Voorkeursbeleid geneesmiddelen

Wat is voorkeursbeleid? En hoe zit het met de vergoeding van geneesmiddelen? Op deze pagina vindt u de vragen en antwoorden over ons voorkeursbeleid geneesmiddelen.  

Voorkeursbeleid

 • Zorgverzekeraars hebben als opdracht de zorg in Nederland voor iedereen toegankelijk en betaalbaar te houden. Geneesmiddelen vormden vele jaren een groot probleem rond de ontwikkeling van de zorgkosten. De kosten stegen jaarlijks met 8-10%. Coöperatie VGZ voert daarom, net als enkele andere zorgverzekeraars, het voorkeursbeleid. Dit betekent dat we van veel medicijnen alleen de goedkoopste variant vergoeden. Verzekerden krijgen hetzelfde medicijn, maar in een ander doosje. 

  Voorkeursbeleid leidt tot kostenbesparing

  Door het voeren van een voorkeursbeleid houden we de zorg betaalbaar. Door dit beleid stijgen de kosten van farmaceutische zorg nauwelijks meer. Het voorkeursbeleid heeft gezorgd voor een kostenbesparing van 600 à 700 miljoen euro per jaar.

 • Gebruikt u een geneesmiddel dat onderdeel is van het voorkeursbeleid? Dan kan het zijn dat u bij de apotheek een ander merk / verpakking krijgt dan u gewend was. Omdat de werkzame stof hetzelfde is, kunt u zonder problemen overstappen op geneesmiddelen van de ene naar de andere fabrikant.
 • Met de huisartsen en specialisten is de afspraak gemaakt dat zij de naam van de werkzame stof die u nodig heeft, op het recept schrijven. De apotheker kan u dan het voorkeursgeneesmiddel leveren. Apothekers, apotheekhoudende huisartsen en voorschrijvers zijn hierover geïnformeerd.
 • Als de fabrikant aangeeft dat het geneesmiddel gedurende korte tijd niet leverbaar is, dan gaan wij ervan uit dat er voldoende voorraad is om die korte periode te overbruggen. Mogelijk levert de apotheek tijdelijk een ander merkloos geneesmiddel af. Het nadeel hiervan is dat dit geneesmiddel dan wel meetelt voor uw eigen risico.

Medicijnen

 • Nee, UMC Zorgverzekering bepaalt nooit welke geneesmiddelen (welke stof) u nodig heeft. Dat doet uw voorschrijvend arts. UMC Zorgverzekering maakt alleen een keuze in geneesmiddelen met dezelfde werkzame stof. UMC Zorgverzekering selecteert uit deze middelen het middel met de laagste prijs. Deze wordt vergoed door ons en komt niet ten laste van uw eigen risico. De kosten van de terhandstelling (dienstverlening door de apotheek) komen wel ten laste van uw eigen risico.
 • Ja, de voorkeursgeneesmiddelen bevatten dezelfde werkzame stof als de geneesmiddelen die u tot nog toe gebruikt heeft. Mogelijk zitten er andere zogenaamde hulpstoffen in (de extra toevoegingen, die nodig zijn om een tablet te maken). Deze hulpstoffen hebben geen effect op de werkzaamheid van de tabletten. Verder worden deze geneesmiddelen voordat ze worden toegelaten op de Nederlandse markt streng gecontroleerd op kwaliteit, werkzaamheid en veiligheid door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen. Deze geneesmiddelen zijn dus zonder meer veilig te gebruiken en van goede kwaliteit.
 • Kunt u vanwege een medische noodzaak niet met het voorkeursgeneesmiddel worden behandeld? Dan vergoeden wij de andere (duurdere) variant. Er is pas sprake van medische noodzaak als het medisch onverantwoord is om het voorkeursgeneesmiddel te gebruiken. De beoordeling of er sprake is van medische noodzaak wordt niet alleen door uw (huis)arts bepaald. We leggen de verantwoordelijkheid voor het vaststellen of er werkelijk sprake is van medische noodzaak ook neer bij uw apotheker. In de praktijk blijkt namelijk dat er vaak onterecht gebruik wordt gemaakt van de term medische noodzaak.
 • Het kan zijn dat u bij de apotheek het medicijn van een ander merk of in een andere verpakking krijgt dan u gewend was. U kunt de oude en de nieuwe verpakking vergelijken door te bekijken of op beide verpakkingen dezelfde werkzame stof staat. Is dat het geval? Dan heeft u het goede geneesmiddel meegekregen. Is dit niet hetzelfde, neem dan contact op met uw apotheker of huisarts.

Apotheek 

 • Uw apotheker of apotheekhoudend huisarts is verplicht een voorkeursgeneesmiddel aan u mee te geven. Zij moeten aan u leveren wat in overeenstemming is met de polisvoorwaarden, deze vindt u op de pagina Voorwaarden en reglementen. Soms kan het voorkomen dat een apotheker aangeeft dat u het geneesmiddel zelf moet betalen. Dit is niet de bedoeling. Neem in dat geval contact met ons op. Wij spreken uw apotheker of apotheekhoudend huisarts hierop aan. Kiest u zelf voor een niet-voorkeursgeneesmiddel, dan betaalt u meestal zelf het geneesmiddel.
 • Als er een nieuw voorkeursmiddel is bepaald, kan het zijn dat het voorkeursgeneesmiddel even niet (voldoende) leverbaar is. In dat geval mag de apotheker het geneesmiddel meegeven dat daarvoor het voorkeursgeneesmiddel was. Wij hebben aan apothekers precies aangegeven hoe zij in een zo'n situatie moeten handelen. Uiteraard blijven wij goed volgen of een voorkeursmiddel voldoende beschikbaar is.