Wetten en regels rondom privacy

De wet die de omgang met persoonsgegevens regelt, is de Wet Bescherming persoonsgegevens (Wbp). Op basis van die wet hebben veel branches en beroepsgroepen een gedragscode opgesteld. 

Gedragscode verzekeraars