Vergoeding plastische chirurgie 2018

Overweeg je plastische chirurgie? Hieronder lees je per ingreep of dit vergoed wordt of niet. Je hebt altijd een medische indicatie nodig van je arts en toestemming van UMC Zorgverzekering. Als je een vergoeding krijgt uit de basisverzekering betaal je eerst je eigen risico.

Bekijk de vergoeding voor:

Vergoeding vanuit de aanvullende zorgpakketten

Heb je een andere ingreep dan bovenstaande ingrepen? En is deze ingreep nodig na verminking door een ongeval of ziekte? Of door een aangeboren afwijking? Dan krijg je na toestemming van UMC Zorgverzekering 100% vergoed vanuit Extra Zorg 2, 3 of 4. Kijk in onze aanvullende verzekeringsvoorwaarden wanneer je in aanmerking komt voor vergoeding.

Vergoeding buikwandcorrectie (abdominoplastiek)

Vergoeding uit de basisverzekering

Je krijgt alleen een vergoeding voor een buikwandcorrectie als er sprake is van verminking door ziekte, een ongeval of een geneeskundige verrichting. Of als er sprake is van lichamelijke functieproblemen vanwege:

 • Continu aanwezige smetten in de huidplooien, die ondanks adequate behandeling niet te voorkomen of te genezen zijn. Een operatie vormt de enige oplossing voor het probleem.
 • Een ernstige bewegingsbeperking waarbij als je staat de buikschort (de plooi) minimaal een kwart van de bovenbenen bedekt.

Als je voor vergoeding in aanmerking wilt komen, moet je Body Mass Index (BMI) gedurende 12 maanden 30 of minder zijn. Je kunt hier eenvoudig online je BMI berekenen.

Vergoeding uit de aanvullende zorgpakketten

Heb je een overhangende buikhuidplooi waarbij de diepte van de plooi 6 centimeter of meer is (aan de binnenzijde gemeten)? En is smetten aannemelijk? Dan krijg je vanuit Extra Zorg 2, 3 of 4 een vergoeding van 100% voor een buikwandcorrectie. Hiervoor gelden wel enkele voorwaarden:

 • Je gewicht staat in verhouding tot je lichaamslengte (BMI is maximaal 30)
 • Je gewicht is al geruime tijd constant
 • Je hebt vooraf toestemming van ons gekregen.
 • Heb je bariatrische chirurgie gehad en wil je hierna een buikwandcorrectie? Dan kom je in aanmerking voor een vergoeding als je een BMI van maximaal 35 hebt.

Toestemming

Voor deze vergoeding is vooraf toestemming van ons nodig. Hierbij moet je behandelend medisch specialist de aard en de omvang van de afwijking vermelden. En de behandeling die wordt toegepast.

Wij beoordelen dan of je voldoet aan de voorwaarden voor vergoeding vanuit de basiszorgverzekering. Is dit niet het geval? Dan kijken we of je voldoet aan de voorwaarden voor een vergoeding uit de aanvullende verzekering.

Borstprothese

Vergoeding uit de basisverzekering

Je hebt recht op het operatief plaatsen of vervangen van een prothese na een (gedeeltelijke) borstamputatie. Of bij het ontbreken van borstvorming bij vrouwen en bij man-vrouw transgenders. Hierbij gelden deze voorwaarden:

 • afwezigheid van een inframammairplooi (plooi onder de borst), en;
 • klierweefsel van minder dan 1 cm, aangetoond door middel van een echo.

Je hebt recht op het verwijderen van een borstprothese als de prothese is geplaatst na een borstamputatie en er sprake is van ernstige kapselvorming of lekkage. Ook het klieven of wegsnijden van het kapsel kan voor vergoeding in aanmerking komen.

Vergoeding uit de aanvullende zorgpakketten

Je krijgt 100% vergoed uit Extra Zorg 2, 3 en 4, voor het plaatsen of vervangen van een borstprothese, als je deze niet vanuit de basisverzekering vergoed krijgt. Of voor het verwijderen van een borstprothese zonder medische oorzaak.

Borstverkleining

Je kunt een borstverkleining vergoed krijgen vanuit je basisverzekering als je cup DD, E of groter hebt. Of als je cup D hebt, kleiner dan 1.60 bent en aantoonbare lichamelijke klachten hebt die worden veroorzaakt door de zwaarte van de borsten.

Bij het opereren van te zware mensen is de kans op complicaties groter en de kans op een goed resultaat kleiner. Als je voor vergoeding in aanmerking wilt komen, moet je Body Mass Index (BMI) gedurende minstens 12 maanden lager dan 30 zijn.

Correctie van ongelijke borsten

Als je borsten twee cupmaten of meer van elkaar verschillen, krijg je vanuit de basisverzekering een vergoeding voor verkleining van één van de borsten. Zijn je borsten ongelijk na een borstreconstructie als gevolg van een (gedeeltelijke) amputatie? Dan zijn ook andere manieren van correctie mogelijk, bijvoorbeeld het plaatsen van een borstprothese.

