Wijzigingen in uw zorgverzekering in 2019

In 2019 verandert er weer het een en ander in uw zorgverzekering. De vergoeding uit onze aanvullende verzekeringen voor een bril of lenzen, fysiotherapie (beweegzorg) en mondzorg verandert in 2019 niet. Ook het eigen risico blijft hetzelfde: € 385. Wel veranderen een aantal andere voorwaarden en vergoedingen. We zetten de wijzigingen graag voor u op een rij.

Een aantal belangrijke wijzigingen in 2019

1. Slaappositietrainer

In 2019 valt de slaappositietrainer in bepaalde gevallen onder de basisverzekering. Een slaappositietrainer helpt een andere slaaphouding aan te leren bij bijvoorbeeld slaapapneu. Vraag uw (huis)arts naar de mogelijkheden.

2. Geneesmiddelen

De eigen bijdrage voor geneesmiddelen is in 2019 maximaal € 250 per jaar. Voor welke geneesmiddelen een eigen bijdrage geldt, vindt u op www.medicijnkosten.nl.

3. Oefentherapie

In 2019 vergoeden wij oefentherapie COPD vanaf Gold Klasse II vanaf de eerste behandeling. U betaalt wel eigen risico. Er geldt een maximum aantal behandelingen dat wij vergoeden. In het eerste behandeljaar zijn dat maximaal 70 behandelingen. Hoe vaak u naar oefentherapie kunt gaan, hangt af van de ernst van de COPD. Uw (huis)arts kan u dit vertellen.

4. Geneesmiddelen uit het buitenland

Het kan voorkomen dat uw geneesmiddel in Nederland tijdelijk niet verkrijgbaar is. Als dit een geregistreerd geneesmiddel is, heeft u in 2019 recht op een vervangend geneesmiddel uit het buitenland. Uw apotheker kan dit voor u regelen.

5. Aan de slag met gezonde levensstijl (GLI)

In 2019 vergoeden wij Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI). Verzekerden met een gezondheidsrisico door overgewicht leren in dit speciale programma minder of anders te eten en meer te bewegen. Vraag uw (huis)arts of u aan dit programma kunt meedoen.

6. Wijkverpleging

Voor wijkverpleging (verpleging en verzorging) heeft u vanaf 1 januari 2019 vooraf onze toestemming nodig. Maakt u gebruik van een zorgverlener waarmee wij een contract hebben? Dan hoeft u niets te doen.

7. Vitaminen, mineralen en paracetamol

Vitaminen, mineralen en paracetamol waarvoor u een (bijna) gelijkwaardig alternatief zonder recept kunt kopen, vergoeden wij in 2019 niet meer vanuit de basisverzekering.

8. Zittend ziekenvervoer

Vanaf 1 januari 2019 vergoeden wij vervoer (taxi, ov en eigen vervoer) naar behandelingen, consulten, onderzoeken en controles bij oncologische behandeling en nierdialyse. Dit was alleen een vergoeding voor vervoer naar behandelingen.

9. Verwijzing hoortoestellen

Als u een hoortoestel nodig heeft, kunt u naar een audicien. De audicien beoordeelt of u een verwijzing voor een keel-neus-oorarts (KNO-arts) of audiologisch centrum nodig heeft.


