Herstel na corona

Heeft u ernstig corona gehad? Dan helpt fysiotherapie, oefentherapie, ergotherapie, diëtetiek of logopedie misschien bij uw herstel. Als u meewerkt aan een onderzoek kunt u deze zorg vergoed krijgen.  We vertellen hieronder hoe dit werkt.

De regeling geldt tot 1 augustus 2021. Wij vergoeden deze zorg tijdelijk uit de basisverzekering. Het is een tijdelijke vergoeding om na te gaan of deze zorg helpt bij het herstellen van ernstige COVID-19. Daarom zijn er extra voorwaarden. Daarover leest u hieronder meer.

Voor wie is de vergoeding?

Heeft u moeite met herstellen na COVID-19? Uw huisarts beslist of hij u doorverwijst voor paramedische herstelzorg en voor welke zorg. De beslissing van de huisarts hangt af van uw klachten. Het maakt niet uit of u wel of niet bent getest.

Welke zorg kunt u krijgen?

U kunt  paramedische herstelzorg krijgen. Dit is zorg door fysiotherapeuten, oefentherapeuten, logopedisten, diëtisten of ergotherapeuten. Uw huisarts beslist welke zorg u nodig heeft. Wordt u nu al behandeld? Dan kunt u óók gebruikmaken van de regeling.


Met de regeling kunt u 6 maanden gebruikmaken van:

  • Fysiotherapie of oefentherapie: 50 behandelingen
  • Ergotherapie: 10 uur
  • Diëtist: 7 uur
  • Logopedie: Onbeperkt

Heeft u een verwijzing nodig?

Start uw behandeling na 1 november 2020?

Dan heeft u voor de start van de behandeling een verwijzing nodig van uw huisarts of medisch specialist. De verwijzing moet uiterlijk vier maanden na het acute ziektestadium van ernstige COVID-19 zijn afgegeven. En u moet binnen een maand na afgifte van uw verwijzing beginnen met de behandeling.


Start uw behandeling voor 1 november 2020?

En had u geen voorafgaande verwijzing? Dan mag uw huisarts of medisch specialist ook achteraf een verwijzing of verklaring afgeven dat u deze zorg nodig heeft. De verklaring hoeft ook niet binnen vier maanden na het acute ziektestadium te zijn afgegeven.

Heeft u na 6 maanden nog zorg nodig?

Dan heeft u een verwijzing van een medisch specialist nodig.

Wat betaalt u hiervoor?

U hoeft de zorg zelf niet te betalen als u naar een door ons gecontracteerde zorgverlener gaat. Heeft u nog ongebruikt eigen risico? Dan betaalt u wel eigen risico.

Wat zijn de voorwaarden?

Een belangrijke voorwaarde is dat u meedoet aan wetenschappelijk onderzoek. Wilt u dit niet, dan vergoeden wij de zorg niet. Meer informatie over de voorwaarden staat op de website van Zorginstituut Nederland (www.zorginstituutnederland.nl).

Hoe verloopt het onderzoek?
Voor onderzoek worden gegevens over uw gezondheid en herstel verzameld. Hiervoor geeft u toestemming. Ook geeft u toestemming voor het anoniem delen van gegevens over uw behandeling met de onderzoekers.

In oktober 2020 begint het tweede deel van het onderzoek. U kunt de vraag krijgen extra vragenlijsten in te vullen. Of uw conditie te laten testen. U geeft  schriftelijk toestemming voor het verzamelen van uw behandelgegevens. En het delen van uw gegevens met de onderzoekers.

Wat gebeurt er met uw gegevens?
De onderzoeksgroep kan uw gegevens bekijken. Zij gaan vertrouwelijk met alle gegevens om. Uw gegevens zijn anoniem. En alleen bedoeld voor onderzoek naar het effect van een paramedische behandeling na ernstige COVID-19.

Kunt u deze zorg krijgen zonder mee te doen aan het onderzoek?
Dat kan. Maar dan moet u de zorg dan zelf betalen. U krijgt de zorg niet vergoed uit de basisverzekering.  Heeft u een aanvullende verzekering? Dan kan het zijn dat deze dit (voor een deel) vergoedt. Twijfelt u over de vergoeding? Neem dan contact met ons op.

Kunt u stoppen wanneer u wilt?
Ja, dat kan. U krijgt de zorg dan niet meer vergoed uit uw basisverzekering. 

Heeft u vragen?
Is er nog iets niet duidelijk? Stel dan uw vragen aan uw huisarts of behandelaar. Of kijk op de website van Zorginstituut Nederland voor meer informatie en de voorwaarden.


Afbeelding van arts

Wat betaal ik hiervoor?
U hoeft de zorg zelf niet te betalen. Heeft u nog ongebruikt eigen risico? Dan betaalt u wel eigen risico.

Wat zijn de voorwaarden?
Een belangrijke voorwaarde is dat u meedoet aan wetenschappelijk onderzoek. Wilt u dit niet, dan vergoeden wij de zorg niet. Meer informatie over de voorwaarden staat op de website van Zorginstituut Nederland (www.zorginstituutnederland.nl).

Hoe verloopt het onderzoek?
Voor onderzoek worden gegevens over uw gezondheid en herstel verzameld. Hiervoor geeft u toestemming.

In oktober 2020 begint het tweede deel van het onderzoek. U kunt de vraag krijgen extra vragenlijsten in te vullen. Of uw conditie te laten testen. Ook hiervoor geeft u toestemming. 

Wie kan mijn gegevens zien en waar worden ze voor gebruikt?
De onderzoeksgroep kan uw gegevens bekijken. Zij gaan vertrouwelijk met alle gegevens om. Uw gegevens zijn anoniem. En alleen bedoeld voor onderzoek naar COVID-19.

Kan ik deze zorg krijgen zonder mee te doen aan het onderzoek?
Dat kan. Maar waarschijnlijk moet u de zorg dan zelf betalen. Heeft u een aanvullende verzekering? Dan kan het zijn dat deze dit (voor een deel) vergoedt. Twijfelt u over de vergoeding? Neem dan contact met ons op.

Kan ik stoppen wanneer ik wil?
Ja, dat kan.

Is er nog iets niet duidelijk? Stel dan uw vragen aan uw huisarts of behandelaar. Of kijk op de website van Zorginstituut Nederland voor meer informatie en de voorwaarden.

Let op: Op dit moment wordt er gewerkt aan deze regeling. Zorgaanbieders kunnen dus nog niet declareren voor deze zorg. Verandert er iets? Dan melden wij het hier.

 

X
Wij gebruiken cookies om uw website-ervaring te verbeteren. Als u op akkoord klikt, dan gebruiken wij cookies voor de werking van de website, statistieken, social media en online marketing.
Weigeren
Akkoord