Privacy

U wilt er zeker van zijn dat er zorgvuldig met uw gegevens wordt omgegaan. Uw privacy vinden wij bij UMC Zorgverzekering erg belangrijk. Wij gaan zorgvuldig met uw gegevens om en houden ons aan de daarvoor geldende wetten en regels. Juist omdat wij als zorgverzekeraar zulke persoonlijke informatie over u hebben. Op deze pagina leest u een samenvatting van ons privacybeleid.

Welke gegevens hebben wij van u? 

Persoonlijke gegevens

 • Uw naam, adres en woonplaats 
 • Uw burgerservicenummer en klantnummer
 • Uw geboortedatum
 • Uw contactgegevens, zoals uw e-mailadres en telefoonnummer
 • Uw bank- en betaalgegevens
 • Notities van contactmomenten
 • Opgenomen gesprekken en transcripties hiervan

Deze gegevens hebben wij nodig om voor u uw zorgverzekering te regelen.

Bijzondere gegevens

Van uw zorgverlener ontvangen wij gegevens over uw gezondheid. Als u bijvoorbeeld bij uw tandarts, fysiotherapeut of medisch specialist bent geweest, ontvangen wij hiervan een declaratie. Wij hebben een medisch adviseur die verantwoordelijk is voor de gegevens over uw gezondheid. Hij/zij zorgt ervoor dat er zorgvuldig met uw gegevens omgegaan wordt en heeft een geheimhoudingsplicht.

Met wie delen wij uw gegevens? 

Uw persoonsgegevens delen wij alleen:

Bij een wettelijke verplichting

Zo zijn wij verplicht om aan het CAK (Centraal Administratiekantoor) gegevens van wanbetalers door te geven. Soms delen we gegevens met uw gemeente. Bijvoorbeeld als wij u samen met uw gemeente kunnen helpen met betalingsverplichtingen.

Om uw zorgverzekering te regelen

Zo hoeft u geen verhuizing aan ons door te geven. Deze informatie krijgen wij van uw gemeente via de Basis Registratie Personen. Ook hoeft u zelf niet te declareren als u naar een gecontracteerde zorgverlener gaat. Dat wordt voor u geregeld. En u kunt korting krijgen via uw werkgever op uw zorgverzekering.

Bij gebruik van de Wet langdurige zorg (Wlz) 

Dan sturen we uw declaratie door naar de zorgkantoren die uw declaratie kunnen verwerken. Een deel van uw vergoeding ontvang je namelijk vanuit een andere wet. Krijg je een Persoonsgebonden budget? Dan krijgt ook de Sociale verzekeringsbank (SVB) uw gegevens van ons.

Voor onderzoeken 

In een enkel geval vraagt bijvoorbeeld een Universitair Medisch Centrum persoonsgegevens bij ons op voor een wetenschappelijk onderzoek. We verkopen uw gegevens nooit.

Hoe beveiligen wij uw gegevens?

We kijken regelmatig of onze maatregelen nog up-to-date zijn. Ook worden we gecontroleerd door verschillende toezichthouders of onze veiligheidsmaatregelen nog steeds voldoende zijn. Ook de site die u nu bezoekt en gebruikt, is natuurlijk beveiligd. Personen die toegang hebben tot uw gegevens op de site, zijn gehouden aan de wetten en regels op privacygebied.

Waarom gebruiken wij cookies?

Wij verzamelen en analyseren de gegevens over uw bezoek aan deze website om de site te verbeteren en aan uw gebruikswensen aan te passen. Deze gegevens worden verzameld met behulp van cookies. Hierbij verzamelen wij geen persoonlijke gegevens. Mocht u bezwaar hebben tegen het gebruik van deze cookies, dan kunt u in uw eigen browser 'cookies off' inschakelen. Lees meer over cookies

Wat zijn uw rechten?

U heeft recht op:
 • Inzage van de gegevens die wij van u hebben
 • Rectificatie als wij uw gegevens verkeerd hebben verwerkt in bepaalde situaties kunt u ons vragen uw gegevens te wissen
 • Beperking van het gebruik van uw persoonsgegevens bijvoorbeeld als u de digitale nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen
 • Overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens zodat u uw gegevens ook kunt doorsturen naar bijvoorbeeld een andere zorgverzekeraar
 • Bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens
 • Het intrekken van uw toestemming

Bekijk ook

Vragen over privacybeleid? Stuur ons een e-mail

Wilt u gebruikmaken van een van de bovenstaande mogelijkheden? Of heeft u vragen over ons privacybeleid? Dan kunt u ons een e-mail met uw verzoek of vraag sturen naar privacy@vgz.nl. U ontvangt binnen een maand een reactie op uw verzoek of vraag. Heeft u een andere vraag? Dan helpt onze klantenservice u graag.