Het zorgkantoor voor langdurige zorg

Heeft u langdurige zorg nodig? Dan krijgt u te maken met het zorgkantoor. Een zorgkantoor koopt zorg in bij zorginstellingen en verpleeghuizen. En ze regelen de langdurige zorg als u die nodig heeft.

Welke zorg past bij mijn situatie?

Het zorgkantoor kijkt samen met u welke langdurige zorg het beste past bij uw wensen en behoeften. Wilt u een indicatie voor langdurige zorg aanvragen? Dan moet u beslissen waar u zorg wilt krijgen. Wilt u thuis wonen of in een instelling?

Tips van het zorgkantoor

Tip 1: Bespreek goed met uw huisarts, zorgverlener en het zorgkantoor of een indicatie voor langdurige zorg het beste bij u past.

Tip 2: Spoed? Uw huisarts kan ervoor zorgen dat u binnen 24 uur bij een zorgverlener voor langdurige zorg geplaatst wordt.

Tip 3: Het zorgkantoor kan u helpen bij het opstellen van het zorgplan, waarin beschreven staat welke zorg voor u belangrijk is en wat uw wensen zijn.

Tip 4: Gaat de gekozen zorg niet naar wens? Dan kan het zorgkantoor dit ook voor u bespreken met de zorgverlener.

Welke manier van vergoeding past bij mij?

U heef twee mogelijkheden. Wilt u de zorg laten regelen of liever zelf regelen?

 1. De zorg laten regelen. Via zorg in natura

  Het zorgkantoor regelt uw wensen rond de zorg, samen met een gecontracteerde zorgverlener. Het zorgkantoor betaalt de kosten rechtstreeks aan de zorgverlener. Het voordeel van deze zorg in natura is dat u er dus geen omkijken naar heeft.

 2. De zorg zelf regelen. Met een pgb
  Wilt u meer zelf bepalen? Dan kunt u zelf zorg inkopen met een persoonsgebonden budget (pgb). U bepaalt zelf door wie, wanneer, waar en hoe u de zorg wilt krijgen. Dit omschrijft u in een zorgplan. Daarna sluit u een contract af met de zorgverlener. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) checkt het contract en het zorgkantoor geeft akkoord op het zorgplan. De SVB beheert het budget en betaalt degene die de zorg verleent.

Welke combinatie wordt het?

De volgende 5 combinaties zijn mogelijk:

 1. Thuis blijven wonen en het zorgkantoor de zorg laten regelen (zorg in natura). 
 2. Thuis blijven wonen en zelf de zorg regelen met een persoonsgebonden budget.
 3. Thuis blijven wonen en een combinatie van persoonsgebonden budget en zorg in natura. 
 4. Wonen in een instelling en het zorgkantoor de zorg laten regelen (zorg in natura). 
 5. Wonen in een instelling en zelf de zorg regelen met een persoonsgebonden budget. Laat u goed voorlichten wat mogelijk is.

Vind uw zorgkantoor

Er zijn in Nederland 32 zorgkantoren verdeeld over zorgregio’s. 1 zorgkantoor per regio. Elk zorgkantoor is gekoppeld aan een zorgverzekeraar. Coöperatie VGZ heeft 7 zorgkantoren. Waar u woont bepaalt bij welk zorgkantoor u terecht kunt.