Ook in 2018 vergoeden wij uw huisarts- en ketenzorg

Met een aantal zorggroepen zijn we nog in gesprek. Waaronder zorggroep ‘de ondernemende huisarts’ (DOH). We vertrouwen erop dat we gewoon tot goede afspraken komen. Lukt het niet om voor 2018 een contract te sluiten met DOH dan heeft dat voor u als patiënt geen gevolgen.

Wij geven u de garantie dat u geen eigen risico voor ketenzorg hoeft te betalen.

Ook niet als we geen contract met uw huisarts hebben. U kunt gewoon bij uw huisarts en praktijkondersteuner terecht. Ook kunt u zo nodig bij andere zorgverleners terecht. Bijvoorbeeld bij uw diëtist of fysiotherapeut. Om zorg in de toekomst betaalbaar te houden, bekijken we samen met zorggroepen hoe ketenzorg doelmatiger kan worden ingericht.

Veelgestelde vragen over ketenzorg

 • Wat is ketenzorg?

  Hebt u een chronische aandoening, zoals diabetes, hartfalen, obesitas of een ernstige aandoening aan de luchtwegen. Dan krijgt u te maken met ketenzorg. Uw huisarts bekijkt met u welke zorgverleners u de beste zorg kunnen bieden in uw specifieke situatie. Uw huisarts coördineert deze zorg. 
 • Wat betekent dit voor mij als patiënt?

  Maakt u zich geen zorgen, dit heeft voor u als patiënt geen gevolgen. We zijn nog in gesprek met zorggroep DOH waar uw huisarts onderdeel van uitmaakt. We vertrouwen er op dat we gewoon tot goede afspraken komen.

  Is dat niet het geval? Dan kunt u bij uw huisarts en praktijkondersteuner terecht. Ook kunt u zo nodig bij andere zorgverleners terecht. Bijvoorbeeld bij uw diëtist of fysiotherapeut.

  Wij geven u de garantie dat u geen eigen risico hoeft te betalen voor zorg die nu via de ketenzorg is vrijgesteld van eigen risico. Ook niet als we geen contract met uw huisarts hebben.

 • Betaal ik eigen risico voor ketenzorg in 2018?

  Wij garanderen dat u geen eigen risico hoeft te betalen voor zorg die nu via de ketenzorg is vrijgesteld van eigen risico. Ook niet als wij geen contract met uw huisarts of de zorggroep hebben. In dat geval betalen wij deze kosten voor u.
 • Hoe zit het met de coördinatie van ketenzorg? Doet mijn huisarts dat in 2018 niet meer?

  De doorverwijzing naar andere zorgaanbieders, afstemming en coördinatie van zorg is een van de basistaken van huisartsen. U kunt daarvoor bij uw huisarts terecht. Geeft uw huisarts aan dit niet te doen omdat er geen overeenkomst is met ons? Neem dan contact op met onze zorgadviseurs. Zij helpen u bij het vinden van zorgaanbieders. U kunt onze adviseurs bereiken op telefoonnummer Bel 088-131 16 11.
 • Hoe weet ik of mijn huisarts is aangesloten bij Zorggroep DOH?

  Voor u maakt het niet uit bij welke zorggroep uw huisarts is aangesloten. U kunt uw eigen huisarts blijven bezoeken.

Veelgestelde vragen over de zorgverlening

 • Wanneer betaal ik wel eigen risico?

  U betaalt wel eigen risico als uw huisarts u doorstuurt naar het ziekenhuis of naar een specialist.
 • Kan ik nog steeds naar mijn eigen huisarts?

  Voor u verandert er niets. U kunt nog steeds naar uw eigen huisarts toe. Ook al heeft uw huisarts geen overeenkomst met ons. Wij vergoeden de kosten die door uw huisarts in rekening worden gebracht.
 • Krijg ik nog een individueel zorgplan?

  We zijn hier nog over in gesprek met elkaar. Wij vertrouwen erop dat u de zorg kunt voortzetten, zoals u gewend bent. Dit kunt u het best met uw huisarts bespreken. Wij geven u de garantie dat u geen eigen risico hoeft te betalen voor zorg die nu via de ketenzorg is vrijgesteld van eigen risico. Ook niet als we geen contract met uw huisarts hebben.
 • Hoe zit het met selectie voor het zorgprogramma voor patiënten met verhoogd risico op hart- en vaatziekten (VVR)?

