. Voor de kosten die overblijven van € 87 geldt uw eigen risico.

 • Nee, het eigen risico geldt niet als de anticonceptiepil een voorkeursgeneesmiddel is. Gebruikt u geen voorkeursgeneesmiddel? Dan tellen de kosten van de pil mee voor het eigen risico vanaf 18 jaar.

  Bent u 21 jaar of ouder, en krijgt u de pil vergoed uit de aanvullende verzekering? Dan tellen de kosten van de pil niet mee voor het eigen risico.

Betalingen

 • Bent u bij een zorgverlener geweest waarmee wij een contract hebben? 

  Dan stuurt de zorgverlener de rekening direct naar UMC Zorgverzekering. U ontvangt van ons een factuur voor het eigen risico.

  Bent u bij een zorgverlener geweest waarmee wij geen contract hebben? 

  Dan stuurt uw zorgverlener de rekening naar u. Declareer deze kosten daarna zelf bij UMC Zorgverzekering. Heeft u recht op een vergoeding? Dan krijgt u van ons een bedrag teruggestort waar we het eigen risico van afgehaald hebben.