Uw gegevens - aanvraag


Ik wil gebruik maken van mijn Recht op Aanpassing/Verwijdering. Ik verzoek u daarom de volgende gegevens aan te passen:


Kruis aan welke gegevens u wilt inzien

Toelichting

Naar aanleiding van uw aanvraag zullen we bekijken welke gegevens we voor u kunnen aanpassen of verwijderen. Wij willen op voorhand wel aangeven dat sommige informatie nodig is om onze taak als zorgverzekeraar uit te kunnen voeren. Deze kunnen we dan ook niet aanpassen of verwijderen. We zullen u hiervan op de hoogte brengen.