Toestemming (machtiging) aanvragen voor een vergoeding

Voor sommige behandelingen, hulpmiddelen en geneesmiddelen moet je vooraf toestemming aanvragen bij UMC Zorgverzekering. Pas als je toestemming hebt, krijg je de kosten vergoed. Een andere naam voor toestemming is machtiging. Vraag je vooraf geen toestemming, dan is het mogelijk dat je geen vergoeding krijgt.

Hoe vraag je toestemming aan UMC Zorgverzekering?

Print het toestemmingsformulier en vul dit samen met je zorgaanbieder in. Stuur het ingevulde formulier met postzegel naar:

UMC Zorgverzekering
T.a.v. Machtigingen
Postbus 25150
5600 RS Eindhoven

Toestemming voor een behandeling in het buitenland

Heb je zorg nodig in het buitenland? Dan ontvangen wij graag van jou het
aanvraagformulier specialistische zorg buitenland. Vul dit formulier volledig in en stuur dit naar:

UMC Zorgverzekering 
Afdeling Machtigingen Buitenland
 Locker 049, Medisch Geheim
Postbus 25150
5600 RS EINDHOVEN

Vergeet je niet om alle bijlagen toe te voegen? Dank je wel.

Nadat wij je aanvraag hebben ontvangen, krijg je binnen 9 dagen een brief van ons. Hierin staat of je toestemming krijgt en tot welk bedrag wij de zorg vergoeden. Hebben we eerst meer informatie nodig? Dan vermelden we dat in de brief. Meestal ontvangen jij en je zorgaanbieder een brief waarin staat of de aanvraag is goedgekeurd of afgewezen. Neem zodra je toestemming hebt contact op met je zorgaanbieder.

Aanvraag afgewezen, wat nu?

Je kunt altijd een verzoek om heroverweging aanvragen. Wij bekijken dan nogmaals je aanvraag. Controleer van tevoren samen met je zorgaanbieder of aanvullende informatie nodig is om de aanvraag te kunnen heroverwegen. Houd er rekening mee dat aanvragen die in eerste instantie zijn afgekeurd niet vaak alsnog worden goedgekeurd.

Wanneer heb je toestemming van UMC Zorgverzekering nodig?

Toestemming is nodig voor sommige behandelingen, hulpmiddelen en geneesmiddelen.

Toestemming voor een behandeling

Vooraf toestemming aanvragen is nodig als dat staat vermeld bij de zorg/behandeling in het vergoedingenoverzicht. Voor spoedzorg die niet kan worden uitgesteld, hoef je vooraf geen toestemming te vragen.

Ga je voor deze behandeling naar een zorgaanbieder waar we geen contract mee hebben? Dan moet je zelf toestemming vragen aan UMC Zorgverzekering. Ga je naar een zorgaanbieder waar we wél een contract mee hebben? Dan vraagt jouw arts of therapeut de toestemming voor je aan en hoef je zelf niets te doen. Je vindt de gecontracteerde zorgaanbieders in Vergelijk en Kies.

Toestemming voor hulpmiddelen

Bekijk in het Reglement Hulpmiddelen of je toestemming moet vragen voor het hulpmiddel.

Let op: soms moet je ook toestemming aanvragen als je naar een zorgaanbieder gaat waarmee wij wél een contract hebben. Dit lees je in de kolom Toestemming gecontracteerde zorgaanbieder in het Reglement Hulpmiddelen.

Toestemming voor geneesmiddelen en dieetpreparaten

Je hebt toestemming nodig voor de geneesmiddelen in het Reglement farmaceutische zorg. Gebruik je dieetpreparaten? Hiervoor heb je geen recept meer nodig. Je behandelend arts of diëtist kan de Artsenverklaring Dieetpreparaat downloaden en invullen. Ga je naar een gecontracteerde zorgaanbieder? Dan kun je de door je behandelend arts of diëtist ingevulde Verklaring dieetpreparaten bij deze zorgaanbieder inleveren. De zorgaanbieder beoordeelt of je voldoet aan de voorwaarden. Je hoeft zelf vooraf geen toestemming aan UMC Zorgverzekering te vragen.

Wil je om privacyredenen de verklaring niet zelf bij je zorgaanbieder inleveren? Dan kun je het formulier ook rechtstreeks naar ons (laten) sturen.

Ga je naar een niet-gecontracteerde zorgaanbieder? Dan moet je vooraf toestemming aanvragen door de Artsenverklaring Dieetpreparaat naar ons te (laten) sturen.

Toestemming voor op maat gemaakte medicijnen

Gebruik je een op maat gemaakt medicijn (apotheekbereiding)? Kijk dan in het overzicht vergoedingen op maat gemaakte medicijnen of wij jouw medicijn in 2016 vergoeden. Vergoeden wij jouw medicijn niet meer? En vindt je arts of apotheker dat dit medicijn voor jou de enige oplossing is? Dan heb je toestemming nodig. Je arts of apotheker kan dit voor jou aanvragen.

Toestemming voor zittend ziekenvervoer

Wanneer je gebruik gaat maken van zittend ziekenvervoer dan moet je om toestemming vragen. Vul hiervoor samen met je huisarts of medisch specialist het formulier Medische Verklaring Zittend Ziekenvervoer in. Het volledig ingevulde formulier kun je met postzegel naar ons opsturen.

UMC Zorgverzekering
T.a.v. team machtigingen Vervoer
Postbus 25150
5600 RS Eindhoven

Niet-volledig ingevulde formulieren kunnen we helaas niet in behandeling nemen.

Toestemming voor zittend ziekenvervoer bij nierdialyses en oncologische behandelingen

Heb je zittend ziekenvervoer nodig voor nierdialyses of oncologische behandelingen met chemo- of radiotherapie? Dan kun je ook telefonisch toestemming aanvragen. Bel ons op 088 - 131 16 00 (bereikbaar op werkdagen, tussen 8.30 tot 17.00 uur).

Je krijgt bij goedkeuring direct het machtigingsnummer van ons. Hiermee kun je het vervoer aanvragen bij een gecontracteerde vervoerder uit Vergelijk en Kies.

Toestemming voor medisch specialistische revalidatie

Als je naar een niet-gecontracteerde zorgverlener gaan, hebt je vooraf onze toestemming nodig voor de vergoeding van medisch specialistische revalidatie. Jouw zorgverlener kan deze toestemming aanvragen. Zodra wij de informatie binnen hebben, handelen wij je aanvraag binnen 10 werkdagen af. Het is belangrijk dat de zorgverlener de volledige informatie naar ons toestuurt. Is de aanvraag niet compleet? Dan kunnen wij helaas geen toestemming verlenen. Of duurt het langer voordat wij je een reactie kunnen sturen.

Bekijk het toestemmingsformulier en de werkwijze

Aanvragen

Ontvang het laatste nieuws van jouw UMC Zorgverzekering

Vul een geldig e-mailadres in

Vul een geldig e-mailadres in