Verloskundige zorg

Bekijk de vergoedingen voor:

Basisverzekering

Volledige vergoeding voor kinderwensconsult, controles, echo en tests

U krijgt een vergoeding voor

  • Kinderwensconsult (preconceptiezorg)
  • Controles door de verloskundige
  • Advies over prenatale screening (onderzoek naar aangeboren afwijkingen)
  • Twintig-weken echo
  • Combinatietest (bij medische indicatie)
  • Vlokkentest (bij medische indicatie)
  • Vruchtwaterpunctie (bij medische indicatie)
  • NIPT voor vrouwen met een verhoogd risico (bij medische indicatie)

Vergoeding bij medische indicatie
Een aantal onderzoeken krijgt u alleen vergoed als u een verhoogd risico heeft op een kindje met een chromosoomafwijking. Bijvoorbeeld Downsyndroom of het syndroom van Edwards of Patau (Trisomie 21, 18 of 13). Uw arts of verloskundige bespreekt de mogelijkheden voor onderzoeken, zoals een NIPT, met u.

Zelf NIPT laten doen
Heeft u geen medische indicatie? Maar wilt u wel een NIPT laten doen? Dan betaalt u hier € 175 voor.

Kosten onderzoek vergoed bij verhoogde kans op afwijking
Blijkt uit een NIPT of combinatietest dat u een hoge kans heeft op een kindje met een chromosoomafwijking? Dan krijgt u de kosten vergoed van bijvoorbeeld een vlokkentest of vruchtwaterpunctie. Ook als u eerder geen medische indicatie had.

 

Eigen risico Zorgverlener met contract Zorgverlener zonder contract

Nee, behalve voor NIPT

100% vergoed

100% vergoed, tenzij veel te hoge rekening

Aanvullende verzekering

Kies uw aanvullende verzekering:

Geen extra vergoeding voor verloskundige zorg

Geen extra vergoeding voor verloskundige zorg

Geen extra vergoeding voor verloskundige zorg

Geen extra vergoeding voor verloskundige zorg

 
X
Wij gebruiken cookies om uw website-ervaring te verbeteren. Als u op akkoord klikt, dan gebruiken wij cookies voor de werking van de website, statistieken, social media en online marketing.
Weigeren
Akkoord