Borstvorming bij mannen (gynaecomastie)

Je krijgt een vergoeding uit de basisverzekering voor chirurgische correctie van deze borstvorming wanneer er aantoonbaar klierweefsel aanwezig is en dit langer dan 12 maanden bestaat. Daarbij moeten er ernstige pijnklachten bestaan, gerelateerd aan het klierweefsel. Of er moet sprake zijn van een verminking (vrouwelijke borstvorm).

Je hebt zelden recht op deze behandeling als je BMI hoger is dan 30, omdat er dan voornamelijk sprake is van vetweefsel. Als er naast het weghalen van de borst ook nog liposuctie plaatsvindt, is voor de liposuctie geen extra vergoeding mogelijk.

Vergoeding bovenooglidcorrectie

Een correctie wordt vergoed als je pupil bij recht vooruit kijken voor een derde bedekt wordt door je bovenooglid. Je kunt een vergoeding krijgen als een van de volgende situaties geldt. De verlamming of verslapping van je oogleden:

 • zorgt voor ernstige gezichtsveldbeperking
 • is het gevolg van een aangeboren of verworven afwijking
 • wordt veroorzaakt door een chronische aandoening die u al vanaf uw geboorte hebt
 • zorgt voor aantoonbaar onbehandelbaar smetten in de huidplooi van het bovenooglid

Je krijgt een bovenooglidcorrectie of levatorplastiek vergoed vanuit de basisverzekering.

Vergoeding uit de aanvullende zorgpakketten

Je krijgt 100% vergoed uit Extra Zorg 2, 3 en 4, voor een bovenooglidcorrectie, als je deze niet vanuit de basisverzekering vergoed krijgt. Voor een bovenooglidcorrectie heb je vooraf onze toestemming nodig. Wij vragen je ook een foto mee te sturen (gemaakt door een ziekenhuis, zelfstandig behandelcentrum of uzelf) waarop je de afwijking goed ziet.

Vergoeding flaporen bij kinderen

Je krijgt een correctie van flaporen voor kinderen tot 18 jaar voor 100% vergoed uit Extra Zorg 2, 3 en 4.

Vergoeding littekencorrectie

Een littekencorrectie krijg je vanuit je basisverzekering vergoed als het litteken flinke, aannemelijke klachten geeft of als er sprake is van een verminking.

Vergoeding neuscorrectie

Je krijgt vanuit de basisverzekering een vergoeding voor een neuscorrectie als je fors beperkende onbehandelbare neusklachten hebt. In een enkel geval is vergoeding mogelijk als er sprake is van een verminking of een aangeboren misvorming.

Ingrepen bij transseksualiteit

Ben je transgender? En wil je een geslachtsverandering? Dan zijn er verschillende ingrepen en behandelingen waarmee je te maken kunt krijgen. Je kunt voor begeleiding terecht bij een van de genderteams in Nederland. Meer informatie over het transitieproces en de vergoeding van ingrepen en behandelingen bij transseksualiteit vind je op de website van patiëntenvereniging Transvisie.

Behandelingen die niet of zelden worden vergoed

Voor onderstaande behandelingen krijg je geen of slechts zelden een vergoeding, omdat er in deze gevallen geen sprake is van medische noodzaak:

 • Correctie van ingetrokken tepels
 • Tatoeageverwijdering
 • Liften van de borsten
 • Correctie van onderoogleden
 • Laserbehandeling van zichtbare bloedvaatjes, pigmentvlekken, andere vlekken en onregelmatigheden
 • Liposuctie (wegzuigen van vetweefsel): je hebt alleen recht op liposuctie als dit de meest aangewezen behandelmethode is bij een medisch noodzakelijke ingreep.
 • Schaamlipcorrectie: het gaat vrijwel altijd gaat om klachten die weliswaar vervelend en hinderlijk kunnen zijn, maar niet fors beperkend. Echte misvormingen zijn er zelden. Je hebt in dat geval wel recht op vergoeding. 
 • Psychisch lijden: bij psychisch lijden is geen sprake van een medische indicatie. Er geldt ook geen vergoeding bij psychosociale oorzaken, zoals niet naar het zwembad of de sauna durven, problemen in de relatie door schaamte, geen nieuwe relatie durven aangaan omdat men zich schaamt of gepest wordt.

Vergoeding of niet? Vraag toestemming aan!

Om een vergoeding te krijgen moet je vooraf bij UMC Zorgverzekering toestemming vragen voor de behandeling. Zo weet je of je een vergoeding krijgt en hoe hoog deze is. Zo voorkom je verrassingen achteraf.

Meer informatie in de verzekeringsvoorwaarden

Welke verzekering past bij mij?

Vergelijk onze verzekeringen met de Pakketvergelijker. De keuze is aan jou!

Vergelijk verzekeringen

Online declareren

Wil je een snelle uitbetaling van je declaratie? Dien je declaratie dan online in via Mijn UMC Zorgverzekering. Het bedrag dat wij vergoeden staat dan binnen 6 werkdagen op je rekening.

Online declareren


Ontvang het laatste nieuws van jouw UMC Zorgverzekering

Vul een geldig e-mailadres in

Vul een geldig e-mailadres in