  Dat bepaalt de huisarts.
 • Kan ik nog naar mijn Praktijkondersteuner Somatiek?

  U kunt uw vertrouwde praktijkondersteuner blijven zien. Ondanks dat er geen overeenkomst tot stand is gekomen. Ook voor de praktijkondersteuner krijgt uw huisarts een vergoeding van ons.
 • Kan ik nog naar mijn diëtist?

  U kunt nog steeds naar uw diëtist. Wij blijven de zorg voor uw diëtist vergoeden ook al is er geen contract. U betaalt geen eigen risico als u naar een diëtist gaat die aangesloten is bij een ketenprogramma dat wij met de huisarts hebben afgesproken.

  Wij garanderen dat u geen eigen risico hoeft te betalen voor zorg die nu via de ketenzorg is vrijgesteld van eigen risico. Ook niet als wij geen contract met uw huisarts of de zorggroep hebben. In dat geval betalen wij deze kosten voor u.

 • Kan ik nog naar mijn pedicure?

  U kunt nog steeds naar uw pedicure. Als u diabetes hebt, zijn uw voeten extra kwetsbaar. Regelmatige controle is daarom erg belangrijk. U hebt recht op een vergoeding vanuit de basisverzekering voor de jaarlijkse voetcontrole. U betaalt hierover geen eigen risico. De overige vergoedingen hangen af van uw zorgprofiel. Uw huisarts kan u vertellen welk zorgprofiel u hebt.

  Zorgprofiel 1

  Naast de jaarlijkse voetcontrole worden ook voetverzorgingsadviezen door de huisarts vergoed uit de basisverzekering. U betaalt hierover geen eigen risico. U hebt geen recht op verdere voetbehandelingen vanuit de basisverzekering. Deze worden mogelijk wel vergoed vanuit uw budget voetbehandelingen in de aanvullende verzekering.

  Zorgprofiel 2 of hoger

  U krijgt naast de jaarlijkse voetcontrole en voetverzorgingsadviezen ook een vergoeding vanuit de basisverzekering voor regelmatige voetonderzoeken en diabetische voetbehandelingen.

 • Kan ik nog naar mijn Praktijkondersteuner Somatiek?

  U kunt uw vertrouwde praktijkondersteuner blijven zien. Ondanks dat er geen overeenkomst tot stand is gekomen. Ook voor de praktijkondersteuner krijgt uw huisarts een vergoeding van ons.
 • Kan ik gebruik blijven maken van groepszorg (bijvoorbeeld diëtiste)?

  Ja dat kan. Dat is in de basisverzekering geregeld en wordt vergoed.

Overige vragen

 • Kan ik gebruik blijven maken van het patiënten-portaal MGP?

  Dit is afhankelijk van de afspraken die wij kunnen maken met DOH of met uw eigen huisarts. Wij proberen de zorg voort te zetten zoals u dat gewend bent. Zodat u hier geen hinder van ondervindt. We kunnen dit niet garanderen. Maar we zijn nog in gesprek met DOH en we vertrouwen er op dat we alsnog tot goede afspraken komen. Is dat niet het geval? Dan kunt u bij uw huisarts en praktijkondersteuner terecht.

  Wij garanderen dat u geen eigen risico hoeft te betalen voor zorg die nu via de ketenzorg is vrijgesteld van eigen risico. Ook niet als wij geen contract met uw huisarts of de zorggroep hebben. In dat geval betalen wij deze kosten voor u.

 • Kan ik gebruik blijven maken van eHealth-toepassingen?

  Dit is afhankelijk van de afspraken die wij kunnen maken met DOH of met uw eigen huisarts. Wij proberen de zorg voort te zetten zoals u dat gewend bent. Zodat u hier geen hinder van ondervindt. We kunnen dit niet garanderen. Maar we zijn nog in gesprek met DOH en we vertrouwen er op dat we gewoon tot goede afspraken komen.

  Is dat niet het geval? Dan kunt u gewoon bij uw huisarts en praktijkondersteuner terecht.

  Wij garanderen dat u geen eigen risico hoeft te betalen voor zorg die nu via de ketenzorg is vrijgesteld van eigen risico. Ook niet als wij geen contract met uw huisarts of de zorggroep hebben. In dat geval betalen wij deze kosten voor u.

X
Wij gebruiken cookies om uw website-ervaring te verbeteren. Als u op akkoord klikt, dan gebruiken wij cookies voor de werking van de website, statistieken, social media en online marketing.
Weigeren
Akkoord