Betalingen

Wilt u weten welk deel van de nota voor uw rekening komt? Of hoe u een betalingsregeling aanvraagt? Bekijk dan hier alle informatie over betalen en betalingen. 

Nota & premie

 • Welk deel van mijn nota moet ik zelf betalen?

  Dient u een nota in? Dan kan het zijn dat u een deel hiervan zelf moet betalen. Bijvoorbeeld omdat u kiest voor een zorgverlener zonder contract. Of omdat er een eigen bijdrage of eigen risico geldt voor uw zorg. We volgen bij het vergoeden van uw nota de volgende stappen:

  1. We kijken eerst of de zorg op uw nota volledig verzekerd is. Het eventuele niet verzekerde deel trekken we van uw nota af.
  2. Voor sommige zorg geldt een vooraf vastgestelde eigen bijdrage. Dat bekijken we in deze stap.
  3. Vervolgens bekijken we of u nog een deel van uw verplicht eigen risico open heeft staan.
  4. Tot slot kijken we naar uw vrijwillig eigen risico.

  U krijgt het bedrag vergoed dat na deze eigen betalingen overblijft.

 • Op welke dag wordt mijn premie afgeschreven?
  Betaalt u niet via uw salaris, maar via automatische incasso? Dan schrijven wij het bedrag rond de 27e van de maand af. U betaalt dan de premie voor de daarop volgende maand. Betaalt u via acceptgiro? Dan ontvangt u deze uiterlijk op de 30e van de maand. De acceptgiro moet u voor de 10e betalen.

  U bepaalt zelf of u uw premie per maand, per kwartaal of per jaar betaalt. Dit kunt u als verzekeringsnemer wijzigen in Mijn UMC Zorgverzekering.

Betalingsregeling 

 • Voor welke facturen kan ik een betalingsregeling aanvragen?
  U kunt een betalingsregeling aanvragen voor de facturen die u op dat moment heeft openstaan. Zoals voor de premie van uw zorgverzekering. Wilt u meer weten over de voorwaarden voor een betalingsregeling? Kijk dan op de pagina betalingsregeling.
 • Ik betaal via automatische incasso, kan ik dan een betalingsregeling aanvragen?
  Het is mogelijk om een betalingsregeling af te spreken, ook als u uw eigen risico en/of eigen bijdrage met een automatische incasso betaalt. Het kost enige tijd om uw automatische incasso te stoppen. Nadat het van uw bankrekening is afgeschreven, vraagt u dit bedrag terug bij de bank. Zodra het geld is teruggeboekt op uw rekening kunt u via Mijn UMC Zorgverzekering een betalingsregeling aanvragen.
 • Ik heb een betalingsachterstand. Hoe vraag ik een betalingsregeling aan?
  U kunt in Mijn UMC Zorgverzekering een betalingsregeling aanvragen voor de facturen die u op dat moment heeft openstaan. Meer weten? Bijvoorbeeld over de voorwaarden voor een betalingsregeling. Kijk dan op de pagina betalingsregeling
 • Wat zijn de voorwaarden voor een betalingsregeling?

  Wilt u een betalingsregeling aanvragen? Dan gelden deze voorwaarden:

  • U heeft minimaal € 50 of meer aan openstaande facturen
  • U betaalt minimaal € 25 per termijn
  • Een betalingsregeling heeft minimaal 2 en maximaal 8 termijnen 

  Een betalingsregeling regelt u via onze Mijn UMC Zorgverzekering

  Betalingsregeling niet mogelijk

  U kunt geen betalingsregeling aanvragen in deze situaties:

  • Wij hebben uw openstaande factuur of facturen overgedragen aan een incassobureau
  • U bent aangemeld bij een schuldhulpinstantie
  • U bent aangemeld bij het Zorginstituut Nederland omdat u uw zorgpremie 6 maanden of langer niet heeft betaald

  Neem in dit geval contact op met onze klantenservice. Wij kijken dan samen met u naar de mogelijkheden.

Herinnering 

 • Ik heb al betaald, waarom ontvang ik een herinnering?
  Het kan zijn dat de betaling en de herinnering elkaar gekruist hebben. U kunt de herinnering als niet verzonden beschouwen.
 • Waarvoor krijg ik een herinnering?

  De herinnering kan zijn voor:

  • Achterstallige premiebetaling
  • Een nog niet betaalde factuur voor de eigen bijdrage of het eigen risico

  Gaat het om een herinnering voor een eigen bijdrage of eigen risico? Dan staat op de herinnering de term ‘verrekening betreffende declaratie’. U vindt een uitgebreide specificatie van deze verrekening op het kostenoverzicht dat u eerder van ons heeft ontvangen. Dit kostenoverzicht is de originele factuur, waarvan de betalingstermijn inmiddels is verstreken.

Te laat

 • Wat gebeurt er als ik een termijn van mijn betalingsregeling niet op tijd betaal?
  Betaalt u een termijn van de betalingsregeling niet op tijd? Dan sturen wij hiervoor een herinnering. Betaalt u deze herinnering niet voor de uiterste betaaldatum? Dan vervalt de betalingsregeling. U kunt de openstaande facturen niet meer in termijnen betalen.
 • Ik ben te laat met betalen, wat nu?

  Sinds 1 juli 2012 geldt de Wet Incassokosten (WIK). Wij moeten ons aan deze wet houden. Dit houdt in dat iemand die niet betaalt 4 maanden lang elke maand een brief van ons krijgt. De eerste brief is de zogenaamde servicebrief. Hieraan zijn nog geen kosten verbonden. Iedereen kan wel eens vergeten een rekening te betalen. Bij de tweede brief brengen wij € 15 incassokosten in rekening, bij de derde € 40 en bij de laatste brief ook € 40.

  Inschakelen incassobureau 

  Volgt na de laatste brief nog geen betaling? Dan dragen wij de vordering van het totaal openstaande bedrag over aan een incassobureau. Dit bureau brengt dan de maximaal toegestane incassokosten, btw en rente in rekening.

  Betalingsregeling afsluiten 

  Lees meer over de voorwaarden voor het afsluiten van een betalingsregeling bij UMC Zorgverzekering. 

   
X
Wij gebruiken cookies om uw website-ervaring te verbeteren. Als u op akkoord klikt, dan gebruiken wij cookies voor de werking van de website, statistieken, social media en online marketing.
Weigeren
Akkoord