Wijzigingen in de basisverzekering

 • Dieetpreparaten
  Voor een vergoeding voor dieetpreparaten heeft u vooraf toestemming van ons nodig (een machtiging). Dit was al zo in de oude situatie. Nieuw in 2019 is dat u de aanvraag via een landelijk formulier moet doen. Dit formulier kunt u downloaden op onze website en vervolgens invullen.
 • Eigen bijdragen en maximale vergoedingen
  De overheid past elk jaar de wettelijke eigen bijdragen en maximale vergoedingen aan. Deze bedragen voor 2019 vindt u op onze website.
 • Eigen bijdrage kunstgebit/klikgebit
  Krijgt u een kunstgebit in de ene kaak en een klikgebit op de andere kaak? Dan betaalt u een eigen bijdrage van 17% van de totale kosten.
 • Flash Glucose Monitoring
  Wij vergoeden voor bepaalde groepen diabetespatiënten Flash Glucose Monitoring (zoals de Free Style Libre) vanuit de basisverzekering. Dit geldt met terugwerkende kracht vanaf 27 november 2017. Het gaat om:
  • kinderen met diabetes type 1
  • volwassenen met gemiddeld hoge bloedsuikerwaarden die slecht zijn in te stellen
  • zwangere vrouwen met diabetes type I en II
  • vrouwen met diabetes type I en II die een zwangerschapswens hebben
 • Gebitsprothese op implantaat
  Vanaf 1 januari 2019 kunt u de kosten van de tandprotheticus direct bij ons declareren. Nu loopt dit nog via de tandarts.
 • Hulpmiddelen bij incontinentie
  In 2019 kunt u voor urine-opvangzakken en katheters (afvoerende incontinentiematerialen) alleen terecht bij een leverancier met een SEMH-certificering. Bij deze leveranciers werken verpleegkundigen die u kunnen adviseren. Zoek de leveranciers waarmee wij een contract hebben op deze website.
 • Kaakoverzichtsfoto voor kinderen tot 18 jaar
  In 2019 is voor een kaakoverzichtsfoto bij kinderen tot 18 jaar vooraf toestemming van ons nodig. Een kaakoverzichtsfoto is een röntgenfoto van de hele kaak. Hierop zijn alle tanden en kiezen te zien. Uw tandarts kan de toestemming voor u aanvragen.
 • Stoppen met roken medicijnen
  Voor Stoppen met Roken medicijnen kunt u in 2019 bij meer aanbieders terecht dan in 2018. De (internet)apotheken waarmee wij een contract hebben, vindt u op onze website. Kijk hiervoor op de vergoedingenpagina Stoppen met roken of in de UMC Zorgzoeker.
 • Verwijzing hoortoestellen
  Als u een hoortoestel nodig heeft, kunt u naar een audicien. De audicien beoordeelt of u een verwijzing voor een keel-neus-oorarts (KNO-arts) of audiologisch centrum nodig heeft.
 • Wijziging doorgeven
  Wilt u uw lopende basisverzekering aanpassen? Dan kunt u dit tot uiterlijk 31 december aan ons doorgeven. De wijziging geldt dan vanaf 1 januari. Wilt u uw basisverzekering beëindigen? Dan moet u dit uiterlijk 31 december aan ons doorgeven. De verzekering loopt dan af op 31 december.

Wijzigingen in de aanvullende verzekeringen

 • Reisvaccinaties
  Vanaf 2019 kunt u voor preventieve reisvaccinaties (inentingen) en geneesmiddelen terecht bij Reisprik en Thuisvaccinatie. Met een aanvullend pakket Extra Zorg 2 of 3 vergoeden wij de kosten van deze aanbieders volledig tot het maximumbedrag. In 2018 was dit 80%. Reisprik en Thuisvaccinatie adviseren en vaccineren ook bij u thuis. Preventieve geneesmiddelen worden thuisbezorgd.
 • Ivf-behandelingen
  De vergoeding voor ivf-behandelingen verandert. In 2019 vergoeden wij de 5e ivf-behandeling niet meer vanuit UMC Extra Zorg 4. Heeft u in 2018 UMC Extra Zorg 4 en zit u al in een ivf-traject? Dan geldt voor u een overgangsregeling. U heeft in 2019 nog wel recht op een 5e ivf-behandeling.
 • Hulpmiddelen
  UMC Extra Zorg 1 heeft geen budget voor hulpmiddelen. De vergoeding van € 25 voor loopkrukken per ongeval is daarom vervallen.

Overige wijzigingen

 • Europese privacywetgeving (AVG)
  Sinds 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG). Daarmee heeft de hele Europese Unie dezelfde privacywetgeving. Wij volgen deze wetgeving voor al onze basis- en aanvullende verzekeringen. Meer informatie vindt u op onze website.
 • Kosten voor papieren factuur
  Wilt u het eigen risico of andere kosten met een papieren factuur (acceptgiro) betalen? Dan betaalt u vanaf 1 januari 2019 € 1,50 per papieren factuur. Voor het betalen van de premie geldt dit al. Betalen via automatische incasso is gratis.
 • Geschillen
  Vanaf 1 januari 2019 werken we voor incassogeschillen niet meer met e-Court (online geschillenbeslechting). Dit is landelijk besloten.
X
Wij gebruiken cookies om uw website-ervaring te verbeteren. Als u op akkoord klikt, dan gebruiken wij cookies voor de werking van de website, statistieken, social media en online marketing.
Weigeren
Akkoord