Aandacht voor de overgang

De overgang op de werkvloer
Bij u of uw collega's

U of uw vrouwelijke collega's in de overgang

Het gebeurt echt! Een vrouwelijke manager die denkt dat zij haar functie niet meer aan kan. En een energieke vrouwelijke medewerker die de diagnose burn-out krijgt. Omdat niet wordt onderkend wat er écht aan de hand is, namelijk symptomen van de overgang… Eigenlijk dus niks bijzonders!

Wat begrip en aandacht

De symptomen verschillen per persoon. 4 op de 5 vrouwen heeft hiermee te maken. En deze symptomen kunnen effect hebben op het werk van u of uw collega's. Maar met wat begrip en de juiste aanpak kunt u of uw collega prima blijven functioneren.

Vaak nog taboe…

Hoewel de overgang een normale levensfase is, blijkt dit onderwerp ‘op de werkvloer’ nog vaak taboe. Er wordt niet over gesproken. Niet tussen de medewerkers onderling en zeker niet tussen leidinggevenden en medewerkers.

3 redenen om aandacht te besteden aan de overgang

  • 4 op de 5 vrouwen ervaart symptomen van de overgang
  • 30% van het verzuim van deze groep lijkt samen te hangen met de overgang
  • Het onderwerp bespreekbaar maken zorgt voor begrip en erkenning onder collega's

Feiten over de overgang

  • Begint rond 40-45 jaar
  • Laatste menstruatie heet menopauze
  • Gemiddeld is dit rond 51,4 jaar
  • De overgang duurt 7 - 12 jaar

Ervaren en betrokken collega's!

Er zijn allerlei goede redenen om wél aandacht te besteden aan de overgang. De gemiddelde leeftijd van medewerkers neemt toe. Symptomen van de overgang horen er steeds meer bij. Of u nu zelf in de overgang zit of er in komt of dat uw collega's dit aangaat, het is een belangrijk onderwerp voor alle medewerkers. Vrouwen in deze levensfase zijn doorgaans ervaren en betrokken medewerkers en verdienen deze aandacht dus ook. Graag vertellen wij daarom nog meer over dit onderwerp. Niet alleen voor mensen die zelf in de overgang zitten, maar (juist) ook voor hun collega's. Lees het in de whitepaper.