Voorwaarden en reglementen

Hieronder vind je de verzekeringsvoorwaarden en reglementen van UMC Zorgverzekering 2018. Heb je na het lezen van de voorwaarden nog vragen? Neem dan contact op met UMC Zorgverzekering, wij helpen je graag verder.

Verzekeringsvoorwaarden 2018

Verzekeringsvoorwaarden UMC Zorgverzekering 2018
Verzekeringsvoorwaarden UMC Aanvullende Verzekering 2018

Premiebijlage UMC Zorgverzekering 2017 (2018 volgt binnenkort)

Zorgverzekeringskaart UMC Zorgverzekering
Zorgverzekeringskaart UMC Extra Zorg 1
Zorgverzekeringskaart UMC Extra Zorg 2
Zorgverzekeringskaart UMC Extra Zorg 3
Zorgverzekeringskaart UMC Extra Zorg 4
Zorgverzekeringskaart UMC Extra Tand 1
Zorgverzekeringskaart UMC Extra Tand 2
Zorgverzekeringskaart UMC Extra Tand 3

Formulieren

Machtigingsformulier naastenverstrekking
Formulier toestemming gespecialiseerde GGZ met verblijf
Aanvraagformulier specialistische zorg buitenland
Aanvraagformulier verpleging en verzorging in het buitenland

Overige reglementen

Limitatieve lijst van vooraf aan te vragen DBC's (vanaf 1 januari 2017)
Limitatieve lijst van vooraf aan te vragen DBC's (vanaf 1 januari 2016)
Limitatieve lijst van vooraf aan te vragen DBC's (vanaf 1 januari 2015)
Limitatieve lijst van vooraf aan te vragen DBC's (vanaf 1 juni 2014)
Toelichting op de limitatieve lijst Machtigingen (1 mei 2014)
Werkwijzer beoordeling behandeling van plastisch-chirurgische aard
Vrijstelling eigen risico

Reglement hulpmiddelen 2018
Reglement hulpmiddelen 2017
Reglement farmaceutische zorg 2018
Reglement farmaceutische zorg 2017
Reglement Persoonsgebonden Budget 2018
Reglement Persoonsgebonden Budget 2017

In-Vitrofertilisatie (IVF) in het buitenland 2017
Convenant samenloop reis- en zorgverzekering
Verwijzingssprotocol naar de lactatiekundige NVL
Tegemoetkomingkosten thuisdialyse 2015
Zorgmodule preventie diabetische voetulcera
Wijzigingen van het eigen risico, wettelijke eigen bijdragen en de maximale vergoedingen

Besluit Zorgverzekering
Besluit Zorgverzekering bijlage 1
Regeling zorgverzekering vanaf 1 januari 2018
Regeling zorgverzekering vanaf 1 januari 2017
Regeling zorgverzekering vanaf 10 maart 2017
Regeling zorgverzekering vanaf 2 december 2017
Regeling zorgverzekering vanaf 1 januari 2016
Regeling zorgverzekering vanaf 1 april 2016
Regeling zorgverzekering vanaf 16 augustus 2016
Regeling zorgverzekering vanaf 4 november 2016

Staatscourant regeling zorgverzekering wijziging per 1 januari 2017
Cono beroepenschema


Landelijk Indicatieprotocol Kraamzorg
Clausuleblad terrorismedekking van de NHT
Protocol afwikkeling schadeclaims
Toelichting Protocol afwikkeling schadeclaims
Lijst Therapieën GGZ

Zorgverzekeringskaart restitutie

Maximale tandartstarieven

Bekijk de tandartstarieven voor 2018

Reisverzekering 

Dekkingsoverzicht UMC Kortlopende Reisverzekering
Dekkingsoverzicht UMC Doorlopende Reisverzekering
Algemene voorwaarden reis- en annuleringsverzekering
Bijzondere voorwaarden reisverzekering
Bijzondere voorwaarden doorlopende reisverzekering
Bijzondere voorwaarden (dubbel-zeker) doorlopende annuleringsverzekering

Declareren

Alle informatie over declareren en de declaratieformulieren vind je op de pagina declareren.

Zorgstandaarden

Informatie over de zorgstandaarden vind je op de website van Zorginstituut Nederland. Bekijk hieronder de zorgstandaarden van diabetes mellitus, hart- en vaatziekten, COPD en astma. 

Downloaden

Ontvang het laatste nieuws van jouw UMC Zorgverzekering

Vul een geldig e-mailadres in

Vul een geldig e-mailadres in