Overgangsregeling orthodontie

Het aanvullende pakket UMC Extra Zorg 4 is per 1 januari 2020 gewijzigd in het aanvullende pakket UMC Extra Zorg 3. Dit betekent onder andere dat de vergoeding voor orthodontie toen is gewijzigd. Voor verzekerden jonger dan 18 jaar geldt hierbij een overgangsregeling.

Hieronder vindt u informatie over deze overgangsregeling, in de vorm van vragen en antwoorden.

 • Wat is het verschil tussen de vergoeding in 2019 en de vergoeding in 2020?

  Het verschil in vergoedingen voor jongeren tot 18 jaar is:

  UMC Extra Zorg 4 in 2019
  Vergoeding van orthodontie: 100%

  UMC Extra Zorg 3 in 2020
  Vergoeding van orthodontie: 80% tot € 2.500

 • Geldt er een overgangsregeling?

  Ja, voor verzekerden jonger dan 18 jaar, die in 2019 kosten van orthodontie gedeclareerd hebben en aan wie wij deze kosten hebben vergoed. Als aan deze twee voorwaarden is voldaan, dan kunnen deze verzekerden gebruik maken van een overgangsregeling.

 • Hoe lang duurt de overgangsregeling?

  De overgangsregeling duurt van 01-01-2020 tot en met 31-12-2021. Dit is dus een periode van 2 jaar. Voor deze periode hebben wij bewust gekozen, want bij mensen jonger dan 18 jaar duurt een orthodontische behandeling gemiddeld 2 jaar.

  Wel kan het zijn dat de vergoeding eerder stopt. Waarom dat zo kan zijn, wordt hierna uitgelegd.

 • Hoe hoog is de vergoeding in de tijd van de overgangsregeling?

  Dat is heel eenvoudig: de vergoeding is hetzelfde als in de aanvullende verzekering van 2019. Dus in de hele overgangsperiode krijgen de verzekerden dezelfde vergoeding voor hun behandeling orthodontie.

  Voorbeeld: U had in 2019 een UMC Extra Zorg 4. De vergoeding van orthodontie voor verzekerden jonger dan 18 jaar is dan 100%. In de periode van de overgangsregeling blijft deze vergoeding hetzelfde, dus ook 100%.

 • Waarom kan het zijn dat de overgangsregeling toch eerder stopt, dus eerder dan 31-12-2021?

  Hieronder staan de situaties waarin de overgangsregeling tussentijds stopt.

  • Uw behandeling is afgerond.
  • U zegt uw UMC Extra Zorg 3 pakket op.
  • U wijzigt uw UMC Extra Zorg 3 pakket naar een ander pakket. 
  • U wordt 18 jaar.