Restitutiepolis: zorgverzekering met keuzevrijheid

De basisverzekering van UMC Zorgverzekering is een restitutiepolis. Met een restitutiepolis kunt u zelf kiezen naar welke zorgverlener u gaat. U krijgt overal 100% vergoed (op basis van het marktconforme tarief). Als de zorgverlener maar voldoet aan onze verzekeringsvoorwaarden.

Kies zelf de zorgverlener

Als zorgprofessional weet u welke zorg bij u past. Daarom geven we u met onze restitutiepolis vrije keuze. U beslist zelf waar u geholpen wordt. Zo stemmen we onze zorgverzekering af op de kennis en ervaring van UMC-medewerkers. 

Uitzondering: hulpmiddelen in bruikleen

Er is één uitzondering op deze regel: de hulpmiddelen. Voor de bruikleen van hulpmiddelen kunt u alleen terecht bij gecontracteerde aanbieders. Kijk voor deze gecontracteerde aanbieders in de Zorgzoeker

Zorgverlener zonder contract? Deel van de kosten waarschijnlijk voor eigen rekening 

Gaat u voor een hulpmiddel dat wij op grond van het Reglement hulpmiddelen in bruikleen geven aan u naar een zorgverlener waarmee wij voor deze zorg geen overeenkomst hebben gesloten? Dan heeft u maximaal recht op een vergoeding van de gemiddelde kosten per gebruiker per jaar. Een deel van de kosten blijft dan waarschijnlijk voor eigen rekening.