Verloskundige zorg

Bekijk de vergoedingen voor:

Basisverzekering

Vergoeding voor verloskundige zorg

U krijgt een vergoeding voor:

 • Thuisbevalling door een verloskundige
 • Bevalling met medische noodzaak in een ziekenhuis of geboortecentrum

Eigen bijdrage bij bevalling zonder medische noodzaak

Kiest u voor een bevalling in een ziekenhuis of geboortecentrum? En is dit niet medisch noodzakelijk. Dan betaalt u een eigen bijdrage:

 • € 34 per dag bij bevalling in een ziekenhuis, inclusief kraamzorg na bevalling
 • € 34 per dag bij een bevalling in een geboortecentrum
 • Maximaal € 356,90 voor moeder en kind samen als u integrale geboortezorg krijgt in gecontracteerde Integrale Geboortezorg Organisatie

U krijgt ook een vergoeding voor:

 • Kinderwensconsult (preconceptiezorg)
 • Advies over prenatale screening (onderzoek naar aangeboren afwijkingen)
 • Twintig-weken echo
 • Combinatietest (bij medische indicatie)
 • NIPT en invasieve diagnostiek voor vrouwen met een verhoogd risico op een kind met het syndroom van Down, Edwards of Patau. Het is voor uw vergoeding wel belangrijk dat u een medische indicatie heeft.
Eigen risico Zorgverlener met contract Zorgverlener zonder contract

Niet voor:

 • Verloskundige zorg

Wel voor:

 • NIPT
 • Geneesmiddelen
 • Bloedonderzoek
 • Ziekenvervoer

100% vergoed

100% vergoed, tenzij veel te hoge rekening

0% vergoed als zorgverlener niet voldoet aan kwaliteitseisen

Aanvullende verzekering

Kies uw aanvullende verzekering:

Geen vergoeding voor verloskundige zorg

Geen vergoeding voor verloskundige zorg

Geen vergoeding voor verloskundige zorg

Geen vergoeding voor verloskundige zorg

NIPT vergoed bij medische indicatie

Heeft u een medische indicatie? Dan krijgt u NIPT vergoed uit de basisverzekering. Uw verloskundige of gynaecoloog verwijst u dan door naar een centrum voor prenatale diagnostiek. Daar worden alle keuzemogelijkheden voor vervolgonderzoek, zoals de NIPT, met u besproken.

NIPT en combinatietest zonder medische indicatie

Heeft u geen medische indicatie? Dan krijgt u de NIPT en combinatietest niet vergoed vanuit uw basisverzekering.

NIPT deels vergoed door ministerie

Sinds 1 april 2017 kan iedere zwangere die dat wil ook meteen kiezen voor de NIPT. U krijgt de test gedeeltelijk vergoed via een subsidieregeling vanuit het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Wel geldt er een eigen bijdrage van € 175. Meer informatie hierover vindt u op www.meerovernipt.nl.

Combinatietest betaalt u zelf

Voor de combinatietest betaalt u € 168.

Kans op chromosoomafwijking? Dan krijgt u kosten voor vervolgtest wel vergoed

Betaalt u een NIPT of combinatietest zelf? En blijkt hieruit toch dat er een aanmerkelijke kans is op een kind met een chromosoomafwijking? Dan krijgt u de kosten van invasieve diagnostiek, zoals een vlokkentest of vruchtwaterpunctie, wel vergoed.

Basisverzekering

Volledige vergoeding voor kinderwensconsult, controles, echo en tests

U krijgt een vergoeding voor

 • Kinderwensconsult (preconceptiezorg)
 • Controles door de verloskundige
 • Advies over prenatale screening (onderzoek naar aangeboren afwijkingen)
 • Twintig-weken echo
 • Combinatietest (bij medische indicatie)
 • Vlokkentest (bij medische indicatie)
 • Vruchtwaterpunctie (bij medische indicatie)
 • NIPT voor vrouwen met een verhoogd risico (bij medische indicatie)

Vergoeding bij medische indicatie
Een aantal onderzoeken krijgt u alleen vergoed als u een verhoogd risico heeft op een kindje met een chromosoomafwijking. Bijvoorbeeld Downsyndroom of het syndroom van Edwards of Patau (Trisomie 21, 18 of 13). Uw arts of verloskundige bespreekt de mogelijkheden voor onderzoeken, zoals een NIPT, met u.

Zelf NIPT laten doen
Heeft u geen medische indicatie? Maar wilt u wel een NIPT laten doen? Dan betaalt u hier € 175 voor.

Kosten onderzoek vergoed bij verhoogde kans op afwijking
Blijkt uit een NIPT of combinatietest dat u een hoge kans heeft op een kindje met een chromosoomafwijking? Dan krijgt u de kosten vergoed van bijvoorbeeld een vlokkentest of vruchtwaterpunctie. Ook als u eerder geen medische indicatie had.

 

Eigen risico Zorgverlener met contract Zorgverlener zonder contract

Nee, behalve voor NIPT

100% vergoed

100% vergoed, tenzij veel te hoge rekening

Aanvullende verzekering

Kies uw aanvullende verzekering:

Geen extra vergoeding voor verloskundige zorg

Geen extra vergoeding voor verloskundige zorg

Geen extra vergoeding voor verloskundige zorg

Geen extra vergoeding voor verloskundige zorg

 
X
Wij gebruiken cookies om uw website-ervaring te verbeteren. Als u op akkoord klikt, dan gebruiken wij cookies voor de werking van de website, statistieken, social media en online marketing.
Weigeren
Akkoord