Eigen bijdrage langdurige zorg

Heeft u een CIZ-indicatie voor langdurige zorg? Dan vergoedt de overheid de zorgkosten. Deze kosten vallen onder de Wet langdurige zorg (Wlz). U betaalt wel een eigen bijdrage.

Hoeveel eigen bijdrage betaal ik?

Bent u ouder dan 18 jaar en krijgt u zorg uit de Wet langdurige zorg? Dan betaalt u een eigen bijdrage. Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) berekent hoeveel u moet betalen. En brengt de eigen bijdrage ook bij u in rekening.

Hoeveel eigen bijdrage betaalt u?

Het CAK berekent de hoogte van de eigen bijdrage op basis van de volgende 5 gegevens:
 1. Uw inkomen 
 2. Uw vermogen 
 3. Uw leeftijd 
 4. Uw huishouden 
 5. Uw zorg

Moet ik zelf iets regelen bij het CAK?

Nee, u hoeft niets te doen. De volgende stappen gaan automatisch.

 1. Uw zorginstelling of het zorgkantoor stuurt uw gegevens naar het CAK. Dat gebeurt vanaf het moment dat u zorg vanuit de Wlz ontvangt.
 2. U ontvangt een brief (beschikking) van het CAK. Daarin staat de hoogte van de eigen bijdrage Wlz per maand is.
 3. U ontvangt daarna de factuur van het CAK.

Vanaf wanneer betaal ik een eigen bijdrage?

 • Vanaf de dag dat u de sleutel van uw woning in de instelling krijgt. Of vanaf de dag dat u wordt opgenomen.
 • Vanaf de startdatum van uw persoonsgebonden budget (pgb). Of de startdatum van uw zorg thuis via zorg in natura.
 • Wacht u in het ziekenhuis op een plek in een zorginstelling? Dan betaalt u vanaf de datum van de indicatie van het CIZ al een eigen bijdrage.
 • Ontvangt u zorg thuis, terwijl u wacht op een plek in een zorginstelling? Dan betaalt u vanaf de datum van de indicatie van het CIZ een eigen bijdrage voor overbruggingszorg. U betaalt pas de eigen bijdrage voor verblijf vanaf de dag dat er plek is in de zorginstelling.

Kan ik belastingvoordeel en compensatie krijgen?

Leven met een ziekte of beperking is vervelend genoeg. En het brengt ook nog eens kosten met zich mee. Zoals extra kosten voor zorg, vervoer, hulpmiddelen, aanpassingen en voorzieningen. Een deel van deze kosten kunt u terugvragen of compenseren. De belangenvereniging Iederin, netwerk voor mensen met een beperking of chronische ziekte, heeft voor u op een rijtje gezet welk belastingvoordeel er is en welke compensaties er zijn.

Bent u dubbel verzekerd?

Soms krijgt u dezelfde zorg vergoed vanuit uw aanvullende verzekering én vanuit de Wet langdurige zorg. Controleer uw aanvullende verzekering.