Kosten dienstverlening apotheek

Haalt u een geneesmiddel bij de apotheek? Dan betaalt u ook voor de dienstverlening. Hetzelfde geldt voor het begeleidingsgesprek bij een nieuw medicijn. Deze kosten vallen onder uw eigen risico.

Terhandstellingskosten voor dienstverlening van uw apotheek

Terhandstellingskosten zijn kosten voor de dienstverlening van uw apotheek. Dit bedrag komt bovenop de eventuele kosten van het geneesmiddel. Deze dienstverlening bestaat bijvoorbeeld uit:

  • Bewaken dat u geen verkeerde combinatie van geneesmiddelen gebruikt
  • Controleren of de voorgeschreven sterkte en het voorgeschreven gebruik juist zijn
  • Het samenstellen van het medicijn
Vergoedingen UMC Zorgverzekering

Verschillende tarieven voor terhandstellingskosten van een geneesmiddel

U betaalt voor elk geneesmiddel waar een recept voor nodig is terhandstellingskosten en de kosten voor het begeleidingsgesprek. De hoogte van deze kosten verschilt per apotheek, per geneesmiddel en per tijdstip. Meestal is het tarief bij de eerste keer dat u een medicijnen krijgt ongeveer € 12. Maar dit bedrag kan lager of soms ook veel hoger zijn. Bijvoorbeeld als:

  • U het geneesmiddel ’s avonds of in het weekend haalt
  • De apotheker het geneesmiddel zelf moet maken
  • Uw geneesmiddel is verpakt in een weekdoseersysteem

Kosten eerste uitgiftegesprek apotheker

Krijgt u het geneesmiddel voor de eerste keer of is het vorige gebruik langer dan een jaar geleden? Dan geeft uw apotheker u uitgebreide voorlichting over het medicijn. Dit noemen we het eerste uitgiftegesprek. De apotheker legt uit hoe u het medicijn moet gebruiken en geeft u een uitgebreide uitleg over de werking en mogelijke bijwerkingen. Deze kosten staan apart vermeld op uw nota of declaratie.

Datum uitgiftegesprek en geneesmiddel op vergoedingenoverzicht

Staan de kosten van uw geneesmiddel met een andere datum op het vergoedingenoverzicht dan de kosten van het eerste uitgiftegesprek? Bijvoorbeeld: 

  • U gaat op 19 mei naar de huisarts. De huisarts stuurt het recept voor het geneesmiddel naar de apotheek.
  • De apotheek voert op 19 mei het geneesmiddel in het systeem in. Dit is ook de datum die u op het vergoedingenoverzicht terugziet voor de kosten van het geneesmiddel.
  • Het geneesmiddel is 19 mei nog niet klaar, daarom haalt u het op 20 mei op bij de apotheek. Aan de balie vindt een eerste uitgiftegesprek plaats. De kosten voor dit gesprek staan dan met de datum 20 mei op het vergoedingenoverzicht.

Heeft u hier nog vragen over? Neem dan contact op met de apotheek.

Geen eigen risico voor voorkeursgeneesmiddelen

Krijgt u een voorkeursgeneesmiddel? Dan betaalt u hiervoor geen eigen risico. De terhandstellingskosten of kosten voor een begeleidingsgesprek vallen nog wel onder uw eigen risico.

Meer info over terhandstellingskosten bij uw apotheker

Voor meer informatie over de terhandstellingskosten en de kosten van het begeleidingsgesprek kunt u terecht bij uw apotheker.

X
Wij gebruiken cookies om uw website-ervaring te verbeteren. Als u op akkoord klikt, dan gebruiken wij cookies voor de werking van de website, statistieken, social media en online marketing.
Weigeren
Akkoord