Vergoeding orthodontie tot 18 jaar

Vanaf 10 jaar kan de orthodontist beoordelen of uw kind misschien een beugel nodig heeft. Er zijn tandverzekeringen die deze kosten voor orthodontie (voor een deel) vergoeden. Alleen in bijzondere medische gevallen valt orthodontie onder de basisverzekering. Bijvoorbeeld als uw kind een hazenlip heeft (Schisis).