Wijzigingen UMC Basisverzekering

Elk jaar verandert er wel iets in de zorgverzekering. Het is belangrijk dat u dat weet. Op deze pagina vindt u wat er verandert in de UMC Basisverzekering.
Wilt u weten wat de premie wordt voor 2020? Bekijk dan het premieoverzicht.
 • Gebitsprothesen

  Voor een gebitsprothese heeft u onze toestemming (een machtiging) nodig vanaf een bepaald bedrag. Deze bedragen zijn vanaf 1 januari 2020 lager, namelijk € 600 voor de boven- of onderkaak (was € 675) of € 1.200 voor beide kaken (was € 1.350).
 • Gehoorapparaten

  Heeft u solo-apparatuur of een BAHA (bone anchored hearing aid) nodig om beter te horen? Als u vanaf 1 januari 2020 naar een zorgverlener zonder contract gaat, heeft u vooraf onze toestemming (een machtiging) nodig. 
 • Geneesmiddelen

  Worden bepaalde geneesmiddelen niet vergoed uit de basisverzekering omdat ze te duur zijn? Dan heeft de minister van Medische Zorg vanaf 1 januari 2020 de mogelijkheid toestemming te geven voor de vergoeding van een gelijkwaardig geneesmiddel, als apothekers dit zelf kunnen maken. Dit wordt apotheekbereiding genoemd. 
 • Hulphonden

  In de voorwaarden van 2020 is vastgelegd dat blindengeleidehonden, hulphonden en signaalhonden alleen in bruikleen worden gegeven. De hond blijft eigendom van de hulphondenschool. 
 • Hulpmiddelen

  • Heeft u hulpmiddelen nodig? Daarvoor heeft u vaak een verwijzing nodig. Vanaf 1 januari 2020 kunnen meer zorgverleners een verwijzing geven. U hoeft hiervoor niet per se naar de medisch specialist. In het reglement hulpmiddelen vindt u bij welke zorgverleners u terecht kunt voor een verwijzing. Voor antidecubitusbedden, matrassen en overtrekken was eerder geen verwijzing nodig. Vanaf 1 januari 2020 heeft u hier wel een verwijzing voor nodig.
  • Vanaf 1 januari 2020 gaan voor diverse hulpmiddelen de kwaliteitseisen omhoog. Het gaat om diverse verbandhulpmiddelen, aan-en uittrekhulpmiddelen, therapeutische elastische kousen, toebehoren bij zwachtelen en diabetesmateriaal. Wij vergoeden deze hulpmiddelen alleen als ze worden geleverd door leveranciers die aan de kwaliteitseisen voldoen.
 • Kaakchirurgie

  Vanaf 1 januari 2020 heeft u voor een aantal behandelingen bij de kaakchirurg vooraf onze toestemming (een machtiging) nodig. Het gaat om behandelingen die staan op de Limitatieve Lijst Machtigingen Kaakchirurgie.
 • Logeerkosten in plaats van vervoerskosten 

  Moet u voor een behandeling vaak over een grote afstand heen en weer reizen? Vanaf 1 januari 2020 kunt u ook kiezen voor een vergoeding voor logeerkosten in plaats van vervoerskosten. Dit is mogelijk als u ten minste 3 dagen achter elkaar behandeld wordt. De vergoeding is maximaal € 75 per nacht. U heeft hiervoor onze toestemming (een machtiging) nodig. Kiest u voor een vergoeding van logeerkosten, dan vergoeden wij geen vervoerskosten meer. 
 • Medisch specialistische zorg

  Vanaf 1 januari 2020 mogen de GGD-arts, klinisch technoloog en klinisch fysicus audioloog u verwijzen naar medisch specialistische zorg. 
 • Orthopedische schoenen

  Zorgverlener met contract

  Gaat u voor orthopedische schoenen naar een zorgverlener die een contract met ons heeft? Dan heeft u vanaf 1 januari 2020 onze toestemming (een machtiging) nodig als u voor het eerst orthopedische schoenen krijgt of ze vervangt binnen 18 maanden. Voor kinderen tot 16 jaar gaat het om de eerste aanschaf van orthopedische schoenen of vervanging binnen 6 maanden. 
  Daarnaast heeft u toestemming nodig als u een zwaardere of duurdere voorziening nodig heeft, bijvoorbeeld als u overgaat van:
  • Orthopedische voorzieningen aan confectieschoenen op (semi-)orthopedische schoenen.
  • Semi-orthopedische schoenen op orthopedische schoenen.
  • Lage orthopedische schoenen op (extra) hoge orthopedische schoenen.
  • Hoge orthopedische schoenen op extra hoge orthopedische schoenen.
  • Zorgverleners waarmee wij contracten hebben vindt u via onze zorgzoeker.

  Zorgverlener zonder contract 

  Vanaf 1 januari 2020 heeft u vooraf van ons toestemming (een machtiging) nodig als u voor orthopedische schoenen naar een zorgverlener gaat die geen contract met ons heeft. 
 • Specialistische zorg 

  Zorg door specialisten ouderengeneeskunde en artsen verstandelijk gehandicapten, wordt vanaf 1 januari 2020 vergoed vanuit de basisverzekering. Voor deze zorg heeft u een verwijzing van de huisarts nodig. 
 • Stoppen met roken

  Volgt u een stoppen-met-rokenprogramma? Dan betaalt u geen verplicht eigen risico. Vanaf 1 januari 2020 betaalt u ook geen eigen risico voor de geneesmiddelen die u hierbij mogelijk krijgt voorgeschreven. 
 • Verpleging en verzorging

  Vanaf 1 januari 2020 vergoeden wij alleen verpleging en verzorging als de zorgverlener een hbo-verpleegkundige in dienst heeft. Deze hbo-verpleegkundige moet de indicaties stellen. Zelfstandig werkende mbo-verpleegkundigen, verzorgenden niveau 3 of verzorgenden in de individuele gezondheidszorg (VIG-er) kunnen nog steeds zorg verlenen. Ze moeten dan wel samenwerken met een hbo-verpleegkundige die de indicatie stelt. De hbo-verpleegkundige moet ook bij de zorg betrokken blijven.
X
Wij gebruiken cookies om uw website-ervaring te verbeteren. Als u op akkoord klikt, dan gebruiken wij cookies voor de werking van de website, statistieken, social media en online marketing.
Weigeren
Akkoord