Vergoeding abortus

Bent u zwanger? En gaat u de zwangerschap afbreken? Voor een abortus kunt u terecht in een abortuskliniek of een ziekenhuis met een vergunning van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Uw huisarts kan u vertellen welke zorgverleners dit zijn. En u doorverwijzen.

Ziekenhuis: vergoeding basisverzekering

Een abortus in het ziekenhuis wordt vergoed vanuit uw basisverzekering . Dit valt onder ziekenhuiszorg (medisch specialistische zorg). Hiervoor heeft u een verwijzing nodig. Let op: u betaalt eigen risico vanaf 18 jaar.

Abortuskliniek: vergoeding via overheid

Voor een abortus kunt u ook terecht bij een abortuskliniek. U kunt zelf contact opnemen met een abortuskliniek. Of uw huisarts om een verwijzing vragen. Dit is niet verplicht. De abortus wordt volledig vergoed. Meer informatie over abortuszorg vindt u op de website van de overheid.