Aandacht voor de overgang

Overgang

Verbeter de inzetbaarheid van vrouwen in de leeftijd van 45 tot 60 jaar!

Het gebeurt echt! Een vrouwelijke manager die denkt dat zij haar functie niet meer aan kan. En een energieke vrouwelijke medewerker die de diagnose burnout krijgt. Omdat niet wordt onderkend wat er écht aan de hand is, namelijk symptomen van de overgang… Eigenlijk dus niks bijzonders!

Wat begrip en aandacht

De symptomen verschillen per persoon. 4 op de 5 vrouwen heeft hiermee te maken. En deze symptomen kunnen effect hebben op hun inzetbaarheid. Maar met wat begrip en de juiste aanpak kunnen zij prima blijven functioneren.

Vaak nog taboe…

Hoewel de overgang een normale levensfase is, blijkt dit onderwerp ‘op de werkvloer’ nog vaak taboe. Er wordt niet over gesproken. Niet tussen de medewerkers onderling en zeker niet tussen leidinggevenden en medewerkers.

3 redenen om aandacht te besteden aan de overgang

  • 4 op de 5 vrouwen ervaart symptomen van de overgang
  • 30% van het verzuim van deze groep lijkt samen te hangen met de overgang
  • U kunt het verzuim beperken en kosten besparen

Feiten over de overgang

  • Begint rond 40-45 jaar
  • Laatste menstruatie heet menopauze
  • Gemiddeld is dit rond 51,4 jaar
  • De overgang duurt 7 - 12 jaar
Download de whitepaper

Ervaren en betrokken medewerkers!

Er zijn allerlei goede redenen om wél aandacht te besteden aan de overgang. De gemiddelde leeftijd van medewerkers neemt toe. Symptomen van de overgang horen er steeds meer bij. Bovendien zijn juist vrouwen in deze levensfase doorgaans ervaren en betrokken medewerkers. Aandacht voor de overgang past ook in diversiteitsbeleid en hoort uiteraard bij goed werkgeverschap. De overgang is dus een belangrijk onderwerp in uw inzetbaarheidsbeleid! Meer weten? Lees het in de whitepaper.